మనిషి జీవితం పరిపూర్ణత సాధించాలంటే తెలుసుకోవలసింది ఇదే..

జీవితంలో మనిషికి ఎన్నెన్నో అలవాట్లు ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని ఉపయోగకరమైతే మరికొన్ని పతనానికి దారితీస్తాయి. ఈ అలవాట్లకి కారణం అతని మానసిక ఆలోచనా ధోరణే తెలివైనవాడు తన ఆలోచనా ధోరణిని నియంత్రిస్తే, మూర్ఖుడు ఆలోచనల చేత నియంత్రింపబడతాడు. తెలివైనవాడు ముందు తను ఏం ఆలోచించాలో, ఎలా ఆలోచించాలో నిర్ణయించుకుంటాడు. బాహ్య విషయాలు అతని ఆలోచనా ధోరణిని భంగపరచకుండా జాగ్రత్త వహిస్తాడు. కానీ తెలివి తక్కువవాడు అలా కాదు. అస్థిరమైన ఆలోచనలతో ఇతర విషయాల ప్రభావంతో తన నిర్ణయాలను క్షణం క్షణం మార్చుకుంటూ జీవితాన్ని వెళ్ళదీస్తాడు. ఆలోచనా రాహిత్యం మనిషిని ఉన్మత్తుడ్ని చేస్తుంది. మనిషి వైఫల్యానికి ప్రధాన కారణం అతని అశ్రద్ధతో కూడిన ఆలోచనా ధోరణులే సరైన, నిజమైన ఆలోచన గల మానసిక ప్రవృత్తి మాత్రమే మనిషి తప్పుడు జీవితాన్ని సరిచేయగలదు. సరైన, నిర్దుష్టమైన నడవడిక మాత్రమే మనిషి జీవితంలో శాంతిని ప్రసాదించి, సఫలీకృతుడ్ని చేయగలదు. ఆలోచనలని నియంత్రించాలంటే ముందు మనలో గజిబిజిగా కలిగే ఆలోచనలను క్రమబద్దం చేయాలి. తార్కికతను అలవర్చుకోవాలి. ఒకదానికి మరోదానికి మధ్యన సారూప్యత, సామరస్యత ఉండాలి. పొంతన లేనట్లుండే అనంతమైన ఆలోచనా పరంపరల్ని ఓ క్రియాశీలకమైన రూపంలోకి మరల్చుకోవాలి. మన ఆచనలు మన నియమాలకు గానీ లేదా మన ధోరణికి గానీ విరుద్దంగా వుండకూడదు. మనం ఇతరుల మీద చూపించే జాలిగానీ, దయగానీ, క్షమగుణం గాని మనల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేయగూడదు. నీతితో కూడిన నియమాలకు నీతికర వాతావరణంలో కూడా కట్టుబడి వుండాలి. మనలో కలిగే ఆలోచనలలో, స్పందనలలో ఏవి నిజాలో, ఏవి అపోహలో తేల్చుకోవాలి. మనలోని విజ్ఞాన పరిధుల్ని కనుగొనాలి. మనకేం తెలుసో మనకి తెలియాలి. అలాగే, మనకేం తెలియదో కూడా మనకు తెలియాలి. ఏవి సత్యాలో, ఏవి అభిప్రాయాలో మనం గ్రహించాలి. చాలా మంది తమ నమ్మకాలని తమకు తెలిసిన జ్ఞానంగా భావిస్తారు, అది సమంజసం కాదు. తప్పుగా ఆలోచించే వాడి చేష్టలు కూడా దుర్మార్గంగా వుంటాయి. దానికి తగ్గట్టు సమస్యలు అవిశ్రాంతంగా వచ్చి పడుతుంటాయి. తనని ఇతరులు నాశనం చేస్తారని, మోసం చేస్తారని, తనకి కీడు తలపెడతారని ఊహిస్తుంటాడు. తనని తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో ధర్మాన్ని పూర్తిగా విస్మరిస్తాడు. ఫలితంగా తన దుర్మార్గపు అంచనాలకు తానే బలి అవుతాడు, ఆత్మ పరిశీలన లేకపోవడం చేత దుర్మార్గానికి సన్మార్గానికి మధ్య తేడా గ్రహించలేడు. కాని సరైన పంథాలో ఆలోచించేవాడు అలాకాదు. తన గురించి గాని, తన వ్యక్తిగత శ్రద్ధ గురించిగాని ఆలోచించడు. తనపై ఇతరులు ప్రదర్శిస్తున్న ఈర్ష్యాద్వేషాలు అతనికి మానసిక అస్తిరతను కలిగించవు. అతనెప్పుడు “ఫలానావ్యక్తి నాకు కీడు తలపెట్టాడు" అని ఆలోచించడు. కేవలం తన దుశ్చేష్టలే తనని నాశనం చేస్తాయి తప్ప ఇతరుల చేష్టలు  తననేమి చేయలేవని గ్రహిస్తాడు. తన భవిష్యత్తు, తన ఎదుగుదల కేవలం తన చేతుల్లోనే వుందని గ్రహిస్తాడు. విషయాసక్తి, విషయావగాహన వుంటుంది. యదార్థాలని యదార్థాలుగా చూస్తాడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా కదిలిపోడు. అలాగే ఆనందవు సమయాలలో వివరీతంగా చలించడు జీవితపు ఆటుపోట్లకు తట్టుకునే మానసిక స్థైర్యాన్ని సంతరించుకుంటాడు. తన చుట్టూ వున్న ప్రకృతినుంచీ, తన చుట్టూవున్న సమాజం నుంచీ నిరంతరమూ నేర్చుకుంటూనే వుంటాడు. మనిషి ఎంతైనా నేర్చుకోవచ్చు కానీ, దానికి తగ్గ సమయస్ఫూర్తి ధర్మచింతన లేకపోతే అది బూడిదలో పోసిన పన్నీరే అవుతుంది. ముందు మనిషి తనని తాను జయించుకోగలిగిన నాడు ఆధర్మాన్ని జయించగలడు. కష్టాలు, బాధలు చిరాకులు ప్రతి మనిషికీ వుంటాయి. అయితే వాటిని ఓపికతో, ఓ నిర్దుష్టమైన ప్రణాళిక, వ్యూహంతో ఛేదించ గలిగిననాడు మనిషి జీవితం పరిపూర్ణతను సంతరించుకుంటుంది.                                  ◆నిశ్శబ్ద.

ఆలోచన ఉద్దేశం ఎలా ఉండాలి?

ఆలోచన ఒక అవసరానికి ముడివడకుండా ఉన్నంతవరకూ దానికి అర్ధవంతమైన గెలుపు ఉండదు. చాలా మందిలో ఆలోచన అనే ఒక బెరడు, జీవిత సాగరంలో దానికదే తేలిపోతూ ఉంటుంది. లక్ష్యం లేని ఆలోచన ఒక దుర్గుణం. ఆలోచనలను ఆలా తేలిపోనివ్వకూడదు. లక్ష్యం లేని ఆలోచనల వలన చివరకు జరిగేది విధ్వంసమే. ఒక లక్ష్యం లేకుండా జీవించే వారు తేలికగా ఆందోళన, భయం, కష్టాలు నిర్వేదాల ఉచ్చులో పడతారు. ఈ బలహీనతలన్నీ ఖచ్చితంగా జరిగే ఒక పాపపు ప్రణాళికలా  ఓటమికీ, దుఃఖానికీ మరియూ నష్టానికీ దారి తీస్తాయి. ఎందుకంటే శక్తి ఆధారంగా పరిణతి చెందే ఈ విశ్వంలో బలహీనతకి చోటు లేదు. ఒక మనిషి తన హృదయంలో ఒక ఆశయాన్ని కలిగి ఉండి, దానిని చేరుకునేవరకూ పరితపించాలి. ఆ ఆశయాన్ని లేదా లక్ష్యాన్ని తన ఆలోచనల కేంద్రబిందువుగా చేసుకోవాలి. సమయ సందర్భాలను బట్టి, ఆ లక్ష్యం ఆధ్యాత్మిక ఆశయం కావచ్చు, లేదా ప్రాపంచిక విషయం కావచ్చు. అది ఏదైనప్పటికీ తన ఆలోచనాశక్తినంతా దాని మీదే పూర్తిగా లగ్నం చేయాలి. దానినే అతని పరమ విధిగా భావించి వేరే ఇతర వ్యాపకాల పట్ల కోరికల పట్ల, ఊహల పట్ల మనస్సుని పోనివ్వకుండా తదేక దీక్షతో సాధించే వరకూ శ్రమించాలి. ఇదే ఆత్మ నిగ్రహానికి మరియూ నిజమైన ఏకాగ్రతకు రాజమార్గం. ఒక వేళ లక్ష్య సాధనలో మరలా మరలా ఓడిపోయినా (బలహీనతలను అధిగమించేవరకూ ఓటమి ఎలాగూ తప్పదు), వ్యక్తి శీలంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తే అది విజమైన విజయానికి ఒక నిదర్శనం, భవిష్యత్తులో సాధించబోయే విజయానికి ఈ ఓటమి ఒక మెట్టులా, ఒక శక్తిలా పనిచేస్తుంది. ఉన్నత లక్ష్యం గురించి ఆదుర్దా వద్దనుకునే వ్యక్తులు చేసేది ఎంత చిన్న పనైనా సరే, దానికి ఏమాత్రం విలువలేదనిపించినా సరే, ఎటువంటి అవకతవకలు లేకుండా తన వంతు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలనే దాని మీదనే తమ ధ్యాసంతా ఉంచాలి. కేవలం ఈ విధంగానే ఆలోచనలను వృద్ధి చేసుకున్నప్పుడు అవి మరింత శక్తివంతంగా మారి లక్ష్యసాధనలో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేస్తాయి. శక్తిని వృద్ధి చేసుకునే ఏకైక మార్గం ఎడతెగని కృషి మరియూ సాధన మాత్రమే అని తెలుసుకుని, దానిని నమ్మిన మరుక్షణం, అతి బలహీనమైన వ్యక్తి అయినా సరే కష్టించి పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాడు. కృషికి కృషినీ, ఓర్పుకి ఓర్పునీ, శక్తికి శక్తినీ జోడిస్తూ ఉంటే, వ్యక్తి అభివృద్ధి ఇక ఆగదు. అలా ఎదుగుతూ చివరకు ఎంతో దివ్యమైన శక్తిగా మారుతుంది. శారీరకంగా బలహీనంగా ఉన్న వ్యక్తి సహనంతో జాగ్రత్తగా సాధన చేస్తే ఎలా శక్తివంతంగా తయారవుతాడో అలాగే బలహీనమైన ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తి సరైన ఆలోచనల వలన మానసికంగా శక్తివంతంగా తయారుకాగలడు. నిర్లక్ష్యాన్ని, బలహీనతనూ దూరంగా ఉంచి, ఒక లక్ష్యం వైపు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టడమంటే, ఓటమిని కూడా లక్ష్య సాధనలో ఒక భాగంగా పరిగణించే శక్తివంతులుగా మారడమే. అటువంటి వ్యక్తులు శక్తివంతంగా ఆలోచించి, భయంలేకుండా అడుగు ముందుకేసి, ఎటువంటి పరిస్థితినైనా తమకు అనువుగా మార్చుకుని విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యక్తి తన లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దాన్ని చేరుకునే మార్గాన్ని మానసికంగా ఎంచుకుని దిక్కులు చూడకుండా ఋజుమార్గంలో పయనించాలి. అనుమానాలను, భయాలనూ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టెయ్యాలి.  ఎందుకంటే అవి నాశనానికి కారకాలు, కృషి అనే దారిని మళ్ళించి వ్యక్తిని ప్రభావరహితంగా పనికిమాలినవిధంగా తయారుచేయగలవు. అనుమానం, భయం ఎప్పుడూ ఏదీ సాధించింది లేదు, ఎప్పుడూ సాధించలేవు కూడా. అవి ఎప్పుడూ ఓటమికే దారి తీస్తాయి. అవి చేరిన వెంటనే లక్ష్యం, బలం, శక్తి, సంకల్ప శక్తి అన్నీ పనిచేయడం ఆగిపోతాయి. ఏదైనా పని చేయగలమనే జ్ఞానం నుంచే చేయాలనే సంకల్పం పుట్టుకొస్తుంది. అనుమానం, భయం జ్ఞానానికి బద్ధ శత్రువులు. వాటిని చంపేయకుండా ఇంకా ఉత్సాహపరిచే వారు ప్రతి అడుగులోనూ ఇబ్బందికి గురవుతారు. అనుమానాన్నీ, భయాన్నీ జయించినవాడు ఓటమిని కూడా జయిస్తాడు. అతని ప్రతి ఆలోచన, శక్తితో కూడుకుని ఉంటుంది, అతడు ప్రతి కష్టాన్నీ వివేకంతో మరియూ ధైర్యంతో ఎదుర్కొని జయించగలడు. నిర్భయమైన ఆలోచనకు ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం తోడైతే అది సృజనాత్మక శక్తిగా మారుతుంది. ఈ విషయం తెలిసిన వ్యక్తి ఊగిసలాడే ఆలోచనలతో మరియూ కొట్టుమిట్టాడే వాతావరణంతో ఉండే ఒక బుడగలా కాకుండా, పరిస్థితికి ఉన్నతంగా శక్తివంతంగా మారేదానికి సంసిద్ధమవుతాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న వ్యక్తి తన మానసిక శక్తులను స్పృహతో మరియూ తెలివితేటలతో సమర్ధవంతంగా వాడుకోగలుగుతాడు.                                  ◆నిశ్శబ్ద.

మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి?

ప్రతి మనిషీ తన జీవితంలో తన వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉందో ఒకసారి గమనించుకుని విశ్లేషించుకుంటే  తను సరిగానే ఉన్నాడా లేదా తనని తాను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అనే విషయం అర్థమవుతుంది. మనం చేసే ప్రతికార్యమూ, శరీరంలోని ప్రతిచలనమూ, మనం చేసే ప్రతి ఆలోచనా మనస్సులో ఒక విధమైన సంస్కారాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ సంస్కారాలు పైకి మనకు కనబడకపోయినా అంతర్గతంగా ఉండి అజ్ఞాతంగా పనిచెయ్యడానికి తగినంత శక్తిమంతాలై ఉంటాయి. ఇప్పుడీ క్షణంలో ఉన్న  స్థితి ఇంతకు క్రితం  జీవితంలో ఏర్పడివున్న సంస్కారాల సాముదాయక ఫలితం. నిజంగా వ్యక్తిత్వం అంటే ఇదే. ప్రతి మానవుడి స్వభావము అతనికి ఉన్న అన్ని సంస్కారాలచే నిర్ణయించబడుతుంది. మంచి సంస్కారాలు ప్రబలంగా ఉంటే వ్యక్తిత్వం మంచిదౌతుంది. చెడు సంస్కారాలు ప్రబలంగా వుంటే స్వభావం చెడ్డదౌతుంది.  ఒకవ్యక్తి ఎప్పుడూ చెడుమాటలను వింటూ, చెడు ఆలోచనలను చేస్తూ, చెడుపనులు చేస్తూవుంటే అతడి మనస్సు చెడు సంస్కారాలతో నిండి ఉంటుంది. అతడికి తెలియకుండానే అవి అతడి తలపులలో, చేతలలో తమ ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. నిజానికి ఈ చెడు సంస్కారాలు సదా పని చేస్తూంటే చెడే వాటి ఫలితమౌతుంది. చెడు సంస్కారాల మొత్తం అతనిచే చెడుపనులను చేయించడానికి బలీయ ప్రేరకమవుతున్నది.  ఒకరి వ్యక్తిత్వాన్ని నిజంగా నిర్ణయించాలని చూస్తే అతడు చేసిన  మహత్కార్యాలను పరికించకూడదు. ప్రతి మూర్ఖుడూ ఏదో ఒకానొక సందర్భంలో వీరుడు కావచ్చు. మామూలు పనిలో నిమగ్నుడై ఉన్నప్పుడు మనిషిని గమనించాలి. ఒక గొప్ప వ్యక్తి నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని అలాంటి పనులే వ్యక్తం చేస్తాయి. గొప్ప సందర్భాలు అట్టడుగు వ్యక్తిని సైతం ఏదో కొంత గొప్పదనం సంతరించుకొనేలా చేస్తాయి. కాని ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ సర్వదా ఎవరు గుణసంపన్నుడో అతడే నిజానికి మహోన్నతుడు.  మన భావనలు తీర్చిదిద్దిన మేరకే మనం రూపొందుతాం కాబట్టి  భావనల విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. మాటలు అప్రధానం. భావనలు సజీవాలు, అవి సుదూరాలకు పయనిస్తాయి. మన ప్రతి భావన మన స్వీయ నడవడితో మిశ్రితమై ఉంటుంది.. మంచి పనులు చేయడానికి నిరంతర దీర్ఘకాలం ప్రయత్నం అవసరం. అది ఫలించకపోయినా మనం కలత చెందకూడదు. మనం చేసే ప్రతి కార్యం  సరస్సు పైభాగంలో చలించే అల లాంటిది. ఇదంతా అభ్యాసమే.. మనం సజ్జనులుగా ఉన్నా, దుర్జనులుగా ఉన్నా అంతా అభ్యాస ఫలితమే. కాబట్టి ఒక అభ్యాసాన్ని అలవాటు చేసుకోవటం లేదా వదలిపెట్టటం మన చేతులలోనే ఉంది. అందుకని ప్రస్తుతమున్న మన స్వభావం గూర్చి మనం నిరాశ చెందనవసరం లేదు.  ఒకవ్యక్తి ఎంత చెడ్డవాడైనాసరే, 'అతనిక మంచివాడు కాలేడు' అని చెప్పవద్దు. ఎందుకంటే, అతని ప్రస్తుత ప్రవర్తన అతను గతంలో చేసిన పనుల ఫలితం. అదే అతను కొత్తగా కొన్ని పనులు మొదలుపెట్టి మంచి మార్గంలో ప్రయాణిస్తే అతను తన వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకుని మంచిగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది.  మనిషి తన వ్యక్తిత్వాన్ని అలాగే మార్చుకోవాలి.                                       ◆నిశ్శబ్ద.

కష్టమైతే ఖచ్చితంగా చెప్పేయండి!

మనుషుల మధ్య బంధాలు ఎంతో సహజం  ఈ బంధాలు చాలా దగ్గరివి కావచ్చు, సాధారణమైనవి కావచ్చు. కొన్ని బంధాల విషయంలో పెద్దగా ఎక్స్పెక్టషన్స్ ఉండవు, మరికొన్ని బంధాలను అంతగా పట్టించుకోరు. కానీ ప్రతి విషయాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం, ప్రతి నిమిషం గురించి సంజాయిషీ చెప్పాల్సిన అవసరం వ్యక్తిగత బంధాలకు ఉంది. ఆ వ్యక్తిగత బంధాలలో భార్యాభర్తల బంధం ఎంత గొప్పదో అది సరైన విధంగా లేకుంటే అంతే సున్నితంగా ఉంటుంది.  ఈమధ్య కాలంలో కాబోయే జీవిత భాగస్వాములకు కొన్ని లిస్ట్ ఏర్పడ్డాయి. వాటిలో ఇష్టాలు, అభిరుచులు మాత్రమే కాకుండా అవతలి వ్యక్తి ఇలా అనే కొన్ని నిర్ణయాలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే ఆచరణ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాటిలో కొన్ని వెనక్కు తీసుకోవాల్సి రావచ్చు. జీవితభాగస్వాముల దగ్గర కోపాన్ని విషయాల్లో ఏమి పర్లేదులే, అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు అని తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు తరువాత చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తాయని ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్లు చెబుతున్నారు. స్పష్టత ముఖ్యం! ఏ విషయంలో అయినా స్పష్టత చాలా ముఖ్యం. అది ఒకరికి ఏదైనా చెప్పడం, ఒకరు ఇలా ఉండాలి అని అనుకోవడం మాత్రమే కాదు, ఎదుటి వ్యక్తి నుండి కోరుకుంటున్న విషయం ఎందుకు కోరుకుంటున్నామని, దానివల్ల జీవితానికి చేకూరే ప్రయోజనం, జీవితంలో ఆ నిర్ణయం వల్ల ఏర్పడే పరిస్థితులు, దాని ప్రాముఖ్యత వంటివన్నీ ఆలోచించి ఆ తరువాత నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఒత్తిడికి తలొగ్గద్దు! భార్యాభర్తలు కావడం కోసమైనా, భార్యాభర్తలు అయిన తరువాత అయినా పెద్దవాళ్ళ ఒత్తిడి చాలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని భరించలేమని, చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పినా పెద్దవాళ్ళు పరువు పోతుందని, చుట్టుపక్కల ఏదో అనుకుంటారని, ఆర్థికపరమైన బెనిఫిట్స్ పోతాయని ఆలోచించి విడిపోవద్దని, బంధం కలుపుకోవాలని ఒత్తిడి చేస్తుంటారు. కానీ సమస్య అనిపించినప్పుడు అసలు ఎవరి ఒత్తిడో భరించలేక ఇరుక్కుపోవద్దు. మొహమాటం వదిలెయ్యాలి! కొందరు కొన్ని విషయాలు జీవిత భాగస్వామితో చెప్పడానికి కూడా మోహమాటపడుతుంటారు. ఇంకా ఆ మొహమాటం స్థానంలో కాసింత భయం కూడా ఉంది ఉండచ్చు, ఏదైనా స్వేచ్ఛగా పంచుకునే చనువు కూడా లేకపోవచ్చు. అలాంటివన్నీ లేకపోతేనే బాగుంటుంది. ఇష్టం లేని విషయాల నుండి అవతలి వాళ్ళ ఆలోచనలకు వ్యతిరేకమైన నిర్ణయాల గురించి మనసులో ఉన్నట్టయితే వాటిని గురించి ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా బయటకు చెప్పేయడం మంచిది.  నిర్ణయాలు వెనక్కు తీసుకోవడం కష్టం! కాబోయే భాగస్వామి లేదా జీవిత భాగస్వామి విషయంలో ఏవైనా విషయాలు మొహమాటం కొద్దీ సరేనని చెప్పడం, ఏవైనా షరతులు ఒప్పుకోవడం, ప్లానింగ్స్, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన విషయాల గురించి ఒప్పుకునేముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇలాంటి విషయాలలో మాట ఇవ్వడం అంటే ఇక అది పూర్తిగా ఒకరి చేతుల నుండి జారిపోయినట్టు. ఇద్దరి నిర్ణయంగా మారిపోయినట్టు. ఆ తరువాత ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగి కాదు కూడదు అనలేని పరిస్థితులు ఎదురైతే అది చాలా పెద్ద సమస్యగా కనిపిస్తుంది. పైన చెప్పుకున్నవి మాత్రమే కాకుండా పెళ్ళైన వాళ్ళు కూడా దేన్నీ చాలా కష్టంగా భరించకూడదు. అసలు భరించడం అనే మాటల్లోనే చెప్పలేనంత ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి ఏ విషయంలో అయినా కష్టమనిపిస్తే మొదటగా దాన్ని బయటకు చెప్పేయడం మంచిది.                              ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ.

