జీవితంలో అవకాశాల పాత్ర ఏమిటి?

జీవితంలో మనిషిని మరొక స్థాయికి తీసుకెళ్ళేవి అవకాశాలు. ఒక అవకాశం మనిషి ఆర్థిక, సామాజిక స్థితిగతులనే మార్చేస్తుంది. కానీ కొందరు అవకాశాల్లేవని సాకులు చెపుతూ ఉంటారు.  కష్టపడటాన్ని ఇష్టపడకపోవడమే వాళ్ళు అలా చెప్పడానికి కారణం. కష్టం ఉంటేనే మనిషికి జీవితం విలువ, జీవితంలో అవకాశాలు, ఎదుగుదల మొదలైన వాటి విలువ అర్థమవుతుంది.  "అవకాశాలకు అనుగుణంగా జీవిస్తూ వనరులను పెంచుకోవటమే మానవుని అద్భుత విజయం" అంటారు   -వాలేనార్గ్స్.  ప్రపంచంలో చాలామంది వ్యక్తులు వున్న అవకాశంతోనే సంతృప్తిపడి, నూతన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూడరు. కొంతమంది విజేతలు నిరంతరం అవకాశాలకేసి చూస్తుంటారు. చాలామంది ఉద్యోగులు అన్ని అర్హతలు ఉండికూడా వారు చేస్తున్న వృత్తిలో సుఖాన్ని, క్షేమాన్ని పొందుతూ నూతన ప్రయత్నాలు చేయరు. వారికి ఇంకా గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోగలిగితే జీవితంలో గొప్ప వ్యక్తులుగా మార్పు చెందవచ్చు. అవకాశం అనేది మనల్ని అదృష్టవంతుల్ని చేస్తుంది. అవకాశాలు అనేవి అందరికీరావు, అవి కొంతమందికే వస్తాయి. అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వాటిని సద్వినియోగ పరచుకోవాలి. అవకాశాలు మీ ఇంటి తలుపు తట్టినపుడు మీరు లేకుంటే మరోసారి ఆ అవకాశాలు ఇంక మీ ఇంటికి రావు అని ఎవరైనా అంటే వారు తప్పు చెప్పినట్లే ! ఎందుకంటే అవకాశాలు ప్రతిరోజూ మీ ఇంటి బయట నిలబడి నిద్రలేపి, పోరాడి విజయలక్ష్మిని చేపట్టమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంటాయన్న విషయం మరచిపోవద్దు ! ఒక్కొక్కసారి అవకాశాలు మనకి కష్టమైనవిగా, సాధించలేనివిగా, చేయలేనివిగా అనిపిస్తాయి. పెద్ద అవకాశాలు పెద్ద పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే, విజయాలు సాధించవచ్చు. మనం వదిలేసిన అవకాశాలను సమర్థులు ఎగరేసుకు పోతారు. అవకాశాలు అనేవి అదృష్టాలు కావు, వారసత్వాలు అంతకంటే కావు, వాటిని పట్టుదల తో సాధించుకోవాలి. చెట్టుపైనుండి ఆపిల్ క్రిందపడటాన్ని చూసిన న్యూటన్ కి అది కొత్త సిద్ధాంతానికి ప్రేరణగా, అవకాశంగా అనిపించింది. అంతకుముందు ఆపిల్ క్రిందపడటాన్ని చూసిన కొన్ని లక్షలమంది దాన్ని కొత్త ఆవిష్కరణకు అవకాశం అనుకోలేదు. తినడానికి దొరికిన పండుగా అనుకున్నారు. న్యూటన్ దాని కొత్త ఆవిష్కరణకి అవకాశం అనుకుని, గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్నాడు. చరిత్రలో నిలిచాడు. ఆ విధంగా మనంకూడా అవకాశాలను సృష్టించుకోవాలి.  అవకాశాల కోసం కాచుకుని ఉండటం బలహీనుల లక్షణం, అవకాశాలను సృష్టించుకోవడం బలవంతుల లక్షణం. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారు అని ఎదురుచూడడం కన్నా మనమే అవకాశాలకోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్లాలి. అవకాశాలు వాటంతట అవిరావు. వాటిని మనమే సృష్టించుకోవాలి. అవకాశం కోసం జీవితాంతం ఎదురుచూడకూడదు. దొరికిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఓ కొమ్మమీదో, ఓ గూటిలోనో ఎక్కువసేపు ఉండని పక్షి లాంటిదే అవకాశం. ఒక అవకాశాన్ని మనం జారవిడుచుకున్నప్పుడు విచారించకూడదు. మరొక అవకాశం చేజారిపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి. అవకాశాలను అందుకోవడమే కాదు. దొరికిన అవకాశాన్ని జారవిడుచుకోకపోవడం కూడా ముఖ్యమే ! అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడం అంటే ఉన్నత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోవడం. అవకాశాల ద్వారా డబ్బులు, పేరు ప్రతిష్ఠలు, కీర్తి, అధికారాల్ని మంచి జీవితాన్ని సంపాదించు కోవచ్చు. అందుకే మనిషి తన జీవితంలో అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చోకుండా తనచుట్టూ ఉన్న అవకాశాలను కనుగొని వాటి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. లేదంటే తనున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అవకాశాలను సృష్టించుకోవాలి.                                      ◆నిశ్శబ్ద.

కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్!

దుష్ట శిక్షణ శిష్ఠ రక్షణ కొరకు యుగయుగాన తాను జన్మిస్తానని, ధర్మ సంస్థాపన కొరకు తాను అవతరిస్తానని శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు. ప్రస్తుత మానవ సమాజానికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ఎన్నో మాటలు వేదవాక్కులుగానూ, జీవితానికి గొప్ప మార్గాన్ని చూపే సూత్రాలుగానూ ఉంటాయి. ఒక్కసారి భగవద్గీత చదివిన వాడిలో ఎంతో పరివర్తన కలుగుతుంది. కృష్ణుడు చెప్పిన భగవద్గీత ఎందుకంత గొప్ప గ్రంధమైంది?? అసలు కృష్ణుడు ఈ లోకాన్ని ఉద్ధరించడం ఎందుకు?? అసలు కృష్ణుడు అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఏమిటి??  చాలామంది కృష్ణుడి చిత్రపటం కానీ విగ్రహం కానీ ఎక్కడైనా చూశారంటే మిగిలిన దేవుళ్ళకు మ్రొక్కినట్టు మ్రొక్కరు. ఏదో షోకేస్ లో బొమ్మను చూసినట్టు చూస్తూ పోతారు. ప్రజానీకానికి అందుబాటులో ఉండే తొందరగా అందరికీ చేరవేయబడే సినిమాలలో కృష్ణుడిని కేవలం స్ట్రీలోలుడిగానూ, మాయలోడిగానూ చూపించడం వల్ల ఏర్పడిపోయిన భావమేమో!! కానీ సమాజం మాత్రం దాన్నే నమ్ముతుంది. కానీ కృష్ణుడు ఈ ప్రపంచానికి, ఈ మానవలోకానికి చెప్పిన మాటలు ఏంటి?? తను చెప్పిన తత్వమేంటి?? జైలు గోడలు మధ్య పుట్టినవాడు, చిన్నతనంలోనే తల్లి చనుబాల రుచి చూడకుండానే తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు దూరమైనవాడు, రాజ్యానికి రాజుగా రాజకుమారుడిగా పెరగాల్సినవాడు, గోకులంలో గోవుల మధ్య తిరగాడుతూ బ్రతికాడు. కృష్ణుడు సమస్తము తెలిసినవాడు అయినపుడు తన జీవితాన్ని గోకులానికి తరలించుకోవలసిన అవసరం ఏమైనా ఉందా?? కానీ కారణజన్ముడు కాబట్టి కర్తవ్యం నెరవేర్చాలి కాబట్టి వెళ్ళాడు. ఎంతో సాధారణ జీవితాన్ని గడిపాడు. మరి ఆయనను భోగవిలాసుడు అనడం తగునా?? ఉన్ననాడు, లేనినాడు ఒకటిగానే బ్రతికేవాడు ఉత్తముడు. 16,000 మందిని భార్యలుగా స్వీకరించి వారికి ముక్తి కలిగించాడే కానీ ఎవరితోనూ శారీరక సంబంధం అనేది లేదు కృష్ణుడికి. చేసిందంతా కృష్ణుడే, మహాభారత మహాయుద్ధమైన కురుక్షేత్రానికి కారణం ఆయనే అంటారు కానీ పేరుకుపోయిన చెడును నిర్మూలించే దృష్ట్యా చేపట్టిన లోకసంరక్షణ కార్యమది అనే విషయాన్ని అంగీకరించరు ఎందుకో!! గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తినా, కాళీయుని పడగలపై నాట్యం చేసినా, మన్ను తిన్నా, వెన్న దొంగిలించినా, గోకులాన్ని పావనం చేసిన గోకుల కృష్ణుడు మధురను పునీతం చేయడానికి తరలిన తరువాత జరిగిన విషయాలు ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి.  కృష్ణుడు ఎప్పుడూ ధర్మం పక్కనే ఉంటాడు. ధర్మాన్ని గెలిపించడానికే కృష్ణుడు ఆవిర్భవించాడు. అందుకే పాండవులకు మద్దతు ఇచ్చాడు. కానీ అందరూ అంటారు, మాయవి పాండవుల వైపే ఉంటాడు అని. భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు వంటి ఉద్దండులు కౌరవుల వైపు ఉంటే కృష్ణుడు పాండవులవైపున్నాడు అంటారు. కానీ భీష్ముడు అయినా, ద్రోణుడు అయినా కట్టుబడిన నియమాలచేత కౌరవసేన వైపు నిలబడి పోరాడారు కానీ వారెప్పుడూ పాండవులకె వత్తాసు పలికారు. ఇకపోతే శ్రీకృష్ణుని జీవితమంతా ఒక ఎత్తు అయితే భగవద్గీత బోధ మరొక ఎత్తు. అందులో ఏముంది అంటే జీవిత సారముంది. సగటు మనిషి తన జీవిత కర్తవ్యాన్ని ఎలా నెరవేర్చాలి?? ఎందుకు నెరవేర్చాలి?? అసలు మనిషి ఎలా బ్రతకాలి, యోగమంటే ఏంటి?? ధ్యానం అంటే ఏంటి?? కర్మలు అంటే ఏంటి?? కర్మలు మనిషిని ఎలా వెంటాడుతాయి?? మోక్షం ఎలా సాధ్యం?? దానికి ఆచరించవలసినదేమిటి?? ఇలా ప్రపంచంలో మనుషులందరూ తెలుసుకోవలసినదాన్ని  అర్జునుడికి చెబుతున్నట్టు చెబుతూ అందరికోసం చెప్పాడు. అది సమర్థవంతమైన గురువు లక్షణం కదా మరి!!  గురువెప్పుడూ తన శిష్యులను నిందించడు ఉదాహరణలు చూపిస్తూ పరోక్షంగా శిష్యుల మనసులోకి విషయాన్ని చొచ్చుకుపోయేలా చేస్తాడు. అందుకే కృష్ణుడిని బెస్ట్ మొటివషనల్ పర్సన్ అంటారు, ఇక భగవద్గీతను గొప్ప మానసిక విశ్లేషణా గ్రంధం అని అంటారు.  ఒకసారి గమనిస్తే కృష్ణుడు బాధపడుతున్న సందర్భం ఎక్కడా కనిపించదు. అలాగని విరగబడి నవ్వుతున్నట్టు ఎక్కడా ఉండదు. కేవలం పెదాల మీద సన్నని చిరునవ్వు పూయిస్తూ ఉంటాడు. ఎలాంటి పరిస్థితులలోనూ ఆ నవ్వు చెదిరిపోకుండా ఉంటుంది. అదే స్థిరత్వం అంటే!! కృష్ణుడు చెప్పేది అదే!! ఎలాంటి పరిస్థితిలో అయిన స్థిరత్వంగా ఉండాలని.                                           ◆నిశ్శబ్ద.