బిడ్డ తల్లికడుపులో ఉన్నప్పుడే ఈ గుణాలు నేర్పించండి!

ఆచార్య చాణక్య విధానం నేటికీ సంబంధితంగా ఉంది. సామాన్యుడు చాణక్యుడి సూత్రాలను పాటించడం ద్వారా జీవితంలో విజయం సాధించగలడు. చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆచార్య చాణక్యుడు మౌర్య సామ్రాజ్యానికి సమకాలీనుడు. మౌర్య సామ్రాజ్య స్థాపనలో చాణక్యుడు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, పిల్లలు తల్లి గర్భంలో 4 శుభ లక్షణాలను నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. అలాంటి పిల్లలు భవిష్యత్తులో చాలా విజయవంతమైన వ్యక్తులు అవుతారు. వారు అన్ని దిశలలో చర్చించారు. కాబట్టి, ఆ 4 గుణాల గురించి ఇప్పుడు  తెలుసుకుందాం. ఆచార్య చాణక్యుడు పదకొండవ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో పిల్లలు తల్లి గర్భంలో దానగుణాన్ని నేర్చుకుంటారని చెప్పారు. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తర్వాత ఈ లక్షణాలను నేర్చుకోలేడు. తల్లిదండ్రులు దాతలు అయితే పిల్లలు కూడా దానం చేసి దాతలు అవుతారని చాణక్యుడు చెప్పాడు. మధురమైన ప్రసంగం: జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, జాతకంలో బుధగ్రహం యొక్క బలమైన ప్రభావం లేదా బుధుడు యొక్క శుభ ప్రభావం కారణంగా, వ్యక్తి మధురంగా మాట్లాడతారు. కానీ చాణక్యుడు ప్రకారం, పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల విలువలను అభివృద్ధి చేస్తారు. తల్లిదండ్రులు మధురంగా మాట్లాడితే పిల్లలు గుణవంతులు, మధురమైనవారు. ఈ లక్షణాలను పిల్లలు తమ తల్లి కడుపులో నేర్చుకుంటారని చాణక్యుడి తత్వం చెబుతోంది. ధైర్యం: ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రకారం, పిల్లలు తమ తల్లి కడుపులో ధైర్యం నేర్చుకుంటారు. ధైర్యం పిల్లలను జీవితంలో విజయవంతం చేస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు జీవితంలోని అన్ని కష్టాలను తమ ధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. పుట్టిన తర్వాత ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ లక్షణాలను నేర్చుకోలేడు.  తప్పొప్పులు: ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రకారం, పిల్లలు తల్లి కడుపులో మంచి , తప్పులను నేర్చుకుంటారు. తల్లిదండ్రుల ఈ సంస్కారాలు పిల్లల్లో వస్తాయి. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తర్వాత కూడా ఈ ఆలోచనలను నేర్చుకోలేడు. ఈ నాలుగు గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి జీవితంలో ఖచ్చితంగా విజయవంతమైన వ్యక్తి అవుతాడు.  

ఆత్మవిశ్వాసానికి ఎంతటి శక్తి ఉంటుందంటే.. ఈ కథనమే గొప్ప ఉదాహరణ!

ఆత్మవిశ్వాసంతో కొండను పిండి చేయవచ్చుననడానికి   దశరథ్ మంజీ సజీవ సాక్ష్యం. బీహార్ రాజధాని పాట్నాకు దాదాపు వంద కిలోమీటర్ల దూరాన ఒక గ్రామం ఉంది. దాని పేరు గెహ్లోర్. ఆ గ్రామానికీ, ప్రక్క గ్రామానికీ మధ్య ఒక కొండ అడ్డంగా ఉంది. గెహ్లోర్ ప్రజలు నిత్యావసరాలు కొనుక్కోవాలన్నా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్యసహాయం పొందాలన్నా ఆ కొండ చుట్టూ తిరిగి, అవతలి గ్రామానికి పోవాలి. అలా వెళ్ళడానికి సుమారు 32 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. కొండను తొలిస్తే కేవలం మూడు కిలోమీటర్ల దూరం.  మూడు కిలోమీటర్ల దూరానికి అనవసరంగా 32 కిలోమీటర్లు కొండ చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాలి. శ్రమ దండుగ, సమయం వ్యర్థం. అయినా ఆ గ్రామ ప్రజలు అలాగే తంటాలు పడుతున్నారు. ఆ గ్రామంలోని దశరథ్ మంజీ అనే రైతు ఒకనాడు కొండ అవతల పొలంలో సేద్యం చేస్తున్నాడు. అతని భార్య ఫాగుణీదేవి భర్తకు అన్నం తీసుకొని, కుండ నెత్తి మీద పెట్టుకొని కొండ మధ్యలోనున్న చిన్న చరియ గుండా పోతుండగా రాళ్ళు గుచ్చుకొని క్రింద పడింది. అన్నం నేలపాలయింది. ఆమె గాయాల పాలైంది. ఆ గాయాలతోనే ఆమె మృత్యువుకు బలైంది. కలత చెందిన దశరథ్ మంజీ కొండను తొలిస్తే తప్ప గ్రామానికి మేలు జరుగదని మనస్సులో నిర్ణయించుకొన్నాడు. ఊరి ప్రజలనందరినీ సమావేశపరిచి "నేను ఈ కొండను తొలుస్తాను. అవతలికి దారి చేస్తాను” అని ప్రకటించాడు. ఆ ప్రకటన విని జనమంతా నవ్వుకున్నారు. "ఒరేయ్! కొండను తొలుస్తాడట మొనగాడు" అని అపహేళన చేశారు. అయినా దశరథ్ మంజీ వారి మాటలను పెడచెవిన పెట్టి, చేతులతో ఉలి, సుత్తి పట్టాడు. గుండెల్లో కొండంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుకొన్నాడు. ఎవరి సాయం కోసం ఎదురుచూడకుండా తలవంచుకొని, మౌనంగా, గంభీరంగా అడుగులు వేస్తూ కొండను సమీపించాడు. వినమ్రంగా నమస్కరించి కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు. రోజులు, నెలలూ కాదు, ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కొండను కొట్టాడు. మూడు కిలోమీటర్ల పొడవు ముప్ఫై అడుగుల వెడల్పుతో దారి చేశాడు. దశరథ్ మంజీ కొండంత ఆత్మ విశ్వాసం ముందు కొండ చిన్నబోయింది. అతని ఆత్మవిశ్వాసం ముందు తలవంచుకుని దాసోహమంది. మంజీ కృషినీ, ఆత్మ విశ్వాసాన్నీ, పట్టుదలనూ చూసి గ్రామ ప్రజలందరూ విస్తుబోయారు. దశరథ్ కొండను తొలిచి తయారు చేసిన మార్గంలో ఇప్పుడు వాహనాలు కూడా వెళ్తున్నాయి. రోడ్డు కూడా వేశారు. అయితే దశరథ్ మంజీ అనితర సాధ్యమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ మహాకార్యాన్ని నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసినా ఆ దృశ్యాన్ని చూసే అదృష్టం అతని భార్యకు లేదు. మంజీ ఆత్మవిశ్వాసానికి కృతజ్ఞతగా గెహ్లోర్ ప్రజలు తమ గ్రామం పేరును మార్చి, దశరథ్ నగర్ అని పిల్చుకుంటున్నారు.  చిన్న చిన్న సమస్యలకే నీరసించిపోయే వారికి ఆత్మవిశ్వాసంతో కొండను తొలిచిన దశరథ్ మంజీ ఆదర్శనీయుడు.                                               *నిశ్శబ్ద.

నీ జీవిత రహస్యాలు ఎవరికీ చెప్పకూడదు.!

కొన్ని ఆలోచనలను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదని ఆచార్య చాణక్యుడు అన్నారు. మనం ఏ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోకూడదు? మన రహస్యాలను ఇతరులతో పంచుకుంటే ఏమవుతుంది..? ఆచార్య చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో కొన్ని విషయాలు ఎవరికీ తెలియకుండా దాచిపెట్టాలని చెప్పాడు. ఈ విషయాలను ఇతరులతో పంచుకుంటే తర్వాత పశ్చాత్తాపపడతారని అన్నారు. అంతే కాదు, ఇది మిమ్మల్ని తీవ్రమైన సమస్యలకు కూడా గురి చేస్తుంది. చాణక్యుడి ప్రకారం మనం ఇతరులతో పంచుకోకూడని ఆలోచనలు ఏంటో తెలుసా..? ఈ విషయాలు ఎవరికీ చెప్పకూడదు. వివాహ రహస్యం: మీ వైవాహిక జీవితం, కుటుంబ విషయాలను ఎల్లప్పుడూ గోప్యంగా ఉంచండి. ఈ విషయాలను స్నేహితులకు, సన్నిహితులకు, బంధువులకు చెబితే ఇంటి సభ్యుల మధ్య పరస్పర శత్రుత్వం, అపనమ్మకం పెరిగి కుటుంబంలో అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. అవమానం: ఎవరైనా మిమ్మల్ని పబ్లిక్‌గా లేదా ప్రైవేట్‌గా అవమానిస్తే, దానిని ఇతరులతో పంచుకోకండి. మీరు మీ అవమానాన్ని ప్రచారం చేస్తే, ఇతరులు మిమ్మల్ని అవమానించడం ప్రారంభిస్తారు. ఎందుకంటే ప్రజలు మీ పట్ల సానుభూతి చూపరు. ఒకరి సానుభూతి పొందాలనుకునే వారు తమ అవమానాల గురించి ఎవరితోనూ చర్చించకూడదు. ఆర్థిక పరిస్థితి: మీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎవరితోనూ చర్చించకండి. డబ్బు రహస్యంగా ఉంచండి. మీరు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. మీరు నేరుగా చెప్పకపోతే, ఈ వ్యక్తులు ఇతర మార్గాల్లో అడగడం ద్వారా దాని గురించి సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీరు సంపాదించిన లేదా పొదుపు చేసిన డబ్బు గురించి ఎవరికీ చెప్పకండి. గురు మంత్రం, సాధన, తపస్సు: మీరు యోగ్యత గల గురువు ద్వారా దీక్ష పొందినట్లయితే, ఆయన ఇచ్చిన గురు మంత్రాన్ని గోప్యంగా ఉంచండి. ఇది కాకుండా, మీరు ఏదైనా ధ్యానం, తపస్సు లేదా మంత్రాలను అభ్యసిస్తే, దానిని రహస్యంగా ఉంచాలి. లేకుంటే విజయం సాధించదు. వీటిని రహస్యంగా ఉంచడం వల్ల మీరు కూడా లాభాలను పొందుతారు. మీ వైకల్యం లేదా బలహీనత: మీరు మీ అనర్హత లేదా బలహీనతలను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. మీరు దానిని ఇతరులతో పంచుకుంటే, వారు దానిని దుర్వినియోగం చేయవచ్చు. మీకు సమస్యలను కలిగించవచ్చు. మీ అనర్హత, బలహీనత తెలిసిన తర్వాత వారు మీతో తప్పుగా ప్రవర్తించవచ్చు. దాతృత్వం: మనం ఎవరికైనా చేసే దానాన్ని గోప్యంగా ఉంచితేనే దాని పూర్తి ఫలం దక్కుతుంది. రహస్యంగా చేసే ధర్మం దేవుని దృష్టిలో ఉంటుంది.  అది ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీరు ఆలయానికి విరాళం ఇచ్చారని, పేదవారికి భోజనం పెట్టారని లేదా ఏదైనా మంచి పని చేశారని ఎవరికీ చెప్పకండి.

అనంతమైన ప్రేమకు నీరాజనం!

◆వాలెంటైన్స్ డే◆  ఫిబ్రవరి నెల పేరు చెబితే ప్రేమికులందరికీ గుర్తొచ్చేది వాలెంటైన్స్ డే నే.. ఎల్లలు లేని ప్రేమను చాటి చెబుతూ ప్రేమికులందరూ ఒకరి ఎదుట మరొకరు ఆరాధకులు అయిపోతారు. ప్రేమ పిపాసులు ప్రేమిస్తారు, ప్రేమను స్వీకరిస్తారు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రేమ మయం చేస్తారు. అయితే అక్కడక్కడా వినబడే కొన్ని వార్తలు మనసును కలచివేస్తుంటాయ్.  ప్రేమను కాదంటే దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. ఎంతోమంది అమ్మాయిలు ప్రేమ క్రతువుల్లో కాలిపోతున్నారు. మరెందరో యువకులు ఆత్మర్పణ చేసుకుంటున్నారు. ఇలా చూస్తే ప్రేమకు అర్థం ఇదేనా అని కాస్త ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ప్రేమంటే.. ప్రేమంటే బాధను పరిచయం చేస్తుందని ఎంతోమంది చెబుతారు. ప్రేమ మనిషికి ఇచ్చేది ఏంటి?? ధైర్యం, ఆప్యాయత, అనురాగం, నమ్మకం ఇవన్నీ ప్రేమ ఇస్తుంది. కానీ.. అవన్నీ విరిగిపోయి వీగిపోతే.. ప్రేమ కూడా వెలసిపోతుంది. ప్రేమ గురించి ఎన్ని సినిమాలు వచ్చాయి, ఎన్ని కావ్యాలు వెలువడ్డాయి. కానీ అవన్నీ ప్రేమను బాధగా పరిచయం చేసి తరువాత సంతోషంతో ముగింపు ఇస్తాయి. కానీ నిజజీవితంలో సుఖమైన ముగింపు ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల మాత్రమే.. అందుకే ప్రేమ అంటే బాధ అనే అభిప్రాయం చాలామందిలో ఏర్పడిపోయింది. ఇస్తున్నారా?? తీసుకుంటున్నారా?? ప్రేమను తీసుకోవడమే ఈ ప్రపంచంలో చాలా మందికి ఇష్టం. ఒకరికి ప్రేమను పంచడం కూడా ఇష్టమే.. కానీ ఆ పంచడం అనేది కూడా తమకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది కానీ ఎదుటివారికి కావలసింది ఇవ్వడం, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం తక్కువ. కొందరు అయితే తాము ప్రేమను ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎదుటివారు తమకు ప్రేమను ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఇలా ప్రేమను కూడా డిమాండ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం??  ప్రేమ మీద ఒట్టేసి.. ప్రేమించేవాళ్ళందరూ ఒకటే మాట చెబుతారు. జీవితాంతం నీతోనే ఉంటాను అని, నువ్వే కావాలి అని, నిన్ను ఎప్పటికీ వదులుకోనని. కానీ ఈ మాట నీటి రాతలు అయిపోతాయి. ప్రేమ మత్తులో ఎన్నో చెప్పిస్తుంది. ఎన్నెన్నో బాసలు చేయిస్తుంది. కానీ.. నిజంగా ప్రేమ మీద ఒట్టేసి మీ ప్రేమను ఎప్పటికీ వధులుకోమని మీకు మీరు ఓసారి మాట ఇచ్చుకోండి.. ప్రేమ గురించి కవులు, సినిమాలు, కథలు, ఎన్నెన్నో జీవితాలు సజీవ సాక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఇక మనం ప్రత్యేకంగా ఏమని చెప్పుకోగలం. ప్రేమను ప్రేమగా మనలోకి ఒంపుకోవడం, ప్రేమను మౌనంగా ఆరాధించడం.. ప్రేమను ఇవ్వడమే కానీ తిరిగి ఆశించకుండా ఒకానొక నిశ్చల సంద్రంలో నిశ్శబ్దంగా ప్రయాణించడం. ఇవి మాత్రమే మనం చేయగలం. మీ ప్రపంచంలో  ఉన్న ప్రేమకు ప్రేమికుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.. ప్రేమతో.. ఆరాధనతో..                                        ◆నిశ్శబ్ద. 

మీ వయసు 20-30 ఏళ్ళ మద్యనుందా? పొరపాటున  కూడా ఈ తప్పులు చేయకండి!

మనిషి జీవితం ఎన్నో దశలతో కూడుకుని ఉంటుంది. బాల్యం, కౌమారం, యవ్వనం, మధ్యవయసు, వృద్దాప్యం ఇలా ప్రతి ఒక్కటీ అధిగమిస్తూ వెళ్తారు. అయితే ఈ అన్ని దశలలోకి చాలా సున్నితమైనది, కీలకమైనది యవ్వనదశ. 20-30 ఏళ్ల మధ్యనున్నవారు  తప్పులు చేసే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ దశలో ఆవేశం, సంతోషం, ఆరాటం, కోపం, మరీ ముఖ్యంగా శారీరక స్పందనలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే యవ్వన దశను చాలామంది ఉరకలు వేసే వయసు అంటూ ఉంటారు. ఈ వయసులో చేసే కొన్ని తప్పులు జీవితాన్ని చాలా నష్టానికి గురి చేస్తాయి. భవిష్యత్తును వ్యక్తి చేతుల నుండి చేజారేలా చేస్తాయి.  యవ్వనంలో ఉన్నవారు పొరపాటున కూడా చేయకూడని పనులేంటో తెలుసుకుంటే.. మూర్ఖంగా ఉండకూడదు.. వయసు పెరిగేకొద్దీ విషయావగాహన కూడా పెంచుకోవాలి. 20ఏళ్లు దాటిన తరువాత  వ్యక్తిలో చాలా ప్రపంచ జ్ఞానం పోగై ఉండాలి. జీవితంలో 20-30 ఏళ్ళ మధ్యనే వృత్తి, ఉద్యోగం, వివాహం వంటి విషయాలలో నిర్ణయాలు జరుగుతాయి.  కాబట్టి ఈ కీలకమైన దశను సక్సెస్ గా డీల్ చేయాలంటే మూర్థత్వాన్ని వదిలించుకుని జ్ఞానవంతులుగా ఉండాలి. విషయాలను అన్ని కోణాలలో అలోచించుకునే వైఖరి అలవడాలి. లేకపోతే ఏ నిర్ణయాలు సరిగా తీసుకోలేక యవ్వనాన్ని, దీని కారణంగా జీవితాన్ని కూడా చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటారు. ఈ దశ దాటితే జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకునే అవకాశాలు మెండుగా దొరక్కపోవచ్చు. లైంగిక వాంఛలతో జాగ్రత్త.. లైంగిక వాంఛలు సర్పం లాంటివి. అవి నిరంతరం మనిషిని ఉద్రేకానికి లోను చేస్తాయి. 20-30ఏళ్ళ మధ్య ఈ లైంగిక వాంఛల ప్రభావం కారణంగా ఎన్నో తప్పులు కూడా జరుగుతాయి. వీటిని తీర్చుకోవడం ఎంత అవసరమో.. వాటిని తీర్చుకోవడానికి ఎంచుకునే మార్గాలు అంత కీలకం. లైంగిక వాంఛలు వ్యక్తిని ఎప్పుడూ అసంతృప్తికి గురిచేస్తాయి. ఈ కారణంగా జీవితంలో గొప్పగా ఎదుగుతున్నా సరే సంతోషంగా ఉండలేరు. లైంగిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తప్పు చేస్తే మాత్రం దాని ఫలితాన్ని జీవితాంతం భరించాల్సి ఉంటుంది. ఇతరుల పంచన ఉండకండి ఇతరుల ఇంట్లో ఉండటమంటే స్వేచ్చను కోల్పోవడమే. దీని కారణంగా జీవితంలో ధైర్యంగా ఎదగలేరు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. అన్నింటికి ఇతరుల దయపై ఆధారపడతారు. ఇతరుల వద్ద ఆశ్రయం పొందుతున్నప్పుడు ఎక్కువశాతం మంది బానిస లాంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు. జీవితం గురించి ఎన్ని కలలున్నా, ఎదగాలనే తపన ఉన్నా దాన్ని నెరవేర్చుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకుని ఉంటుంది. అందుకే 20-30 ఏళ్ల వయసు మధ్యన ఉన్నవారు కష్టమైనా సరే స్వశక్తితో బ్రతకడానికి ప్రయత్నించాలి.                                                         *నిశ్శబ్ద.  