నమ్మకం ఎందుకు ముఖ్యం?

మనిషి జీవితంలో నమ్మకమనేది ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. చాలా విషయాలు నమ్మకంతో ముడిపడి ఉంటాయి. అయితే జీవితంలో లక్ష్యాలు సాధించే క్రమంలో నమ్మకం ఎందుకు అవసరం?? అది ఎంత వరకు ముఖ్యం?? దాని పాత్ర ఏమిటి?? నమ్మకం అనేది మనమీద మనతో ప్రారంభం కావాలి. మనం చేసే పనులపై మనకు నమ్మకం ఉండాలి. నమ్మకం ఉంటే కొండల్ని సైతం పిండి చేయవచ్చు. మనం చేసే పనిపై పూర్తి నమ్మకం, శ్రమ, ఆలోచన అనేవి లేకుండా విజయాల్ని సాధించలేము. ప్రతి ఒక్కరు వారు చేసే పని చిన్నదైనా, పెద్దదైనా పరిపూర్ణతకోసం తపించాలి. ప్రతికష్టంలోనూ ఆనందం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు నవమాసాలు మోసి ప్రసవవేదన తరువాత పుట్టిన బిడ్డను చూసి ఆ తల్లి ఎంతో ఆనందపడుతుంది. తన కష్టాన్ని బాధల్ని పూర్తిగా మరచిపోతుంది. అదేవిధంగా ఏ పనిచెయ్యడానికైనా కష్టం తరువాత ఆనందం వస్తుందనే నమ్మకాన్ని కలిగి ఉంటే మనం మన జీవితంలో దేనినైనా జయించవచ్చు. నమ్మకం అనేది లేకపోతే మనం ఏ పనిని ప్రారంభించలేము. విజయాల్ని సాధించలేము. చీకటి వెనకాల వెలుగు ఎలాగైతే వుంటుందో అలాగే కష్టం వెనకాల ఆనందం, ఫలితం ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి. మనకు ఇష్టమైన పనిని ఎంత కష్టమైనా చేయగలం కాబట్టి మనకి ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఏ పని చేస్తున్నా దానిలోని కష్టాన్ని, నష్టాన్ని కాక దానివల్ల లభించే ఫలితాలను గురించి ఆలోచించాలి. ఎప్పుడైతే కష్టం, నష్టం గురించి ఆలోచిస్తామో అప్పుడే మనసు నిరాశలోకి జారుకుంటుంది. అదే మనిషిని లక్ష్యం నుండి వెనక్కి లాగుతుంది. కానీ అవేవి పట్టించుకోకుండా నమ్మకంతో పనిచేస్తే రాబోయే ఫలితం యొక్క ఆనందం కష్టాన్ని మరిపిస్తుంది. నేటికష్టం రేపటి ఆనందానికి పెట్టుబడి. అవుతుంది. సాధించగలమనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఆనందంగా కష్టపడగలం. సరైన ఆలోచనా విధానం కలిగి ఉండటం ప్రధానం మరి!! "ఏ లక్ష్యం లేకుండా తింటూ జీవించడం కంటే ఏదో ఒక లక్ష్యం కోసం చనిపోయినా ఫర్వాలేదు" అన్నారు ప్రముఖ కార్ల కంపెనీ తయారుదారు హెన్రీఫోర్ట్.  మనిషి తలచుకుంటే ఏ పని అయినా చెయ్యగలడు. అదేవిధంగా ఒక పనిని చెయ్యలేము అనుకుంటే ఆ పనిని ఎప్పటికీ చేయలేము. ఈ మాటలలో వైరుధ్యం ఏమీ లేదు. చెయ్యగలము, చెయ్య లేము రెండూ కరక్టే. ఒక లక్ష్యంతో విజయం సాధించిన వారు విజయం సాధించడానికి కారణం తాము అనుకున్న పనిని చేయగలమనే నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగి వుండటమే! లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటంలో విఫలం కావడానికి కారణం వారిలో విజయం సాధిస్తామనే నమ్మకం లేకపోవడమే తప్ప వారిలో సమర్ధత లేకపోవడం కాదు.చాలామంది  అంటారు మేము కష్టపడ్డాము అని, మేము ప్రయత్నం చేసాము అని. కానీ నిజానికి ప్రయత్నం చేయడంలో, కష్టపడటంలో కాదు మనం గెలవగలమో లేదో, సాధించగలమో లేదో అనే భావాన్ని మనసులో ఏ మూలనో ఉంచుకోవడం వల్ల విఫలం అవుతుంటారు. మనమీద మనకు నమ్మకం ఉండాలి. మనని మనమే నమ్మకపోతే ఇతరులు మనల్ని ఎందుకు నమ్ముతారు? అందుకే మనని మనం పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా నమ్మాలి. జీవితంలో నమ్మకమనేది ఉంటే ఏదైనా సాధించగలం. మనం చేసే ప్రతిపనిలో నమ్మకమనేది ఉండాలి. నమ్మకమనేది వుంటే విజయాల్ని మనం సొంతం చేసుకోవచ్చు. నమ్మకం వెంటే విజయాలు వుంటాయి. నమ్మకం కలిగి ఉండటమే మన తొలి విజయం. ఇది నమ్మండి.                                          ◆నిశ్శబ్ద.

చదువుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం?

విద్య నేర్చుకో విలువ పెంచుకో అన్న మాటలు అక్షర సత్యాలు. ఎందుకంటే మనం విద్యావంతులం అయితేనే ఇతరులు మనలను గౌరవిస్తారు. విద్యను నేర్చుకోవడం వల్ల సమాజంలో మంచి స్థాయిని సంపాదించుకోవచ్చు. విద్యను బాగా నేర్చుకోవడం వల్ల సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు సంపాదించుకోవచ్చు. విద్యను నేర్చుకోవడం వల్ల డబ్బును బాగా సంపాదించవచ్చు. ప్రస్తుత సమాజంలో విద్య అనేది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మనిషి బ్రతకాలంటే డబ్బు చాలా అవసరం. డబ్బు కావాలంటే చదువు ఉండాల్సిందే! విద్యలేనివాడు వింత పశువు అంటారు. ఇది నిజం! ప్రస్తుత సమాజంలో విద్యలేని వాళ్ళని వింత పశువులకింద భావిస్తారు. వాళ్ళని విలువ లేని వాళ్ళుగా భావిస్తారు. సమాజంలో విద్యలేనివారు గౌరవ మర్యాదలు కోల్పోతారు. అలాగే విలాసవంతంగా జీవితాన్ని గడపలేరు. తగినంత డబ్బును సంపాదించుకోలేరు. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోలేరు. డబ్బు లేకపోయినా సమాజంలో జీవించవచ్చేమో కాని విద్య లేకపోతే జీవించడం అనేది కష్టం అవుతుంది. విద్యను నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోవడమే కాదు దానిని సద్వినియోగపరచు కోవాలి. మనం మన విద్యను సద్వినియోగ పరచు కోలేకపోతున్నామంటే అది నిర్లక్ష్యం అవుతుంది. అలా చెయ్యలేకపోతే ఆ విద్యకు అర్థం, పరమార్ధం రెండూ ఉండవు. విద్యను ఎంతవరకు నేర్చుకున్నా మన్నది ముఖ్యం కాదు, అలాగే ఎన్ని డిగ్రీలు సంపాదించామన్నది ముఖ్యం కాదు దానిని ఎంత వరకు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాము అన్నది ముఖ్యం. బాగా విద్యావంతులైన వారి జీవితాలు డబ్బు, గౌరవ మర్యాదలు, సుఖసంతోషాలతో నిండి ఉంటుంది. ఒక తోటలో పువ్వులు లేకపోతే ఆ తోట ఎంత శూన్యంగా కనిపిస్తుందో అలాగే మనిషి జీవితంలో విద్య అనేది లేనప్పుడు జీవితం కూడా అంతే శూన్యంగా కనిపిస్తుంది. విద్యార్ధులు తమ విద్యార్ధి దశలోనే కష్టించి చదివి ఉన్నత ఫలితాలు సాధించడానికి కృషి చేయాలి. ఆ సమయాన్ని వృధా చేసుకొంటే జీవితాంతం విచారించే పరిస్థితి రావచ్చు. మన లక్ష్యాలను ముందుగా నిర్దేశించుకోవాలి. లక్ష్యాలను బట్టి ప్రతి పనీ నెరవేర్చుకోవడానికి సులభమవుతుంది. మనం ఎంచుకున్న లక్ష్యం మన మనస్సుకు నచ్చినదై ఉండాలి. నచ్చినపని అయితే అందరూ మెచ్చేవిధంగా చేస్తాము. లక్ష్యాలను ఎదుర్కోవడంలో వచ్చే అవరోధాలను ధైర్యంగా, సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కోవాలి. మన మనస్సులో సాధించాలనుకునే విషయం తప్ప మరొక విషయం ఉండకూడదు. మనసా వాచా ఆ విషయమే ఆలోచించాలి.  అర్జునుడు చెట్టుమీద పక్షిని గురి చూసి కొట్టడం అనే ఒక కథ ఉంటుంది. ఆ కథలో అర్జునుడు చెట్టును, చెట్టుమీద కొమ్మను చూడడు. కేవలం పక్షిని మాత్రమే చూస్తాడు, దాన్ని మాత్రమే చూడటం వల్ల అర్జునుడికి గురి కుదురుతుంది. లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నవారు ఆ కథను గుర్తు చేసుకోవాలి. యువకులు లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకూడదు. ఎందుకు కాలేజీలో చేరాము అనే విషయం మర్చిపోకూడదు. పరీక్షలలో ఉన్నత ఫలితాలను సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందరూ అంటారు అంత మార్కులు, ర్యాంకుల మాయం అని. చదువుతున్న విఆహాయలు గురించి పరీక్షలు రాసి తెచ్చుకునే మార్కుల గురించి, ర్యాంకుల గురించి ఎందుకు బాధ. ప్రతి విద్యార్ధి కాలేజికి ఎందుకు వెళుతున్నారో ప్రతి రోజూ ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే కాలేజీలో వారి సమయాన్ని వ్యర్ధం చేసుకోరు. మనలోని కాంక్ష తీవ్రతే మనల్ని లక్ష్యం వైపునకు నడిపిస్తుంది. లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి విజువలైజేష్ చేయటం మరొక మంచి పద్ధతి. కాబట్టి లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలి, దాన్ని సాధించుకోవాలి.                                         ◆నిశ్శబ్ద.

ఆగస్ట్ 15 తేదీ వెనుక చాలామందికి తెలియని నిజం!

ప్రస్తుతం భారతదేశం ఎన్నో మతాలకు నిలయం. ఎక్కడినుండో వచ్చిన వారిని అక్కున చేర్చుకుంటుంది. శరణార్థులకు భరోసా ఇస్తుంది, విదేశీ కంపెనీలకు వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు విస్తరించుకోవడానికి వేదిక ఇచ్చింది, పొరుగువారిని ప్రేమించాలి అనే మాటను పాటిస్తుంది. అయితే ప్రపంచదేశాలతో అభివృద్ధి కోసం పరుగులు పెడుతున్న భారతదేశం ఒకప్పుడు బానిసగా మారి ఉక్కు పిడికిళ్లలో చిక్కుకుని ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడి చివరికి ప్రాణత్యాగాలు చేసి తన స్వేచ్ఛను సంపాదించుకుంది.   గత రెండు సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా స్వాతంత్ర్య సంబరాలను ఘనంగా జరుపుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఈసారి మాత్రం దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు గడిచిన సందర్భంగా దేశం యావత్తు ఘనంగా వజ్రోత్సవాలు జరుపుకోవడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరిట భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఇప్పటికే దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.    ఎర్రకోట మీద భారతీయ జండాను ఎగురవేసి భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ప్రకటించే ప్రధానమంత్రుల ఆలోచనల్లో నాటి జవాహార్ లాల్ నెహ్రు నుండి నేటి ప్రధాని మోడీ వరకు అందరూ ఆగస్టు 15న కాకుండా జనవరి 26 నే స్వతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ప్రకటించే ఉద్దేశంలోనూ, అదే అసలైన స్వాతంత్ర్య దినమని భావిస్తారట. అయితే దీని వెనుక కారణం ఏమిటనేది పరిశీలిస్తే.   జవహర్ లాల్ నెహ్రు తన తండ్రి మోతీలాల్ నెహ్రు నుండి భారతజాతీయ కాంగ్రెస్ బాధ్యతలను స్వీకరించారు. మోతీలాల్ నెహ్రూకు డొమినియన్ హోదా పట్ల ఆసక్తి ఉండేది. అయితే 40 సంవత్సరాల జవహర్ లాల్ నెహ్రూకు అది నచ్చలేదు ఆయన దాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు. బ్రిటిష్ పాలన నుండి పూర్తిగా విడిపోవాలని ప్రతిపాదించారు. అప్పటి జాతీయ కాంగ్రెస్ సభ్యులయిన బాలగంగాధర్ తిలక్, సుభాష్ చంద్రబోస్, అరబిందో మరియు బిపిన్ చంద్ర పాల్ వంటి ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఆ ప్రతిపాదన కాస్తా భారతదేశ స్వతంత్ర్యాన్ని కోరుతూ డిమాండ్ గా ఏర్పడింది. ఆ తీర్మానం ఆమోదించబడిన కారణంగా 1930 జనవరి చివరి వారంను "పూర్ణ స్వరాజ్" గా నిర్ణయించింది.    దీని ఆధారంగానే జనవరి 26 న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయులను కోరింది. అంతకు ముందు 1929, డిసెంబర్ లో లాహోర్ లో రావి ఒడ్డున జాతీయ జెండాను ఎగురవేసిన సందర్భంగా "కాంగ్రెస్ అత్యంత కీలకమైన సమావేశం ఏర్పాటు చేయబోతోంది, స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడండి" అని పిలుపునిచ్చింది. అప్పటి నుండి భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26 నే స్వతంత్రంగా జరుపుకునేవారు.   అనేక సంవత్సరాల పోరాటం తరువాత బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం మీద తమ ఆధిపత్యాన్ని వదులుకోవలసి వచ్చింది. అప్పుడు భారతదేశానికి చివరి బ్రిటిష్ గవర్నర్ గా లార్డ్ మౌంట్ బాటన్ ఉండేవారు. జూన్ 30, 1948 నాటికి భారతదేశానికి అధికారం బదిలీచేయాలని అతనికి ఆదేశాలు వచ్చాయి. అయితే అది ఆలస్యమవుతుందని, పట్టులో ఉన్న భారతదేశ పోరాటాన్ని ఎక్కడ నీరుగారుస్తారో అని భారతదేశ సమరయోధులకు ఈ తతంగం నచ్చలేదు. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ వారు కూడా దానికి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.    ఈ ఒత్తిడుల కారణంగా మౌంట్ బాటన్ బ్రిటిష్ వారికి ఇంత ఆలస్యం చేయడం వల్ల రక్తపాతం, అల్లర్లు పెరుగుతాయని సూచించాడు.    ఆగస్ట్ 15 తేదీ వెనుక తిరకాసు!! రెండవప్రపంచం యుద్ధంలో జపాన్ లొంగిపోయింది. అది కూడా ఆగస్ట్ 15 వ తేదీన లొంగిపోయిన కారణంగా అదేరోజును తాను భారతదేశానికి స్వతంత్ర్యాన్ని ప్రకటించడంలో నిర్ణయించుకున్నట్టు మౌంట్ బాటన్ తన మాటలలో వ్యక్తం చేశారు. అదికూడా మొదట ఆగస్ట్ లేదా సెప్టెంబర్ అనే ఆలోచనలో ఉన్నా కేవలం జపాన్ ప్రపంచ యుద్ధంలో లొంగిపోయి రెండవ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న కారణంగా దానికే మౌంట్ బాటన్ మొగ్గుచూపారు. అంటే భారతదేశం విషయంలో తాము ఓడిపోయినా భారతీయులకు ఇచ్చిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ తేదీ విషయంలో తమ విజయాన్ని వ్యక్తం చేసుకున్నారు.    బహుశా ఇదొక పైశాచిక ఆనందం కావచ్చు. భారతీయ ప్రజలకు కేవలం స్వేచ్ఛ దొరికిందనే ఆనందంలో ఇలాంటి విషయాలు తెలియకపోవచ్చు. దీనివల్ల భారతీయులకు నష్టమైతే ఏమి లేదు. కానీ తమ ఓటమిలో కూడా తమదే పైచేయి అనిపించుకున్న ఈ బ్రిటిషు వారి ఆలోచన తెలిస్తే మాత్రం అందరూ ఆగస్టును కాదని జనవరికే జైకొడతారేమో!! -నిశ్శబ్ద

లెఫ్ట్ హ్యాండెర్స్ ఏ బెస్ట్ అచీవర్స్ అంట!

కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదోయ్ ఓడిపోలేదోయ్….. అంటాడు ఓ కవి. ఓడిపోవడం మాట అటుంచితే ఈ కుడి ఎడమ అయినందుకు అదృష్టమే ఎడమచేతిలో వచ్చి పడ్డట్టు అనిపిస్తుంది వివరాలు అన్నీ తెలిస్తే.  సాధారణంగా ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా, ఏదైనా పని చేయాలన్నా ఇతర ఏ విషయాలలో అయినా కుడిచేయి వాడటం సహజం. కనీసం ఎదుటివారు పలకరించినపుడు ఆప్యాయంగా అందుకునే షేక్ హాండ్ అయినా సరే కుడిచేత్తో ఇవ్వడం ఒక సంస్కారం, ఇంకా చెప్పాలంటే అదొక గౌరవం కూడా. భోజనం, పూజలు పునస్కారాలు, దైవకార్యాలు, బట్టలు వేసుకునేటప్పుడు, ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు కుడి అనే సెంటిమెంట్ చాలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు అక్షరాలు దిద్దడానికి బలపాన్ని కుడిచేత్తో కాక ఎడమచేత్తో పట్టుకున్నప్పుడు, అక్షరాలు ఎడమచేత్తో దిద్దుతున్నప్పుడు పిల్లలను చాలా వారిస్తారు. వారితో ఎడమచేతి అలవాటు మాన్పించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు.  కానీ అందరూ తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే ఎడమచేతి వాటం తప్పేమీ కాదు. ఇంకా చెప్పాలంటే అదొక గొప్ప ప్రత్యేకత, అదొక అదృష్టం అంటున్నారు ప్రపంచ విశ్లేషకులు.  ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్ట్ 13 న ఎడమచేతివాటం ప్రజల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, వారి సమస్యలు మొదలైన విషయాల మీద చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బడిలో పిల్లలు పక్కపక్క కూర్చుని రాసుకునేటప్పుడు కుడి, ఎడమ చేతివాటం కలవారు పక్కపక్కనే ఉంటే చెప్పలేనంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద 90% మంది కుడిచేతివాటం కలవారు అయితే 10% మంది ఎడమచేతివాటం ఉంటారు. ప్రతి పదిమందిలో ఒకరు ఎడమచేతి వాటం వారుంటారని సర్వేలు తెలుపుతున్నాయి. కానీ కుడిచేతివాటం అనేది సాధారణం కాబట్టి, ఎడమచేతివాటం వారికి అక్కడక్కడా అవమానాలు, విమర్శలు ఎదురవుతుంటాయి.  అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఈ ఎడమచేతివాటం వారే భవిష్యత్తులో గొప్ప స్థానానికి చేరుతారని ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రముఖులుగా గుర్తింపబడిన వారిలో ఎడమచేతి వాటం వారు ఎక్కువగా ఉన్నారని చెబుతారు. దాదాపు 10 నుండి 12 శాతం మంది ఎడమచేతివాటం ప్రముఖులు ఉన్నారట. ప్రత్యేకతలు!! ఎడమచేతివాటం వారిలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. అవే వారిని ఉన్నతమైన వారిగా మలుస్తాయని చెబుతారు.  వీరిలో స్వతంత్ర్యభావాలు ఎక్కువ, జ్ఞాపకశక్తి, ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల, ముఖ్యంగా గొప్ప సృజనాత్మకత వీరిలో ఉంటుంది. గొప్ప లక్ష్యాలను ఏర్పరుచుకోవడమే కాదు, ఆ లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రయత్నాలు కూడా ఎంతో పట్టుదలతో చేస్తారు. ఇంకా చెప్పాలంటే కలలు కనడం వాటిని సాకారం చేసుకోవడం వీరిలో ఉన్న గుణం. వీరు బహుముఖ ప్రజ్ఞను కలిగి ఉంటారు. ఒకేసారి ఎక్కువ పనులను చేయగల సత్తా వీరిలో ఉంటుంది.  కళలు, భాష, సంగీతం వంటి రంగాలలో వీరు ఎక్కువ నైపుణ్యం కలిగిఉంటారట. పైన చెప్పుకున్నవన్నీ వీరిలో ప్రత్యేకలు అయితే వీరు బొమ్మలు గీయడంలో ఎడమవైపు వంపులున్న చిత్రాలు బానే గీస్తారట, కానీ కుడివైపు వంపులున్నవి గీయడానికి కష్టపడతారట. ఎడమచేతివాటం వారిలో మెదడు సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఇంకా వీరు మానసిక రుగ్మతలతో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతారట.   వారికున్న మరొక సమస్య ఏదైనా శుభకార్యాలు పండుగలప్పుడు వారు తొందరగా ఎడమచెయ్యి వాడేస్తుంటారు. అందరూ దాన్నేదో అపశకునంగా  భావిస్తారు. ఇదే వారికి పెద్ద సమస్య.  కుడిచేతివాటం వారి కోసం తయారుచేయబడుతున్న ఎన్నో వస్తువులు ఎడమచేతివాటం వార సరిగా ఉపయోగించలేరు. ఈ కారణం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం 2500 మంది ఎడమచేతి వాటం వారు మరణిస్తున్నారట.  ఇవీ వీరి ప్రత్యేకతలు వీరు పడే అగచాట్లు. ఇకపోతే ఎడమచేతి వాటం వారిలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయ, సామాజిక, క్రీడా రంగాల్లో ఎందరో ప్రముఖులు ఉన్నారు.  రాణీ లక్ష్మీబాయి, మహాత్మాగాంధీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఆల్‌బర్ట్‌ ఐన్‌స్టీన్‌, చార్లెస్‌ డార్విన్‌, న్యూటన్‌, బెంజిమిన్‌ ప్రాంక్లిన్‌, బిల్‌క్లింటన్‌, జార్జిబుష్‌, ఒబామా, రతన్‌టాటా, సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, రవిశాస్త్రి, సౌరవ్‌గంగూలీ, యువరాజ్‌ సింగ్‌, సురేష్‌ రైనా, శిఖర్‌థావన్‌, కుంబ్లే, జహీర్‌ ఖాన్‌, అమితాబచ్చన్‌, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, మహానటి సావిత్రి, సూర్యకాంతం, మమ్ముట్టి ఇలాంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు.  అందుకే మరి కుడి ఎడమ అయితే ఖంగారు వద్దు. పిల్లలు ఎడమచేతి వాటంగా తయారయ్యారని బెంగ వద్దు. కుదిరితే వాళ్లకు సౌకర్యవంతంగా ఏర్పాటు చేసిపెట్టండి. ఏమో మీ పిల్లల పేరు ఏ ప్రముఖుల మధ్యనో చేర్చబడచ్చు.                                      ◆నిశ్శబ్ద.

విజయం కావాలంటే యువత తెలుసుకోవలసిన ముఖ్య విషయాలు!

ఆగష్టు 12న అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. యువతలో లోపించేది నమ్మకం, ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల. యువత చిన్న చిన్న వాటికి నిరుత్సాహానికి లోనవుతుంటారు. ఏమి చేస్తే విజయం సాధించగలమో, యువతకు చదువు ఎంత అవసరమో, మానసిక పరిణితి ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుంటే యువత ఆలోచనల్లో మార్పు మొదలవుతుంది. అందుకే యువతను ఉత్తేజపరిచే వాక్య ప్రవాహంలోకి వెళ్లాలిప్పుడు!! సమాజంలో మనం ఏదైనా సాధించాలంటే చదువు చాలా అవసరం...! చదువుంటే మనిషికి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. విలువ పెరగడం ద్వారా మన మీద మనకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. ఆ నమ్మకమే విజయసోపానం అవుతుంది. ఎందుకంటే మన అందరికి విజయాలకు తొలిమెట్టు నమ్మకం కాబట్టి!! ఏ పనైనా చెయ్యగలమనే నమ్మకం మన మీద మనకు ఉన్నప్పుడు అవకాశాలను మనమే సృష్టించుకోగలుగుతాము. ఈ అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా మనం విజేతలు ఎలా కావాలో. ఏం చేస్తే విజయం లభిస్తుందో తెలుస్తుంటుంది. కొన్ని కొన్ని అవకాశాలను మనం వినియోగించుకుంటున్నప్పుడు వాటి ద్వారా మనం ఓర్పు, మానసిక ధైర్యాన్ని పొందుతాము. విజేత కావాలనుకునే వ్యక్తికి ఓర్పు, మానసిక ధైర్యం చాలా అవసరం. విజయాన్ని సాధించాలి అనే ఆలోచన మనలో వున్నప్పుడు అనుకోకుండా సమయాన్ని సేవ్ చేసుకునే ఒకానొక లక్షణం చేసే  మనలో ఏర్పడుతుంది. సమయాన్ని సేవ్ చేయడం అనేది సాధారణమైన విఆహాయం కాదు. విజయం సాధించాలంటే మొదట సమయం ఎంత విలువైనదో అర్థం కావాలి.   మనం పట్టుదలతో ఉన్నప్పుడే విజయం మన సొంతమవుతుంది. అలాగే మంచి  వ్యక్తిత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఎందుకంటే మంచి వ్యక్తిత్వం ద్వారానే సమాజంలో మంచి వ్యక్తులుగా గుర్తించబడతాము. ఇక్కడ మంచి వ్యక్తిత్వం అంటే ఏంటి అని ఆలోచన వస్తే సమాజ ఆమోడయిగ్యమైనది మాత్రమే కాదు నైతిక విలువలు కలిగినదే మంచి వ్యక్తిత్వం. ఇది ఉంటే  నిరాశావాదాన్ని తరిమికొడుతుంది. ఆ  నిరాశావాదం లేకపోతే అపజయం అనే మాట వినబడదు.   ఆశ అనేది మనుష్యుల్లో నమ్మకాన్ని, బాధ్యతలను పెంచుతుంది. మనం బాధ్యతలను స్వీకరించడం ద్వారా కొంత వరకు కొన్ని కొన్ని విషయాలలో అనుభవాన్ని పొందవచ్చు. ఈ అనుభవం అనేది విజయానికి తోడ్పడుతుంది. అలాగే మనం చేసే పనిమీద నమ్మకాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. నమ్మకం లేకపోతే మనం ఏ పని చేయలేము. పండు కాస్తుంది, లేక పువ్వు పూస్తుంది అన్న నమ్మకం వల్లే మనం మొక్కల్ని నాటుతాము. ఆ నమ్మకమే లేకపోతే మనం మొక్కల్ని కూడా నాటం. మనకు మనం చేసేపని ద్వారా ఫలితం వస్తుంది అన్న భావన వుండడం వల్లనే మనం అన్ని పనులూ చేయగలుగుతున్నాము. ప్రతి మనిషికి లక్ష్యం అనేది వుండాలి. లేకపోతే మనిషి జీవితం నిస్సారంగా వుంటుంది. అందుకే ప్రతీ మనిషి లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని ఏకాగ్రతతో సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించే మార్గంలో కొంతమంది స్నేహితులు ఎదురువుతారు. మనం నిజమైన స్నేహితులను ఎన్నుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ఇతరులకు మంచి స్నేహితులుగా నిలిచిపోవాలి. మనం ఏ విషయంలో కూడా మొహమాట పడకూడదు. మొహమాటపడడం వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు నష్టపోవలని వస్తుంది.  మన విజయ సాధనలో జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుకోవాలి. ప్రతీక్షణం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కష్టపడటాన్ని ఇష్టపడాలి, అవిశ్రాంతంగా కృషి చేయాలి. కష్టేఫలి అన్న విషయాన్ని ఎప్పుడూ మరచిపోకూడదు. కష్టంలేకపోతే ఫలితం కూడా లేదు. మనం కష్టపడినప్పుడు ఫలితం లభిస్తుందనే నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండాలి. మనం ఏర్పరచుకున్న మంచి లక్ష్యాన్ని స్పష్టంగా నిర్దేశించుకోవాలి. అందులో మనం మంచినే గ్రహించడానికి ప్రయత్నించాలి. మంచి వల్ల మనలో పాజిటివ్ ఆలోచనలు కలుగుతాయి. ఏ పనినైనా ఇష్టంతో చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే ఇష్టంతో చేస్తే కష్టాన్ని మర్చిపోవచ్చు. ఏ విషయంలో కూడా భయపడకూడదు. భయం అనేది మనల్ని వెనుకడుగు వేసేలాగా దోహదపడుతుంది. జీవితం అంటేనే సుఖదు:ఖాలమయం. రెండూ అనుభవించినప్పుడే జీవితం యొక్క విలువ మనకు అర్ధమవుతుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించే సమయంలో మనకు అహంకారం అనేది పెరిగిపోతుంది. అహంకారం వల్ల అపజయాలు ఎదురవుతాయి. అందుకే వినయవిధేయతలే విజయాన్ని నిర్దేశిస్తాయంటారు పెద్దలు. కాబట్టి నమ్మకం నుండి వినయంగా నడుచుకోవడం వైపు యువత ప్రయాణం సాగాలి.                                                         ◆నిశ్శబ్ద.