పురుషులు తమ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోకపోవడానికి కారణం ఇదేనట!

సాధారణంగా మహిళలు తమ ఆలోచనలను అందరితో పంచుకుంటారు. అయితే తమ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకునేది పురుషులు నిరాకరిస్తారట. దీనికి కారణాలేమిటో తెలుసా? తన భావాలను ఇతరులతో బహిరంగంగా మాట్లాడగలిగే వ్యక్తి నిజానికి బలహీనుడనే అభిప్రాయం సమాజంలో ఉంది. పురుషులు ఎప్పటికీ బలహీనంగా ఉండలేరు, అందుకే ప్రతి మనిషి తనను తాను బలంగా నిరూపించుకోవడానికి తన మాటలను తన గుండెలోనే దాచుకుంటాడు.  ఈ కారణంగా తనకు నచ్చినవారి దగ్గర తనకు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే తన భావాలను పంచుకుంటాడు. ఎన్సో వెల్నెస్ వ్యవస్థాపకుడు, వెల్నెస్ కోచ్ అరుబా కబీర్, పురుషులు తమ భావాలను పంచుకోకపోవడానికి అనేక సామాజిక, సాంస్కృతిక,  వ్యక్తిగత కారణాలు ఉన్నాయని వివరించారు. మీ భావోద్వేగాలను చాలా కాలం పాటు అణచివేయడం వల్ల మానసిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కానీ వీటన్నింటితో సంబంధం లేకుండా, పురుషులు హేతుబద్ధత, సంప్రదాయవాదాన్ని ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే పురుషుల మనస్సు రాయిలా ఉంటుందని అనుకుంటారు. ఎదుటివారి ముందు తమ భావాలను చెబితే బలహీనులుగా కనిపిస్తారని భయపడతారు. కాబట్టి వారు తమ భావాలను దాచడానికి ప్రయత్నిస్తారు. పురుషులు ఇతరుల ముందు బలహీనంగా కనిపించకుండా ఉండటానికి సమర్థవంతమైన మార్గంగా భావిస్తారు. కానీ  మీ భావాల గురించి ఇతరులతో మాట్లాడటం వల్ల ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. తమ భావోద్వేగాలను ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో వ్యక్తీకరించగలిగిన పురుషులలో ఆందోళన, డిప్రెషన్, ఇతర మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు గుర్తించారు.  మీ భావాలను ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడు, ఇది మీ జీవితంలోని అన్ని సంబంధాలను బలోపేతం చేసే కనెక్షన్,  నమ్మకాన్ని సృష్టిస్తుంది. మానసిక ఆరోగ్యం, భావోద్వేగాల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి పురుషులలో అవగాహన పెంచడం ముఖ్యం. ఇది మానసిక ఆరోగ్య నిపుణులతో చర్చించాలి. నమ్మకంగా మీ ఆలోచనలను విశ్వసనీయ స్నేహితుడు లేదా బంధువుతో పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

టెడ్డీ బేర్స్ తోనే మీలో ఉన్న  రొమాంటిక్ యాంగిల్ ను బయట పెట్టొచ్చు..!

టెడ్డీ బేర్స్ చిన్నపిల్లల నుండి  అమ్మాయిల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ వాలెంటైన్ వీక్ లో టెడ్డీ బేర్స్ కి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. అంతేనా  ప్రతి ప్రియుడు  తన  ప్రియురాలికి  వాలెంటైన్ వీక్ లో టెడ్డీ బేర్ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. అయితే  ఇలా  టెడ్డీ బేర్స్ ఇవ్వడంలోనూ కొన్ని ప్రత్యేక రంగులు ఎంపిక చేసుకుని ఇవ్వడం వల్ల టెడ్డీ బేర్ డే కాస్తా చాలా రొమాంటిక్ గా మారిపోతుంది. ఆ రంగులు ఏంటో తెలుసుకుంటే.. నలుపు.. నలుపు రంగు టెడ్డీ బేర్ లు చాలా అరుదుగానే దొరుకుతాయి. అయితే  ఇవి స్పెషల్ గా అనిపిస్తాయట. చాలావరకు యూత్ కానీ, అమ్మాయిలు కానీ నలుపు రంగు  వేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు నలుపు రంగు టెడ్డీ బేర్ ఇస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీలవుతారు. అంతేకాదు.. ఈ రంగు టెడ్డీ బేర్ ఇవ్వడం వల్ల రిలేషన్ లో ఎలాంటి నెగిటివ్ సమస్యలున్నా అన్నీ పోతాయంట. పింక్, గ్రీన్.. పింక్ కలర్ అంటే అమ్మాయిలకు ప్రాణం. టెడ్డీల నుండి డ్రస్సులు, చీరలు,  చెప్పులు, లిప్స్టిక్ ఇలా అన్ని అదే రంగు కావాలన్నా వేసేసుకుంటారు. సో పింక్ కలర్ టెడ్డీ బేర్ ఇస్తే అమ్మాయిలు చాలా హ్యాపీ అవుతారు. అలాగే ఇది రొమాంటిక్ గా కూడా ఉంటుంది.  ఇక గ్రీన్ కలర్ టెడ్డీ కూడా చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండే రంగు. ప్రశాంతతను చేకూర్చడం ద్వారా ఇది మనిషిని రొమాంటిక్ మూడ్ వైపు మళ్లిస్తుంది.  పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ప్రకృతిని ఇష్టపడేవారు వీటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్రీమ్ అండ్ వైట్.. క్రీమ్ అండ్ వైట్ టెడ్డీ బేర్లు ప్రశాంతతకు చిహ్నంగా ఉంటాయి.  అమాయకత్వం, ప్రేమ, శాంతి, స్వచ్చత కోరుకునేవారు, వాటి ద్వారా  మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటారు.  ఇవి రిలేషన్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఎరుపు, పర్పుల్.. ఎరుపు అంటే ప్రేమకు పెద్ద నిర్వచనం. ఇక పర్పుల్ రంగు మనిషిలో ఉండే ఉత్సాహాన్ని సూచిస్తుంది. అంతేకాదు.. ఈ రంగు టెడ్డీ బేర్ లను గిఫ్ట్ గా ఇస్తే రాయల్ లుక్ ఉంటుంది. అలాగే లగ్జరీ మూమెంట్స్ ను ఇవి ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇవి అమ్మాయిలకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి.                                                       *నిశ్శబ్ద.

ప్రేమికుల పండుగలో తియ్యని వేడుక..చాక్లెట్ డే కు భలే ఐడియాలు ఇవి..!

వాలెంటైన్స్  డే అంటే యువతకు చాలా ప్రత్యేకం. ఈ వారాంతం మొత్తం బోలెడు చాక్లెట్లు, గులాబీలు, గిఫ్టులు అమ్ముడుపోతాయి. కోట్లమీద వ్యాపారం కేవలం చాక్లెట్ల ద్వారా జరుగుతుందంటే అతిశయోక్తి లేదు. వాలెంటైన్స్ డే వీక్ లో అందరికీ ఇష్టమైన చాక్లెట్ డే రోజు ఊరికే అంగట్లో  చాక్లెట్ లు తెచ్చివ్వడం కాకుండా కాస్త వెరైటీగా.. మరింత నోరూరేలా ఈ కింది విధంగా మీ భాగస్వామిని సంతోషపెట్టవచ్చు. ఇంతకీ భాగస్వాములను ఆకట్టుకునే ఆ చాక్లెట్ రుచులు ఏంటో తెలుసుకుంటే.. చాక్లెట్ డిప్డ్ స్ట్రాబెర్రీస్.. ఇవి బయటెక్కడో కొనక్కర్లేదు. ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేయచ్చు. రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం కూడా. నోరూరించే స్ట్రాబెర్రీస్ ను కరిగించిన చాక్లెట్ లో ముంచి వాటిని ఫ్రిజ్ లో ఉంచాలి. స్ట్రాబెర్రీస్ పైన చాక్లెట్ లేయర్ లా కోట్ అవుతుంది. ఇవి చూడటానికి భలే అట్రాక్షన్ గా ఉంటాయి. అలాగే రుచిలోకూడా భలే ఉంటాయి. వీటిని కాస్త ఆకర్షణీయంగా డెకరేట్ చేస్తే బయట గిప్టు షాపులలో కొనే గిప్టులకంటే ఇవే చాలా అట్రాక్షన్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే స్ట్రాబెర్రీస్ సాధారణంగానే హృదయం ఆకారంలో ఉంటాయి. ఇది కూడా వీటి ఎంపికకు కారణం. చాక్లెట్ స్పా సెట్.. అమ్మాయిలకు అందం మీద చాలా ఆసక్తి. ఎప్పుడూ అందంగా కనిపించాలని అనుకుంటారు. దానికి తగినట్టే చాలా సౌందర్య ఉత్పత్తులను, బ్యూటీ టిప్స్ ను ఫాలో అవుతారు. కానీ అమ్మాయిలకు చాక్లెట్ స్పా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇందులో చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ తో చేసిన సోప్ లు, బాడీ స్క్రబ్, లోషన్లు, మాయిశ్చరైజర్లు ఉంటాయి. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ తో ఘుమఘుమలాడే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా వాడతారు. కస్టమైజ్డ్ చాక్లెట్స్.. సాధారణంగా అంగట్లో తెచ్చిన చాక్లెట్స్ ఎప్పుడూ ఇచ్చేవే. అందుకే ఈ చాక్లెట్ డే రోజున స్పెషల్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. చాక్లెట్లమీద భాగస్వామి పేరు ఉండేలానూ, భాగస్వామికి ఏదైనా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకున్న విషయాలన్ని చాక్లెట్ కవర్ లోపల చిన్న కాగితంలో ఉంచి ఇవ్వవచ్చు. చాక్లెట్ మేకింగ్ కిట్.. అమ్మాయిలకు అసలే చాక్లెట్లంటే బోలెడు ఇష్టం. ఎన్ని చాక్లెట్లు ఇచ్చినా, ఎంత ఖరీదైన చాక్లెట్లు ఇచ్చినా తృప్తి పడరు. ఆ తరువాత వెంటనే ఇంకా ఉంటే బాగుండు అనే ఫీలింగ్ పక్కాగా వస్తుంది. అందుకే చాక్లెట్ తయారుచేసే కిట్ వారికి గిప్ట్ గా ఇవ్వొచ్చు. ఈ కిట్ లో కోకో పౌడర్, మౌల్డ్స్ తో సహా చాక్లెట్స్  తయారీకి అవసరమైన ఇతర వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా చాక్లెట్ డే రోజు భాగస్వామితో రెస్టారెంట్ కు వెళ్లి నచ్చిన చాక్లెట్ కేక్స్, ఫుడ్డింగ్, చాక్లెట్ లో ఉన్న బోలెడు వెరైటీలను ఆస్వాదించవచ్చు.                                            *నిశ్శబ్ద.