నేటి యువత రేపటి సూత్రధారి!

ఈ ప్రపంచంలో రేపు ఎలా ఉంటుంది అనేది యువత మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే యువతలో ఉత్సాహం, వారి ఆలోచనలు, వారి ప్రణాళికలే రేపటిని గొప్పగా ఉంచాలన్నా, అధఃపాతాళంలోకి నెట్టివేయలన్నా మూలకారణం అవుతాయి.  నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అన్నట్టు, నేటి యువత రేపటిని నడిపించే బాధ్యతాయుత సూత్రధారులు  అవుతారు. ప్రపంచం మొత్తం మీద జనాభాలో యువత శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే యువత ఈ ప్రపంచంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయి. వాటిలో నిరుద్యోగం ఎంతో ముఖ్యమైనది. డిగ్రీ పట్టాలు చేతిలో ఉన్నా, ఉన్నత విద్యలు చదివినా ఉద్యోగ అవకాశాలు సరైనవిధంగా లేక మిగిలిపోతున్న యువత ఎందరో ఉన్నారు. అయితే యువతకు సరైన మార్గం చూపేందుకు ఈ ప్రపంచం కూడా కృషి చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవ కర్తవ్యం అదే. తేడా!! చాలామంది యువ దినోత్సవం అని వినగానే అది వివకానందుడి జన్మదిన సందర్భంగా నిర్వహించుకునే జాతీయ యువజన దినోత్సవం అని అనుకుంటారు. అయితే జాతీయ యువజన దినోత్సవానికి, అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవానికి మధ్య బేధాన్ని గుర్తించడం అవసరం. అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవం!! ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న యువతకు సరైన మార్గనిర్దేశకత్వం  అవసరమని, వారికి సరైన సలహాలు, సూచనలు దొరికితే ఈ ప్రపంచాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేస్తారని ప్రపంచదేశాల అభిప్రాయం. దానికి అనుగుణంగానే 1999లో 54/120 అనుసరణ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 12 న అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవం జరుపుకోవాలని తీర్మానించారు. కార్యక్రమాలు!! ప్రతి రోజుకూ ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నట్టు, ఆ ప్రత్యేకమైన రోజు కొన్ని ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సహజం. అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవం రోజున యువతకు ఎదురవుతున్న సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచనలు చేయడం, ఆచరణ విషయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు, సమస్యలు, వాటిని అధిగమించేందుకు పరిష్కారాలు, యువత తమ ఆలోచనలను, నైపుణ్యాలను పెంచుకునేందుకు అవగాహన కల్పించడం. ప్రపంచ అభివృద్ధిలో యువతను భాగస్వామ్యం చేయడం, వర్క్ షాపులు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి యువతలో ఉన్న నైపుణ్యాలు బయటకు తీయడం చేస్తారు. యువత కోసం కొన్ని మాటలు!! స్వేచ్ఛ అనేది అడగాల్సినది కాదు అది ఎవరికి వారు తీసుకునేది అంటారు సుభాష్ చంద్రబోస్. యువతకు లభించే స్వేచ్ఛ వారిని అభివృద్ధి చేసేదిగా ఉండాలి. ఆ అభివృద్ధి దేశాన్ని కూడా ముందుకు నడిపించగలగాలి. యువతలో ఉండే విభిన్న ఆలోచనలను నిరుత్సాహ పరచకుండా వారిని ప్రోత్సహించాలి. యువత గట్టిగా ఏదైనా నమ్మితే దాన్ని సాధించే ఆవేశం, కసి, పట్టుదల వారిలో ఉంటాయి కాబట్టి సాధించగలరు. కావాల్సిందల్లా వారిని ప్రోత్సహించడమే. భారంగా మారిన నాలుగు మేఘాలు ఆకాశంలో పక్కపక్కనే చేరితే కుండపోతగా వర్షం ఎలా కురుస్తుందో, మెండైన ఆలోచనలు కలిగిన యువకులు ఒకచోట చేరితే ఎంతో గొప్ప ఆలోచనలు కలుగుతాయి. ఎన్నో గొప్ప అద్బుతాలు ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం అవుతాయి.  చట్టపరంగానూ, సమాజికంగానూ, ఆర్థిక, కుల, మత బేధాలతో ఎన్నో అవకాశాలు అందుకోలేకపోతున్న యువతకు తెలియాల్సిన విషయం ఒకటుంది. తమ ప్రతిభే తమా భవిష్యత్తుకు, తమ జీవితానికి పెట్టుబడి అనే విషయం గ్రహించడం. కాబట్టి యువత తమ జీవితాన్ని దురదృష్టం పేరుతోనో, నమ్మకాల పేరుతోనో, సోమరితనంతోనో, ఇంకా అవకాశాలు లేవని చెబుతూనో చేజార్చుకోకుండా అవకాశాలను సృష్టించుకుంటే అది యువత శక్తి అవుతుంది.                                     ◆ నిశ్శబ్ద.

చెల్లి రక్ష అన్న బాధ్యత!! అదే రాఖీ పూర్ణిమ అంతరార్థం!

తెలుగు పంచాంగంలో ఒకో మాసంలో వచ్చే పూర్ణిమకు ఒకో ప్రత్యేకత ఉంటుందనే విషయం బాగా గమనిస్తే అర్థమవుతుంది. మాఘ పూర్ణిమ, ఆషాడ పూర్ణిమ, శ్రావణ పూర్ణిమ, వీటిని బుద్ధ పౌర్ణమి, గురు పౌర్ణమి, రాఖీ పౌర్ణమి అని జరుపుకుంటారు.  ప్రస్తుతం శ్రావణ మాసం నడుస్తోంది. శ్రావణ మాసం అంతా సందడిగానూ ప్రత్యేకంగానూ ఉంటుంది.  అయితే పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, వ్రతాలు వీటితో ఉండే సందడి వేరు. ఈ మాసంలో అన్నా, చెల్లెళ్లను పలకరించే రాఖీ పూర్ణిమ వేరు.  అన్నాచెల్లెళ్ల అనురాగాన్ని, వారి మధ్య ఒకరిమీద మరొకరికి ఉండాల్సిన బాధ్యతను గుర్తుచేసేది రాఖీ పౌర్ణమి. రాఖీ పౌర్ణమినే రక్షా బంధన్ అని కూడా అంటారు. రక్ష అంటే ఎలాంటి ఆపదలు, సమస్యలు రాకుండా కాపాడేది. బంధన్ అంటే కట్టి ఉంచేది. రక్షా బంధన్ అంటే ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా కట్టి ఉంచే బంధనం. ఆ బంధనమే రాఖీ. అందరూ తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టడం వల్ల  వాడుక భాషలో అందరూ రాఖీ పండుగ అంటున్నారు. రాఖీ పండుగ వెనుక కథనాలు!! ఈ పండుగకు వెనుక విభిన్న కథనాలు ప్రచారంలో  ఉన్నాయి. వాటిలో ఎక్కువగా చెప్పుకునేది ఇంద్రుడి కథనం. ఇంద్రుడి కథ!! పూర్వం రాక్షసులు రెచ్చిపోయి మూడు లోకాల మీద దండయాత్ర చేసి మూడు లోకాలను సొంతం చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఇంద్రుడు తన పరివారం, తన లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరితో కలసి తన నివాసమైన అమరావతిలో దాక్కున్నాడు. ఇంద్రుడి పరిస్థితి చూసి ఆయన భార్య శచీదేవికి బాధ కలిగింది. దేవాదిదేవుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయిన విష్ణుమూర్తి దగ్గరకు వెళ్లి ప్రార్థించి, నా భర్తను సమస్య నుండి గట్టెక్కించు అని అడిగింది. సరే అయితే నీ భర్తకు ఎరుపు రంగు దారంతో  రక్ష తయారుచేసి దాన్ని చేతికి కట్టు, అతను విజయం సాధిస్తాడు అని చెబుతాడు. శచీదేవి విష్ణుమూర్తి చెప్పినట్టు ఎరుపురంగు దారంతో రక్ష తయారుచేసి ఇంద్రుడికి కట్టి ఆ తరువాత హారతి ఇచ్చి, నుదుటన వీరతిలకం దిద్ది యుద్ధానికి వెళ్లమంది. అది తెలిసి అమరావతిలో ఉన్న మిగిలిన వారు కూడా రక్షలు తయారుచేసి ఇంద్రుడికి కట్టి, వీరతిలకం దిద్దారు. ఆ యుద్ధంలో ఇంద్రుడు గెలిచి తిరిగి మూడు లోకాల ఆధిపత్యాన్ని సంపాదించాడు. దీనికి గుర్తుగా రక్షా బంధన్ జరుపుకుంటున్నారని చెబుతారు. దీని వెనుక ఉన్న మరొక కథ ద్రౌపతి, కృష్ణుల కథ!! కృష్ణుడు శిశుపాలుడు వంద తప్పులు చేసిన తరువాత శిశుపాలుడిని వధిస్తాడు. ఆ సమయంలో కృష్ణుడి వేలు తెగితే ద్రౌపతి తన చీర కొంగు చింపి కట్టు కడుతుందట. అప్పుడు కృష్ణుడు ద్రౌపతితో నీ సమస్యలలో నేను అన్నగా తోడుంటాను అని చెబుతాడు. ఆ కారణంతోనే ద్రౌపతి వస్త్రాపహరణం జరుగుతున్నప్పుడు ఆమెను కాపాడాడు అని చెబుతారు. పురుషోత్తముడి కథ!! అలెగ్జాండర్ భార్య రోక్సానా తక్షశిల రాజు పురుషోత్తముడిని అన్నగా భావించి రాఖీ కడుతుంది. అలెగ్జాండర్ ప్రపంచానికి అధిపతి కావాలనే అత్యాశతో తక్షశిల మీద దండెత్తినప్పుడు పురుషోత్తముడు యుద్ధంలో గెలిచినా అలెగ్జాండర్ ని చంపకుండా వదిలేసాడు. రాఖీ కట్టినవారికి భయం దొరుకుతుందని ఈ సంఘటన స్పష్టం చేస్తోంది. ఇలా చరిత్రలో రాఖీ పౌర్ణమి గురించి ఎన్నో కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. మొత్తానికి ఇందులో ఉన్న అర్థం చెల్లెలు కట్టే రక్ష అన్నకు ఆరోగ్యాన్ని, ఆయుష్షును, అన్నిటికీ మించి క్షేమాన్ని కోరుకుంటే, అన్న చేతిలో ఉండే రక్ష అన్నకు తన చెల్లి విషయంలో ఉండాల్సిన బాధ్యత, చెల్లికి ఇవ్వాల్సిన రక్షణ, భరోసాను స్పష్టం చేస్తాయి. ఇదీ రాఖీ వెనుక ఉన్న అనుబంధం.                                    ◆నిశ్శబ్ద.