మీ  ప్రపోజ్ కు ఎదుటివారు నో చెప్పకూడదంటే ఈ 5 తప్పులు చెయ్యకండి!

  ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో చాలా శక్తివంతమైన ఆయుధం. ఫిబ్రవరి అనగానే చాలామందికి ప్రేమికుల రోజే గుర్తుకొస్తుంది. ఈ ప్రేమికుల దినోత్సవం కేవలం ఒకరోజుతో కాకుండా వాలెంటైన్స్ వీక్ గా జరుపుకోబడతుంది. మొదటిరోజు  రోజ్ డే  తరువాత రెండవరోజును ప్రపోజ్ డే గా జరుపుకుంటారు.  ప్రపోజ్ డే రోజు నచ్చిన వారికి ప్రపోజ్ చేయడం ద్వారా కొత్త బంధానికి పునాది పడుతుంది. అయితే కొందరు ఈ ప్రపోజ్ ను తిరస్కరించే అవకాశం కూడా ఉంది. సో.. నచ్చినవాళ్లకు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు వారు నో చెప్పకూడదంటే ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు ఈ కింది తప్పులు అస్సలు చేయకూడదు.. ప్రిపరేషన్ లేకపోవడం.. ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు చాలామంది నేరుగా పువ్వు లేదా ఉంగరం, లేదా బహుమతులు ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తుంటారు. కానీ ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి  ముందుగా ప్రిపేర్  అవ్వడం చాలాముఖ్యం. ఇది సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది.  ప్రపోజ్ అనేది తేలికగా తీసుకోవలసిన లేదా ఇష్టానుసారంగా అమలు చేయవలసిన విషయం కాదు. వివరాలను ప్లాన్ చేయడానికి సమయాన్ని వెచ్చించాలి.  భాగస్వామి  ప్రాధాన్యతలను పరిగణలో ఉంచుకోవాలి.  ప్రపోజ్ చేయడానికి మంచి ప్లేస్ ను ఎన్నుకోవాలి. ముఖ్యంగా చాలా పాజిటివ్ గా ఉండాలి. పార్ట్నర్ ఇష్టాఇష్టాలు.. భాగస్వామి ఇష్టాఇష్టాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతో అవసరం. ఇది వారికి ప్రాధాన్యత ఉంది అనే విషయాన్ని వారికి అర్థమయ్యేలా చేస్తాయి. వారికి అసౌకర్యం కలిగించే ఏ పనిని, ఏ పరిస్థితిని తీసుకురాకుండా చూసుకోవాలి. ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం, ఎమోషన్స్ ను బయటపెట్టడమే కాదు.. భాగస్వామి మనసును అర్థం చేసుకుంటేనే వారి మనసులో స్థానం ఉంటుంది.   ఓవర్ గా ఏదీ వద్దు.. సినిమాలలో చూపించినట్టు నలుగురి మధ్య ప్రపోజ్ చేయడం, గట్టిగా అరిచి చెప్పడం, సర్పైజ్ పేరుతో అతిగా ప్రవర్తించడం, ప్రేమను వ్యక్తం చేయడమనే పేరుతో భాగస్వాములకు ఇబ్బంది కలిగే చర్యలు చేయడం, పబ్లిక్ లోనే భాగస్వామిని ముట్టుకోవడం వంటివి చేయకూడదు. ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా భాగస్వామి సింపుల్ గా నో చెప్పి వెళ్లిపోవచ్చు. అందుకే ప్రపోజ్ ను కూడా ఆచి తూచి సందర్భం చూసి చేయాలి సహజత్వం కోల్పోవద్దు.. సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో చాలామంది కృత్రిమంగా మారిపోతారు. అలాగే పరిస్థితులను కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఊహించుకోవడానికి, చూడటానికి బాగుంటాయి కానీ అనుభూతి చెందే విషయంలో మాత్రం అంత తృప్తిని ఇవ్వవు. ఏదైనా సరే మనసులో నుండి వచ్చేదే స్పష్టంగా, సహజంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అసవసరపు డాంభికాలకు పోకుండా సహజంగా ప్రపోజ్ చేయాలి. అదే విధంగా గుర్తుంచుకోవలసిన మరొక విషయం ఫీలింగ్స్.. ఏదో సరదాకు నచ్చేశారు అనే భావనతో కాకుండా జీవితాంతం వారితో కలిసి ఉండాలని, పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే ప్రపోజ్ చేయడం మంచిది.  ఇదే విషయాన్ని భాగస్వామితో కూడా చర్చించాలి. భాగస్వామి వైపు పరిస్థితులను, వారి నిర్ణయాలను గౌరవించాలి. నిజాయితీ.. ప్రేమించడంలోనూ, ప్రపోజ్ చేయడంలోనూ నిజాయితీగా ఉండటం ఎంతో అవసరం. లేని ఫీలింగ్స్ ను ఎక్ప్రెస్ చేసి  ఎదుటివారి ఫీలింగ్స్ తో ఆడుకోకూడదు. ప్రేమ విషయంలోనూ, భవిష్యత్తు విషయంలోనూ నిజాయితీగా, జీవితం మీద ఒక భరోసా ఇవ్వగలిగేలా ఉండాలి. మీరు ఉత్తమ భాగస్వామి కాగలరనే నమ్మకాన్ని మీ భాగస్వామికి అనిపించేలా చేస్తే మీ ప్రపోజల్ కు నో చెప్పడం అంటూ జరగదు.                                   *నిశ్శబ్ద.  

అపజయాల పట్ల మనోవైఖరి ఎలా ఉండాలి?

అపజయాలు ప్రతి మనిషి జీవితంలో వస్తూనే ఉంటాయి. అపజయాలు లేకపోతే అసలు విజయానికి విలువ, విజయాలు అనుభూతి చెందలేదు. కానీ ప్రతి ఒక్కరూ అపజయం అనేది తమకు ఎదురు కాకూడదు అని అనుకుంటారు. అయితే అపజయాల విషయంలో మనిషి వైఖరి ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.  "ఒక వ్యక్తి వెయ్యిమార్లు విఫలుడైనా ఉన్నతమైన ఆదర్శానికి అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి. అబద్ధాలు చెప్పడం రాని గోడలా ఉండడం కన్నా, తప్పు చేస్తూ ఆ అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం ఉత్తమం" అని అనేవారు స్వామి వివేకానంద. అబ్రహమ్ లింకన్ తమ దేశ పార్లమెంటు సభ్యుడవ్వాలనుకున్నాడు. అయితే అతని మొదటి ప్రయత్నం విఫలమైంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామి అతణ్ణి మోసం చేశాడు. వ్యాపారం కోసం చేసిన అప్పుల బారినుంచి బయటపడడానికి 17 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. అతను వివాహం చేసుకున్న కొద్దికాలానికే మొదటి భార్య మరణించింది. గయ్యాళి అయిన రెండవ భార్య అతనికి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. అయినా అతడు తన లక్ష్యసాధనకై శక్తినంతా ఉపయోగిస్తూ, చేస్తున్న ప్రయత్నాలను మానలేదు. చివరకు అతను ఎన్నికల్లో నెగ్గడమే కాకుండా, అమెరికా అధ్యక్షుడై, చరిత్రపుటల్లోకి ఎక్కాడు. వ్యక్తిగత సమస్యలకు జడవకుండా, ఉన్నత ఆదర్శాన్ని విడవకుండా ప్రయత్నించిన వారే ఏ కార్యాన్నైనా సాధించగలరు. మనిషి వ్యక్తిగత, సామాజిక, మానసిక రంగాలలో తప్పకుండా అభివృద్ధి సాధించాలి. అలా సాధించినప్పుడు మనిషికి అన్ని విషయాల మీద అవగాహన ఉంటుంది. ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడే ఆ విషయం లోతు ఎంత అనేది అర్థం అవుతుంది. లేకపోతే ఎప్పటికీ ఏమీ తెలియకుండా బెల్లం కొట్టిన రాయి చందాన మనిషి ప్రవర్తన కూడా ఏమీ పట్టనట్టు, ఏమీ తెలియని ముర్ఖుడిలా ఉండిపోతారు. ఇలా ఉంటే అపజయాలు ఎదురైనప్పుడు వాటి నుండి ఏమీ నేర్చుకోలేరు. అపజయాల గురించి అసలు ఆలోచించలేరు. కేవలం అపజయాల కారణంగా తాము ఎదగలేక పోయామనే అసంతృప్తి మాత్రమే వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అపజయాలను అనుభవాలుగా చూసినప్పుడే మనిషి సరైన ఆలోచనా మార్గంలో ఉండగలుగుతారు.                                  *నిశ్శబ్ద.

పొరపాటున కూడా ఈ ముగ్గురిని నమ్మకండి..ఎందుకంటే!

ఆచార్య చాణక్యుడు గొప్ప రాజకీయవేత్త, దౌత్యవేత్త, ఆర్థికవేత్త, ప్రసిద్ధ పండితుడు. మౌర్య సామ్రాజ్యానికి సమకాలీనుడైన ఆచార్య చాణక్యుడు నీతి శాస్త్రాన్ని రచించడంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. ఆయన విధానాలు నేటికీ సంబంధించినవి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏ వ్యక్తి అయినా నైతికతను అనుసరించడం ద్వారా తక్కువ సమయంలో విజయం సాధించవచ్చు. నీతి శాస్త్రంలో ముగ్గురిని నమ్మవద్దని ఆచార్య చాణక్యుడు సలహా ఇచ్చాడు. మీరు కూడా మీ జీవితంలో విజయవంతమైన వ్యక్తిగా మారాలనుకుంటే, పొరపాటున కూడా ఈ ముగ్గురిని నమ్మకండి. ఈ వ్యక్తులను విశ్వసించడం జీవితంలో అన్ని సమయాలలో ద్రోహానికి దారితీస్తుంది. చెడు స్నేహం: ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం, స్నేహం కూడా ఆలోచనాత్మకంగా చేయాలి. ముఖ్యంగా, చెడు సమయాల్లో సహాయం చేయని, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సాకులు చెప్పే వ్యక్తికి దూరంగా ఉండాలి. దుఃఖంలో అబద్ధాలు చెప్పే స్నేహితుడిని పొరపాటున కూడా నమ్మకూడదు. ఇలాంటి స్నేహితుల వల్ల జీవితంలో ఎప్పుడూ మోసపోతూనే ఉంటాడు. ద్రోహి: ఆచార్య చాణక్యుడు చెపుతున్నాడు ద్రోహి... ఎప్పుడూ యజమాని మంచిని కోరుకోడు. అలాంటి వ్యక్తులు ద్రోహులు. ఎప్పుడూ తమ సంక్షేమం గురించే ఆలోచిస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ల యజమాని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాడు. అలాంటివారిని అస్సలు నమ్మకూడదు అంటాడు చాణక్యుడు. సంస్కారం లేని భార్య: ఆచార్య చాణక్యుడు ఆజ్ఞలను పాటించే అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటే , మరణానంతరం స్వర్గం వంటి సుఖం లభిస్తుందని చెప్పారు . అదే సమయంలో, విధేయత, సంస్కారవంతమైన భార్య దొరకకపోతే, ఆ వ్యక్తి జీవితం నరకంలా మారుతుంది. అలాంటి స్త్రీ తన భర్త లేదా కుటుంబ సంక్షేమం గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించదు. దుష్ట భార్యను పొరపాటున కూడా నమ్మకూడదు. చెడ్డ భార్యను నమ్మి పొరపాటు చేస్తే దాని పర్యవసానాలను ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కావున చెడు స్నేహం, ద్రోహులకు,దుష్ట భార్యలకు దూరంగా ఉండాలని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు.

ఇవి నేర్పిస్తే చాలు.. పిల్లలలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది!

పిల్లలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండటం ఎంతో అవసరం. వేగవంతమైన ప్రపంచంలో సక్సెన్ ను అందుకోవాలంటే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండటం తప్పనిసరి. కానీ కొందరు పిల్లలు లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలోనూ, చదువులోనూ, ఇతర కార్యకలాపాలలోనూ వెనుకబడి ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతేనే ఇలా జరుగుతుంది. అందుకే తల్లిదండ్రులే పిల్లలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచాలి. పిల్లలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగితే వారి భవిష్యత్తు కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అందుకోసం ఈ కీంది విషయాలు పిల్లలకు నేర్పించాలి. పిల్లలు ఏదైనా ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోతే ఓటమి గురించి వారిని తిట్టకండి. ఓడిపోవడం సాధారణ విషయమని, ఓటమి నుండి  పాఠాలు నేర్చుకుని తరువాత మళ్లీ ప్రయత్నం చెయ్యాలని పిల్లలకు చెప్పాలి. దీంతో ఓటమితో అంతా ముగిసిపోలేదు అనే భావన, తరువాత ప్రయత్నాలకోసం తగినంత ఆత్మవిశ్వాసం వారిలో పెరుగుతుంది. సంకల్పబలం గురించి పిల్లలకు వివరించాలి. ఏదైనా పని మొదలుపెడితే దాన్ని సాధించేవరకు వెనకడుగు వేయకూడదని, పనిని మధ్యలో వదిలేయడం లాంటివి చెయ్యకూడదని వారికి చెప్పాలి. ఇలా చేస్తే ప్రతి పనిని వారు పూర్తీ నిబద్దతతో పూర్తీ చేస్తారు. ఏకాగ్రత లేకపోతే ఏ పనీ చెయ్యలేరు. పిల్లలకు అదే విషయాన్ని అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఏకాగ్రత పెంచడానికి ధ్యానం,  యోగా  వంటివి అలవాటు చెయ్యాలి. ఏ పని చేసినా అందులో తాము గెలిచితీరాలని పెద్దల నుండ పిల్లల వరకు అందరూ కోరుకుంటారు. పిల్లలు అయితే చాలా డిజప్పాయింట్ అవుతారు. కానీ గెలుపు ఎలాగో ఓటమి కూడా అలాగే వస్తుందని వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. దీంతో గెలుపోటములను సమానంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. పిల్లలు పెద్దయ్యే కొద్దీ తాము స్పెషల్ అనే ఫీలింగ్ కు లోనవుతారు. వారు తమకు గౌరవం కావాలని, అందరూ తమను గౌరవించాలని అనుకుంటారు. ఈ విషయాలను కూడా పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలి. గౌరవం లభించాలంటే వారు కూడా ఇతరుల పట్ల గౌరవంగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో వారికి వివరించాలి. పిల్లలు బేలగా ముఖం పెట్టగానే తల్లిదండ్రులు కగిరిపోయి పిల్లల పనిని తాము చేసేస్తారు. దీని వల్ల పిల్లలు నేర్చుకునే సామర్ద్యం కోల్పోతున్నారు. అందుకే ప్రతి పనిని పిల్లలు స్వయంగా చేసేటట్టు చూడాలి. అవసరమైతేనే తల్లిదండ్రులు సహాయం చెయ్యాలి.                                         *నిశ్శబ్ద.

పిల్లలలో పరీక్షల ఒత్తిడి తగ్గాలంటే ఇలా చేయండి..!

  సాధారణంగా కొత్త ఏడాది మొదలయ్యిందంటే పిల్లలలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులకు కొత్త టెన్షన్ మొదలవుతుంది. దీనికి కారణం పిల్లల చదువుల ఏడాది ముగింపు చాలా దగ్గరకు వచ్చేయడమే.. సిలబస్ పూర్తీ చేయాలి, అన్ని విషయాలు బాగా నేర్చుకోవాలి, పరీక్షలలో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి. పిల్లలు తమ ప్రతిభ నిరూపించుకుంటేనే తల్లిదండ్రులు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. తమ పిల్లలను  మరింత మంచి స్కూలు, కాలేజీలో చేర్పించడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. వీటన్నింటి మధ్య తల్లిదండ్రులు ఎంత టెన్షన్ అనుభవిస్తారో.. పిల్లలు అంతకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ అనుభవిస్తారు. ఈ ఒత్తిడి లేకపోతే పిల్లలు కనీసం తాము చదువుకున్న దాన్ని అయినా ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా రాసి మార్కులు తెచ్చుకోగలుగుతారు.  ఒత్తిడి తగ్గడానికి చేయాల్సిన పనులివే.. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం.. పిల్లలలో ఒత్తిడి తగ్గాలంటే క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయించాలి. ఏరోబిక్స్, రన్నింగ్, వాకింగ్, సైక్లింగ్ వంటి సులువైన వ్యాయామాలు కనీసం ఉదయం సమయంలో 30నిమిషాలు చేసేలా చూడాలి. శారీరక శ్రమ అనేది ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మనస్సును రిలాక్స్ చేస్తుంది. ఆహారం.. పిల్లలకు సమతులాహారం ఇవ్వడం తప్పనిసరి. చదువు పేరుతో ఆహారన్ని కూడా స్కిప్ చేస్తే అది మెదడు పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. పిల్లల ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు, గింజలు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధికంగా ఉండేలా చూడాలి.  చేపలు, తృణధాన్యాలు వంటి పోషకాలు ఆహారంలో ఇవ్వాలి. నిద్ర.. చదువు పేరుతో పిల్లలను నైటౌట్లు చేయించడానికి అస్సలు అనుమతించకూడదు. ప్రతిరోజూ రాత్రి 10 గంటల తరువాత పిల్లలు నిద్రపోయేలా చూడాలి.  ఉదయం 5గంటలకు లేచి చదువుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. ఇంకా ముందే నిద్రపోయి మరింత ముందే నిద్రలేచినా మంచిదే. కానీ నిద్ర వేళలు, నిద్ర నుండి మేల్కొనే వేళలు  తప్పకుండా ఫాలో అయితే పిల్లలకు సహజంగానే చదువుకోవడం మీద ఆసక్తి ఉంటుంది. చదువుకున్నది బాగా గుర్చుపెట్టుకోగలుగుతారు. బ్రేక్.. పరీక్షలు దగ్గర్లో ఉన్నాయనే కారణంతో గంటలు, గంటలు  కూర్చుని చదువుతుంటారు. అయితే ప్రతి 3గంటలకు ఒకసారి కాస్త బ్రేక్ తీసుకోవాలి. కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోవడం వల్ల కళ్లకు, మనసుకు రిలాక్స్ గా ఉంటుంది.  ఈ  సమయంలో లోతైన శ్వాస, ధ్యానం, సంగీతం వినడం వంటివి చేస్తుంటే  ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. పాజిటీవ్ డిస్కషన్.. పిల్లలతో పరీక్షల గురించి, మార్కుల గురించి, వారు చదువుతున్న విధానం గురించి ఎప్పుడూ పాజిటివ్ గా ఉండాలి. తాము చదువుతున్న  విషయాల మీద, పరీక్షలలో అడిగే విషయాల మీద ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండేలా చూడాలి. పిల్లలు చదువుతున్న తీరులో ఏవైనా  తప్పులున్నా, సరిగా లేదని అనిపించినా పిల్లలు వారికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి తప్ప కసురుకోవడం, నువ్వెప్పుడూ ఇంతే, నీకేం రాదు, ఇలా ఉంటే పరీక్షలు ఏం రాస్తావు అంటూ తిట్టకూడదు. కెఫిన్ వద్దూ.. పిల్లలు కూడా కాఫీ, టీ లు తాగుతుంటే వారిని పరీక్షల సందర్భంలో కాఫీ, టీ ల బారిన పడకుండా చూసుకోవాలి. కాఫీ, టీలు ఎక్కువగా తాగుతూ నైటౌట్లు చేయడం, చదువుతున్న విషయం మీద శ్రద్ద పెరగాలని కాఫీ, టీలు తాగడం వంటి అలవాట్లుంటే వాటిని మాన్పించాలి. పిల్లలు మానసికంగా దృఢంగా ఉండటానికి పండ్లు, పండ్లరసాలు, నీరు, కొబ్బరినీరు, స్మూతీలు మొదలైనవి తీసుకునేలా చేయాలి. ఇవి శరీరాన్ని హేడ్రైట్ గా కూడా ఉంచుతాయి. ఫన్ కూడా ముఖ్యం.. ఎప్పుడూ చదువే ఉంటే పిల్లలకు బోర్ కొడుతుంది. అందుకే కాస్త సరదాగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం. కొద్దిసేపు  టీవీ చూడటం, స్నేహితులతో గడపడం, ఇంట్లో తోట పని, సరదాగా కొద్దిసేపు బయటకు వెళ్లడం,  బ్రెయిన్ పవర్ పెంచే పజిల్స్, గేమ్స్ ఆడటం వంటివి చేయాలి. ఇది ఎక్కువ చదవడం వల్ల కలిగే ఒత్తిడిని తరిమేస్తుంది. సందేహాలు.. సమాధానాలు.. పరీక్షలకు, చదువుతున్న విషయాలకు  సంబంధించి  సందేహాలు, సమాధానాలు అవసరమైతే స్నేహితులతో చర్చించడం చాలామంచిది. గ్రూప్ డిస్కషన్ వల్ల గంటసేపులో అర్థమయ్యే విషయాలు కేవలం 10 నిమిషాలలో అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే సొంతంగా చదివి అర్థం చేసుకునే విషయాలు గ్రూప్ డిస్కషన్ ద్వారా అర్థమవుతాయి. ఇలా సమస్యలు పరిష్కారమవుతుంటే ఎలాంటి ఒత్తిడి దరిచేరదు.                                              *నిశ్శబ్ద.    