ఆదివాసుల జీవితాలను ఆదుకోండి!

మనుషులు నాగరికులు కాకముందు వారి జీవితం వేరుగా ఉండేది.  మనిషి కోతి నుండి పుట్టాడని ఆదిమమానవుడు కాలక్రమంలో మార్పులకు లోనవుతూ నేడు నాగరిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని, నాగరికుడిగా బ్రతుకున్నాడని చెబుతారు. ఈ నాగరిక అనాగరిక అంశాల మధ్య తేడాలు ఎన్ని ఉన్నా, ఆ రెండింటిలో ఉన్న మనుషులు వారి వారి జీవితాలను కొనసాగించడానికి పోరాటం చేయక తప్పదు. అయితే కాలంతో కొన్ని మాత్రమే అభివృద్ధి చెందినట్టు మనుషులు కూడా కొందరే అభివృద్ధి చెంది నాగరిక సమాజంలో కొందరు, ఆటవిక సమాజంలో కొందరు ఉండిపోయారు.  అడవులను నమ్ముకుని, ప్రకృతి మధ్య, ఆటవిక వనరులను ఉపయోగించుకుంటూ, ఆ అడవినే దైవంగా భావిస్తూ బ్రతుకుతున్న ఆటవిక జాతులు చాలా ఉన్నాయి. సమాజంలో కుల, మత, వర్గ భేదాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, అన్నిటికి మించి స్వార్థంగా ఆలోచించడం వల్ల ఇలాంటి ఆటవిక జాతులకు నేటికి సరైన న్యాయం అంటూ జరగడం లేదు. అడవులలో నివసించేవారిని ఆదివాసీలు అంటారు. గిరిజనులైన వీరు సంచారజీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నచోట అనుకూలమైన వ్యవసాయం చేసుకోవడం, ప్రకృతి వనరుల మధ్య బ్రతకడం, ముఖ్యంగా అటవీ ఉత్పత్తులను దగ్గర్లోని సంతల్లో అమ్మడం చేస్తూ జీవిస్తారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు "వంద దేశాలలో" "అయిదు వేల ఆదివాసీ తెగలు" ఉన్నట్టు గుర్తించారు. వీరిలో ఒక్కో తెగ ఒక్కో భాష మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆదివాసీ తెగలు "ఆరువేల ఏడువందల" భాషలు మాట్లాడుతున్నారు. మొత్తంమీద "వీరి జనాభా" చూస్తే సుమారు "నలభై కోట్లకు" పైన ఉంది. ప్రపంచ జనాభాలో వీరి జనాభా శాతం తక్కువే అయినప్పటికీ అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రపంచీకరణలో ఆదివాసీలు తమ హక్కుల కోసం పోరాడాల్సి వస్తోంది.  ఆదివాసీల జీవనశైలి వారి అలవాట్లు, సంప్రదాయాలు అన్నీ ఎంతో విశిష్టమైనవి. వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను, వారి హక్కుల్ని కాపాడటం కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఆగష్టు 9 వ తేదీన ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని 1993లో ఐక్యరాజ్యసమితి తీర్మానించింది. ఈ తీర్మానం అమలు అయిన తరువాత  అడవులపై హక్కులు ఆదివాసులకే ఉన్నాయని 2010 జూలై 14న జాతీయ అభివృద్ధి మండలి సమావేశంలో నాటి ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్ ప్రకటించారు. అయితే అది అమలు కాలేదు.  దేశ పార్లమెంటుల్లోనూ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ ఆదివాసీలు ఉన్నా ఆదివాసీల అభివృద్ధి వారి హక్కుల కోసం నోరుతెరచి మాట్లాడేవారు వాటిని సాధించుకోవాలని ప్రయత్నం చేసేవారు కనిపించడం లేదు. కారణం వారిలో వారే స్వార్థపరులుగా మారిపోవడం కూడా.  ఉప్పుతో కూడా కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు నడుపుతున్న నేటి వ్యాపార అధినేతల మనసులో ఆదివాసులు అంతరించిపోతే ఎంతో ఆటవిక భూములు, అక్కడ ఉత్పత్తులతో వ్యారసామ్రాజ్యాన్ని విస్తృతం చేసుకోవాలనే ఆలోచనలే ఆదివాసుల జీవితాలను ప్రమాద కోరల్లో నిలబెడుతున్నాయి. ఈ ఆదివాసుల సంరక్షణకు నడుం బిగిస్తూ నక్సల్స్ వంటి పోరాట బృందాలు ఏర్పడ్డా వారికి కూడా నిరంతరం హింసాయుత జీవితం, ప్రాణం మీద భరోసాలేని బ్రతుకు దిక్కవుతోంది. అటవీ భూముల కోసం, ఆ భూముల్లో ఖనిజాల కోసం, ఇతర ఉత్పత్తుల కోసం, విలువైన కలప కోసం ఆశపడి పూర్తిగా ఆదివాసులని అంతం చేయాలని అనుకుంటున్న నేటి నాగరిక సమాజానిది ఎలాంటి మనస్తత్వమో ఆలోచిస్తే అర్థమవుతుంది. ఎన్నో రకాల కుటీర పరిశ్రమలు, చేతి కళలు, ఆరోగ్య రహస్యాలు, ఆయుర్వేద మూలికలకు నిలయమైన అడవులను నిర్వీర్యం చేస్తూ అక్కడి ఆదివాసులకు నరకం చూపించడం మృగలక్షణం అనే మాట సరిగ్గా సరిపోతుంది. మానవ నాగరిత ప్రారంభమైన అడవులను, మానవ జీవితం మొదలైన విధానాన్ని అంతం చేయడం అంటే నడవడానికి సహకరిస్తున్న కాళ్ళను నరికేసుకోవడమే. ఆ తరువాత ఈ ప్రపంచంలో మనిషి ఉనికి కోసం చాలా కష్టాలు పడి వెతకాలి. ఎందుకంటే మనుషులు మృగాలుగా మారిపోయాక నిజమైన మనుషులు కనబడతారో లేదో మరి.  మనసున్నవారు ఆదివాసులకు చేతనైన సహాయం చెయ్యాలి. విద్య, వైద్యం వంటి వసతులు కలిగించాలి. అప్పుడు వాళ్ళు తమ సామర్త్యాన్ని చాటిచెబుతారు. సహాయం చేసే ఉద్దేశ్యం లేనివారు ఎవరి జీవితాల్ని వాఫు చూసుకోవాలి. అంతేకానీ వారి జీవితాలను దుర్భర పరిస్థితుల్లోకి నెట్టి వారిని ఇబ్బందిపెట్టకూడదు. ప్రస్తుతం భారత రాష్ట్రపతిగా ఆదివాసీ మహిళ ద్రౌపతి ముర్ము ఎంపికైన సందర్భంగా చాలామంది ఆదివాసీ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. ఏ తెగలో అయినా ఏ జాతిలో అయినా ఒక వ్యక్తి దేశ స్థాయి పదవిని, గౌరవాన్ని పొందినంత మాత్రాన ఆ తెగలోనూ, ఆ జాతి లోనూ మార్పు వచ్చేయదు. ప్రతి మనిషి మేలైన జీవితం కోసం పాటుపడాల్సిందే. కాబట్టి వారి జీవితం కోసం తపించే ఆదివాసులని నొప్పించకండి.                                           ◆నిశ్శబ్ద.

భారతీయ చేనేత….. వస్త్రప్రపంచానికి అధినేత!

మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఎంతో గొప్పవి, అవి వారసత్వంగా కొనసాగుతున్నవి కూడా. కళల పేరిట భారతదేశానికే ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టేవి. అలాంటి వాటిలో చేతి వృత్తులు చాలా ఉన్నాయి. చేతి వృత్తులలో చేనేతకు ఎంతో చరిత్ర ఉంది. భారతదేశంలో స్వదేశీ ఉద్యమం 1905 లో మొదలైంది. అప్పుడు విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ చేస్తూ ఖద్దరు దుస్తులు వేసుకుంటూ నిరసన తెలిపినవారు ఉన్నారు.  భారతీయ చేనేత పరిశ్రమకు ఎంత చరిత్ర ఉందో ఈ పరిశ్రమలో అంత కళాత్మకత కూడా ఉంది. కేవలం ఏదో ఒకటిలే అన్నట్టు కాకుండా ఎంతో అద్భుతమైన ఆకారాలతో, కనులను కట్టిపడేసే రంగులతో  వస్త్రాలు నేయడం నేతన్నల గొప్పదనం.  భారతదేశం స్వదేశి ఉద్యమం చేపట్టిన రోజునే భారతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. భారతదేశంలో ఈ చేనేత వృత్తి మీద ఆధారపడిన వారి ఆర్థిక, సామాజిక అవసరాలను గురించి, చేనేత గొప్పదనం గురించి, అందులో ఉన్న సంప్రదాయపు విలువల గురించి యావత్ దేశమంతా అవగాహన కలిగించాలనేదే సంకల్పంగా జరుపుకుంటున్న రోజు ఇది. చేనేత వృత్తి ఎంచుకున్న వాళ్లలో ఆసక్తికరంగా ఆడవాళ్లు 70% మంది ఉన్నారు. దీన్ని బట్టి భారతీయ చేనేత వస్త్రపరిశ్రమలో మహిళల సాధికారతకు చేనేత వృత్తి ఎంత గొప్పగా దోహదం చేస్తోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ భారతీయ చేనేత దినోత్సవం పూర్తిగా చేనేత కార్మికులను గుర్తించాలని, వారిలో ఉన్న కళకు ప్రపంచవ్యాప్త ప్రశంసలు అందాలనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. చేనేత దినోత్సవం ఎవరి కృషి? ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రమోడీ గారు 2015వ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి  భారతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని నిర్ణయించి దేశవ్యాప్తంగా తన గళాన్ని వినిపించారు. అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఆగష్టు 7 వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూనే ఉన్నారు. ఏడు చేనేత దినోత్సవాలను పూర్తిచేసుకుని ఇప్పుడు ఎనిమిదవ చేనేత దినోత్సవ సంబరాలకు భారతదేశం సిద్ధమవుతోంది. చేనేత పరిశ్రమ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు! భారతదేశంలో చేనేత పరిశ్రమ అతిపెద్ద అసంఘటిత ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో ఒకటి. ఇది పట్టణ-గ్రామీణ సత్సంబంధాలను పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవనోపాధిలో అత్యంత ముఖమైనదిగా చేనేత మంచి స్థానంలో నిలుచుంది. భారతీయ చేనేత రంగం తక్కువ మూలధనంతో నిర్వహించగలిగిన అంశం. అయితే దీనిలో ఉన్న అద్బుతమంతా చేనేత కళాకారులలో ఉన్న కళలోనే ఉంది.  అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చేనేత పరిశ్రమ ఇతర ఫ్యాక్టరీ ఉత్పత్తుల్లా కాలుష్యాన్ని విడుదల చేయదు. దీనివల్ల  పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా ఉంటుంది. చేనేత పరిశ్రమ భారతదేశంలో గొప్ప కుటీర పరిశ్రమగా గుర్తించబడింది. సహజ ఉత్పత్తుల ద్వారా నడిచే ఈ పరిశ్రమ చిన్న పెద్ద ఆర్థిక స్థాయిలకు తగ్గట్టు అందుబాటులో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కళాత్మకతను నింపుకున్న ఈ చేతివృత్తిని ఒకతరం నుండి మరొక తరం అందిపుచ్చుకుంటూ కళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వ్యాప్తం చేస్తున్నారు. రాట్నం, నూలు, మగ్గం ద్వారా నడిచే చేనేత పనిలో అన్ని వర్గాల వారు భాగస్వాములు అవుతారు. ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు చేనేత వస్త్రాల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. కానీ శాతవాహనుల కాలంలోనే భారతదేశ చేనేత వస్త్రాలు యూరప్ దేశాలకు ఎగుమతి అయ్యాయి అనే విషయం భారతీయ చేనేత పనితనం, దాని చరిత్ర ఎంతగొప్పవో అందరికీ తెలుపుతుంది. మనం ఏమి చేయగలం? విదేశీ వస్త్ర మోజులో పడి మన కళను మన పనితనాన్ని మనం చిన్నచూపు చూడటం తగదు. అందుకే ప్రత్యేకంగా చేనేత దినోత్సవం రోజున మాత్రమే కాకుండా మిగిలిన రోజుల్లో కూడా పండుగలను, శుభకార్యాలకు, ప్రత్యేకరోజుల్లో చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేయడం మంచిది. అలాగే కళను జోడించి చేనేత వస్త్రాలనే కొంచెం మోడ్రన్ గా మలచుకోవచ్చు. మిగిలిన దుస్తులతో పోలిస్తే చేనేత రంగులు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు మన్నిక బాగుంటాయి. నేరుగా చేనేత వ్యక్తుల దగ్గరకు వెళ్లి నచ్చినవి కొనుగోలు చేయచ్చు. ఇంకా ఆసక్తి ఉంటే నచ్చినట్టు అడిగి మరీ నేయించుకోవచ్చు. ఇలా మన భారతీయ చేనేత వస్త్ర పరిశ్రమ గొప్పదనాన్ని తెలుసుకుని దానికి గుర్తింపు వచ్చేలా ప్రోత్సహించడం మనందరి చేతుల్లోనే ఉంది.                                  ◆నిశ్శబ్ద.

ఫ్రెండ్షిప్ డే హంగామా ఇలా చేసేయండి!

ఎన్ని సమస్యలున్నా పక్కన ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఆ భరోసా వేరు. ఇప్పటి జనరేషన్ వారు ప్రతి ఈవెంట్ ను ఎంతో ఇష్టంగా సెలెబ్రెట్ చేసుకుంటారు. వాలెంటైన్స్ డే అంటే అందరికీ ఎంత స్పెషలో ఫ్రెండ్షిప్ డే అంటే అంతకంటే స్పెషల్ అనుకుంటారు. కొందరు చాలా దగ్గరి స్నేహితులు చదువులు, ఉద్యోగాలు, వివాహాలు జరిగిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల దూరంగా ఉంటారు. మరికొందరు దగ్గర దగ్గరే ఉంటారు. దూరమున్నా, దగ్గరున్నా ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు కాస్త రచ్చ చేయాలని అది కూడా ఓ తీపి జ్ఞాపకంగా మలచుకోవాలని అనుకుంటారు.  ఇప్పట్లో స్కూల్ కిడ్స్ కూడా ఇలాంటి ప్రత్యేక రోజులను సీరియస్ గా ఫాలో అయిపోతున్న సందర్భంలో అందరూ ఫ్రెండ్షిప్ డే కి స్పెషల్ గా ఏమి చేయచ్చు అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న అయి కూర్చుంటుంది. ఏమి ఆలోచించినా ఉహు అలా కాదు వేరెలా ఉండాలి అని ఎక్పెక్టషన్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు. చిన్న పిల్లలు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేయలేరు కానీ వాళ్లకు కూడా స్వచ్ఛమైన స్నేహాలుంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు బెంగ పడకుండా హాయిగా ఫ్రెండ్షిప్ డేని స్పెషల్ గా మలచుకోవడానికి  కొన్ని చిట్కాలు ఇచ్చేస్తున్నాం.  ◆ చిన్నచిన్న బహుమతులు ఇచ్చుకోవడం. బహుమతులు అనగానే మరీ ఖరీదు చూడకూడదు. బిస్కెట్ పాకెట్ లేదా చాక్లెట్ వంటివి చిన్న గిఫ్ట్ ప్యాక్ లో పెట్టి ఇవ్వడం. అదేదో చాక్లెట్ యాడ్ లో చెబుతారుగా తియ్యని వేడుక చేసుకుందాం అని. అదే మరి ఇది. ◆ మీలో కళ ఉంటే మాత్రం దానిని బయటకు తీసే అవకాశం ఇదేనని అనుకోండి. ఫ్రెండ్స్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్ లు తయారుచేయండి. వాళ్లకు సర్ప్రైజ్ గా వాటిని కట్టండి. ◆ ఇప్పట్లో ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఫొటోస్ అనేవి చాలా కామన్. ఫ్రెండ్స్ తో కలసి దిగిన ఫొటోస్ లేదా ఫ్రెండ్ దిగిన ఫొటోస్ ను సేకరించి ఒక నోట్ బుక్ లో పెట్టి వాటి గురించి చిన్న చిన్న లైన్స్ రాసి ఆ బుక్ ని ఫ్రెండ్స్ కి గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు. చాలా సంతోషపడతారు. ◆ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహపు బంధాన్ని ఇంకా పటిష్టం చేసుకోవడానికి అదే గొప్ప వేదిక అనుకోండి. ఇద్దరూ కలసి సమయాన్ని గడుపుతూ ఒకరి గురించి మరొకరు మాట్లాడుకోండి. అప్పుడు ఇద్దరిలో బలాలు బలహీనతలు తెలిసిపోతాయి. ◆ మీకు గనుక సామర్థ్యము ఉంటే చిన్న చిన్న కవితలు, లేదా కథలు రాసి స్నేహితులకు బహుమతిగా ఇవ్వచ్చు. ◆ ఫ్రెండ్ లో ఉన్న మంచి లక్షణాలను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కొన్ని విషయాలు రాసి దానికి గ్రీటింగ్ కార్డ్ జతచేసి ఇవ్వచ్చు. ◆ పుస్తకాలను బహుమతిగా ఇవ్వచ్చు. దానివల్ల ఆ పుస్తకం ద్వారా ఫ్రెండ్స్ లో ఏదైనా మంచి చేంజ్ వస్తే దానికి కారణం మీరేనని జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు. ఇలా ఒకటా రెండా బోలెడు మార్గాలున్నాయి స్నేహితులతో ఫ్రెండ్షిప్ డే ను బిందాస్ గా జరుపుకోవడానికి. ఫ్రెండ్స్ తో కనుక కాసేపు గడిపాము అంటే ఫ్రెష్ గాలి పీల్చుకుని సేదతీరినట్టు ఉంటుంది. మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకుంటారు మరి.                             ◆నిశ్శబ్ద.