అతి వేగం ప్రాణాంతకం

పోలీసు కారు తనని వెంబడించడం చూడగానే ఆ చర్చి ఫాదరు ఒకసారి తన స్పీడోమీటర్‌ వంక చూసుకున్నాడు. పరిమిత వేగాన్ని మించి 20 కిలోమీటర్లు ఎక్కువగా వేగంతో తను బండిని నడుపుతున్నాడు. ఆ విషయం గమనించి పోలీస్‌ తనని వెంబడిస్తున్నాడని అర్థమైంది. దాంతో నిదానంగా తన కారుని పక్కకితీశాడు. తీరా పోలీసు కారులోంచి దిగిన వ్యక్తిని చూశాక ఫాదరుకి కాస్త ఉపశమనంగా తోచింది. వారం వారం చర్చిలో తన ఉపన్యాసం వినడానికి వచ్చే హేరిస్‌ని ట్రాఫిక్‌ పోలీస్ అవతారంలో చూసేసరికి భయం కాస్తా ఎగిరిపోయింది. హేరిస్‌ తనని కాస్త చూసీ చూడనట్లు వదిలిచేయవచ్చు. ‘‘హాయ్‌ హారిస్! మనం ఇలాంటి సందర్భంలో కలుసుకుంటామని అనుకోలేదు’’ అన్నాడు చర్చి ఫాదర్‌ సరదాగా. ‘‘నేను కూడా!’’ చాలా నిర్లిప్తంగా బదులిచ్చాడు హేరిస్‌.   ‘‘ఇవాళంతా విపరీతమైన పని ఒత్తిడి. పైగా ఇంటికి వెళ్లేందుకు చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది. ఇదిగో ఆ తొందరలో ఉండగానే నువ్వు నన్ను గమనించినట్లున్నావు’’ తన సంజాయిషీని తెలివిగా చెప్పుకొచ్చారు ఫాదర్‌. ‘‘ఊ!’’ అంటూ బదులిచ్చాడే కానీ హేరిస్‌ మొహంలో ఎలాంటి చిరునవ్వూ కనిపించలేదు. ‘‘అయినా నేనేమంత వేగంగా వెళ్లడం లేదు. మహా అయితే ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల ఎక్కువ స్పీడుందేమో! ఏదో పరధ్యానంగా ఉండి పట్టించుకోలేదు,’’ అంటూ చటుక్కున చిన్న అబద్ధం చెప్పేశారు ఫాదర్‌.   హేరిస్‌ ఒక్క క్షణం ఫాదర్‌ మొహంలో చూశాడు. ‘‘మా వాడలో మీరు ఒక మంచి ఫాదర్‌ అన్న పేరు ఉంది,’’ అన్నాడు. హేరిస్‌ ఆ మాట ఎందుకు చెప్పాడో ఫాదర్‌కి అర్థం కాలేదు. కానీ ఇక అంతకు మించి అతనితో సంభాషణ అంత మంచిది కాదనిపించింది. నిదానంగా వెళ్లి కారులో కూర్చున్నాడు. హేరిస్‌ ఎలాగూ చలాను రాసి ఇస్తాడు కాబట్టి, ఎంతో కొంత రుసుముని చెల్లించేందుకు జేబులో ఉన్న డబ్బులు తీసి లెక్కపెట్టుకోసాగాడు. ఓ రెండు నిమిషాల తరువాత హెరిస్ కారు అద్దంలోంచి చలాను లోపలకి పడేశాడు. చలాను తీసి చూసుకున్న ఫాదర్‌కి అది ఏదో ఉత్తరంలా తోచింది. ‘‘ఫాదర్‌! ఒక నాలుగేళ్ల క్రితం ఇలాగే వేగంగా వెళ్తున్న కారు కింద పడి నా ఆరేళ్ల పాప చనిపోయింది. డ్రైవరు వేగంగా కారు నడిపినందుకు గాను అతనికి జరిమానా, మూడు నెలల జైలుశిక్ష విధించారు. అతను ఓ మూడు నెలలు కళ్లు మూసుకుని జైళ్లో గడిపేసి తన ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. ఆ ఇంట్లో తన ముగ్గురు పాపాలతో అతను హాయిగా ఉన్నాడు. కానీ నేను నా ఒక్కగానొక్క కూతురిని కోల్పోయాను. నేను చనిపోతే కానీ స్వర్గంలో ఉన్న నా కూతురిని కలుసుకోలేనేమో! ఈలోగా నా కొడుకుని చూసుకుంటూ ఆ బాధని మర్చిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాము. మీరు వేగంగా నడిపే కారు ఏదో ఒక రోజు నా కొడుకుని కూడా మా నుంచి దూరం చేయగలదు. దయచేసి మా కుటుంబం కాసం ఆ ప్రభువుని ప్రార్థించండి. మరో బిడ్డ చనిపోకుండా ఉండేందుకు మీ కారుని నిదానంగా నడపండి,’’ అని ఆ ఉత్తరంలో ఉంది.   ఫాదర్‌ నోట మాట రాలేదు. వాహనాన్ని వేగంగా నడపడం అనేది తనకు సరదానో, అవసరమో కావచ్చు... కానీ అది ఇంకొకరి కుటుంబాన్ని నాశనం చేయగలదన్న ఊహే చాలా భయంకరంగా తోచింది. తన కారుని నిదానంగా ముందుకు పోనిచ్చారుత. వచ్చే ఆదివారం చర్చిలో ఈ విషయాన్ని నలుగురితో పంచుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు. (ప్రచారంలో ఉన్న కథ ఆధారంగా)   - నిర్జర.

అనుకున్న పనులలో విజయం సాధించాలనే ఆరాటం ఉందా? అయితే ఈ పనులు చేయండి!

జీవితంలో ఓడిపోవాలని ఎవరూ అనుకోరు. మూర్ఖుడు కూడా విజయం గురించే ఆలోచిస్తాడు. తెలివైన వారు కూడా విజయం ఎలా సాధించాలనే విషయాలపై తర్జభర్జన పడుతుంటారు. అయితే తెలివైనవారు విజయానికి మార్గాలు కనుగొనడంలో ఎప్పుడూ తలమునకలై ఉంటారు. కానీ మూర్ఖులు మాత్రం విజయం వాకిట్లో ఉన్నా మళ్లీ చూద్దాం అనుకుంటారు. మరికొందరు విజయం సాధించాలనే తపన ఉన్నా సరే..  తమ వల్ల కావట్లేదని నిరుత్సాహ పడతారు. అయితే జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ విజయం సాధించాలంటే కింద చెప్పుకున్న నాలుగు విషయాలు త ప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలని అంటున్నారు. ఇంతకీ ఆ నాలుగు విషయాలు ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకుంటే.. క్రమశిక్షణ.. వ్యక్తి జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే క్రమశిక్షణ మొట్టమొదటి మెట్టు.  క్రమశిక్షణ ఉంటే ఎప్పటిపనులు అప్పుడు పూర్తిచేయడం, ఏ సమయంలో ఏ పనులు చేయాలో, ఎలా నడుచుకోవాలో అలా నడుచుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సమయపాలన క్రమశిక్షణ ద్వారానే సాధ్యం. కాబట్టి క్రమశిక్షణ బాగుంటే  విజయం సాధించడంలో మొదటి అడుగు సక్సెస్ గా ముందుకు వేసినట్టే.. సానుకూల దృక్పథం.. సానుకూలంగా ఉండటం అనేది విజయం సాధించడానికి రెండవ మెట్టు. సానుకూలత అనేది వ్యక్తిలో సబ్ కాన్సియస్ మైండ్ ను శక్తివంతంగా మారుస్తుంది. మన మెదడును పాజటివ్ గా విజయానికి సంసిద్దం చేస్తే.. ఎంత ఆటంకాలు ఉన్నా సరే విజయం సాధించేలా మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. అంతేకాదు.. పాజిటివ్ ఆలోచన అనేది ఒత్తిడి నుండి దూరంగా ఉంచుతుంది. నైతిక విలువలు.. నైతిక  విలువలు విజయానికి మరొక మెట్టు లాంటివి. నైతిక విలువలు ఉన్నవారు సమాజం చేత గౌరవించడబడతారు. నైతిక విలువలతో కూడిన జీవితంలో వ్యక్తి ఎప్పుుడూ తప్పు పనులు చేయడు. నిజాయితీగా కష్టపడేవాడికి ఖచ్చితంగా ఫలితం లభించి తీరుతుంది. పైగా అడ్డదారులలో సాధించే విజయాలలా కేవలం ఊరించి తరువాత చేజారిపోయే రకం కాదు. కాబట్టి నైతిక విలువలు ఉంటే విజయానికి సగం మార్గం సుగమమైనట్టే.. నేర్చుకోవడం.. ఎవరు ఏది చెప్పినా వినాలి. అందులో ఉపయోగపడే విషయాలను స్వీకరించాలి. ప్రయత్నాలలో వైఫల్యాలు ఎదురైతే వాటిని అనుభవ పాఠాలుగా తీసుకోవాలి. మరొకసారి అలాంటి తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మరీ ముఖ్యంగా మొదటిసారే విజయం సాధించాలనే ఆలోచనను వదలాలి. విఫలమైన ప్రతిసారి  మరింత నేర్చుకోవడానికి అవకాశం దొరికిందనే సానుకూల భావంతో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఫాలో అయితే విజయం సాధించడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు.                                                 *నిశ్శబ్ద.