అమ్మాయిల టేస్టులు!!

ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు బాగా అప్డేట్ అయ్యారు. వాళ్ళు ప్రతి విషయంలో ప్లానింగ్ గా ఉంటారు. ముఖ్యంగా చదువు, ఉద్యోగం, భాగస్వామి, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఇలా వ్యక్తిగత విషయాలలో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. భారతీయ జనాభాలో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలా సగటు నిష్పత్తి చూస్తే అమ్మాయిల శాతం తక్కువగా, అబ్బాయిల శాతం ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కారణంగా పెళ్లి కావాల్సిన అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలను వెతకడం కాస్త కష్టమవుతోంది. మొదటే అమ్మాయిల కొరత అంటూ ఉంటే, ఇంకా అమ్మాయిల గట్టి నిర్ణయాల వల్ల అబ్బాయిలు, అబ్బాయిలు తల్లిదండ్రులు కిందామీదా అయిపోతున్నారు పెళ్లి విషయంలో. వాటికి తగ్గట్టు ఈకాలంలో ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చేసుకుంటున్నారని బుద్ధి సగటు తల్లిదండ్రులకు కలిగినప్పటి నుండి అడపిల్లల్ని కూడా ఏమాత్రం తక్కువలేకుండా చదివించడం చేస్తున్నారు. అందుకే అబ్బాయిలు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వేటలో ఉన్నారు అమ్మాయిల కోసం. వధువు కావలెను అనే బోర్డ్ పట్టుకుని తిరుగుతూనే ఉన్నారు. వధువులు ఓకే చెప్పడానికి అబ్బాయిలలో కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అవేంటి మరి?? చదువు!! సాధారణంగా ఈ కాలంలో విద్యావంతురాళ్లు అయిన అమ్మాయిలే ఎక్కువ. కనీసం గ్రాడ్యుయేట్ అయినా పూర్తి చేసినవాళ్ళు ఉంటారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, రీయింబర్స్మెంట్స్ పుణ్యమా అని అమ్మాయిలు కూడా ఇంజనీరింగ్, పీ.జీ, పీ.హెచ్.డి పట్టాలు చక్కగా అందుకుంటున్నారు. ప్రతి అమ్మాయి తనకంటే విద్యాధికుడిని భర్తగా కోరుకుంటుంది. అంటే అమ్మాయి కంటే అబ్బాయి మరింత విద్యాధికుడు అయి ఉండాలి.  ఉద్యోగం!! ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుడిని చేసుకుంటాను అని గిరి గీసుకుని కూర్చునే అమ్మాయిలు ప్రస్తుతమైతే లేరు. ఒకవేళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న అమ్మాయిలు అయితే అటువైపు ఆలోచన చేస్తారు. ఈ కాలంలో మంచి విద్యార్హతకు ప్రయివేటు సంస్థలలో చాలా మంచి అవకాశాలే ఉంటున్నాయి. కాబట్టి సంపాదన బాగా ఉంటే ఉద్యోగానికి వంక పెట్టడం అమ్మాయిలు చెయ్యరు.  ఆర్థిక విషయాలు!! చాలామంది అంటూ ఉంటారు మానవ సంబంధాలు అన్నీ ఆర్థిక సంబంధాలు అయిపోతున్నాయి అని. నిజం చెప్పాలంటే ఈ కాలంలో డబ్బు లేకుండా బతికే మహానుభావుడు ఎవరూ ఉండరు. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త ఉండేవాడికే జీవితంలో కాసింత ఆర్థిక లోటు లేకుండా సమస్యలను డీల్ చేయగలిగే సత్తా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 99% సమస్యలు అన్నీ ఆర్థికంగా ఎదురవుతున్నవే ఉంటున్నాయి ఈ కాలంలో. అందుకే ఆర్థిక విషయాలలో సరైన ప్లానింగ్ ఉన్నవాళ్లకు అమ్మాయిలు  పెద్ద పీట వేస్తుంటారు. ప్రైవేట్ అండ్ పర్సనల్ స్పేస్!! ప్రతి వ్యక్తికి కాసింత స్పేస్ అవసరం. భార్యాభర్తల మధ్య దాచాల్సిన పర్సనల్స్ ఏమి ఉంటాయి. భర్తకు తెలియకుండా బయట పనులు ఏమి ఉంటాయి అనేది కొందరి వాదన. అయితే గూడాఛారిలాగా ప్రతి విషయం మీద నిఘా పెడుతూ ఉంటే మాత్రం ఏ అమ్మాయి కూడా భరించలేదు. ప్రతి విషయాన్ని ఇంట్లో అత్తకు, మామకు, భర్తకు చెప్పి తీరాలి అనే డిమాండ్స్ కు అమ్మాయిలు చాలా వ్యతిరేకం. కాసింత స్వేచ్ఛను గనుక అమ్మాయిలకు ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిని తమకు తామే ఇంట్లో వాళ్లకు చెబుతారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇగో అండ్ డామినేషన్ లైన్ ఉంటుంది దాన్ని చెరుపుకోవడం లేదా ఆ చిన్న గీతను పెంచి పెంచి పెద్ద గోడలాగా మార్చడం ఆ కుటుంబంలో అందరి ప్రవర్తన మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రాధాన్యతలు!! అమ్మాయిల ప్రాధాన్యతలు ఎప్పుడూ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ మీదనే ఉంటాయి. అలాగని ప్రస్థుతాన్ని అసలు విస్మరించేవాళ్లేమి కాదు. భర్త తన తల్లిదండ్రులకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, కానీ భార్యకు అంతకంటే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రతి అమ్మాయి కోరుకుంటుంది. ఇంకా సమస్యలను నలుగురి ముందు చెప్పి, చుట్టాలు పక్కాల మధ్య పంచాయితీలు పెట్టించి బాపతు అబ్బాయిలకు, భార్యాభర్తల వ్యక్తిగత విషయాలలో వేరే ఎవరో జోక్యం చేసుకోవడం వంటి వాటికి అమ్మాయిలు విరుద్ధం మరి. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సిన విషయం అబ్బాయిలు ఏ పనిని అయినా సొంతంగా చేయడం, సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉండాలి. ప్రతి విషయానికి ఇతరుల నిర్ణయాల మీద డిపెండ్ అయ్యేవాడు అయితే అసలు భరించలేరు.  అమ్మాయిలు ఒకే చెప్పాలంటే కొంచం చూసుకోండి మరి!!                                 ◆వెంకటేష్ పువ్వాడ.    

లక్ష్యానికి అండర్ లైన్ చేసుకోండి

చాలా మంది యువత తమ లక్ష్యం పట్ల స్పష్టమైన, కచ్చితమైన అభిప్రాయం ఉండదు. ప్రాథమిక పాఠశాలనుంచి యూనివర్సటీ వరకూ అభిప్రాయాలు మార్చుకుంటారు. చిన్నప్పుడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయుడు "నువ్వు భవిష్యత్ లో ఏమవుతావు" అని అడిగినప్పుడు మనం ఇచ్చిన సమాధానం ఆరేడేళ్ల తర్వాత హైస్కూల్ కి వచ్చేసరికి మన సమాధానం మారిపోతుంది. హైస్కూల్ నుంచి కాలేజ్ కి వచ్చేసరికి కూడా మన అభిప్రాయం మారిపోతుంది. అయితే ఈ క్రమంలో ఎక్కడో ఒక చోట కచ్చితమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలి. గమ్యాన్ని నిర్ణయించుకుంటే కదా ప్రయాణం సాగించగలం. పదునైన ఏకాగ్రత మాత్రమే మనలో గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించగలదు. ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని అదే ఆలోచనతో, అదే వ్యాపాకంతో ఉండాలి. అది తప్ప వేరే ఇతర వ్యవహారాల జోలికి వెళ్లకుండా కృషి చేస్తే ఎంత అసాధ్యమైన లక్ష్యం అయినా సుసాధ్యం కాగలదు. లక్ష్య సాధనకు సూత్రం ఇదే! ఒకే సమయంలో పలు రకాల పనులు చెయ్యానుకుంటాము. మన ఆదర్శవంతమైన లక్ష్యం అయినా శ్రద్ధా ఏకాగ్రత లేకుండా గొప్ప పని సాధ్యం కాదు. హర్యానాలో చిన్న మారుమూల గ్రామంలో పుట్టిన కల్పనా చావ్లా రోదసీలో ప్రయాణించిన మొట్టమొదటి భారతీయ యువతి. ఆమె తన చిన్నతనంలోనే ఒక స్థిరమైన గమ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఆమె జీవిత కథ రాసిన రచయిత " వేసవి రాత్రుల్లో కల్పన వెళ్లికలా పడుకొని ఆకాశంలో నక్షత్రాలను చూస్తూ ఉండేది. బహుశా రోదసీలో ప్రయాణించాలి అనే కలను అదే కలిగించి ఉండొచ్చు" అంటారు. ఆమె అంతరిక్షావిజ్ఞాన శాస్త్రం (ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్) చదువుకోవాలి అన్నప్పుడు, ఆమె తల్లిదండ్రులు , స్నేహితులు,శ్రేయోభిలాషులు చివరకు కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ కూడా ఆ శాస్త్రానికి బదులు మెకానికల్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ విభాగాలలో చదువుకోమని సలహా ఇచ్చాడు. కానీ కల్పన మనసు మార్చుకోలేదు. అన్నీ అడ్డంకులను అధిగమించి తన గమ్యాన్ని సాధించింది. తన గమ్యం పట్ల తనకి ఉన్న ఏకాగ్రత భక్తితోనే ఆమె తన జీవితంలో విజయం సాధించడానికి కావలసిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ◆వెంకటేష్ పువ్వాడ    

కొన్ని కావాలంటే కొన్ని వదులుకోవాలా??

చాలా మంది జీవితాల్లో భిన్న సందర్భాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. వాటిలో ఒక్కోటి ఒకో విధంగా ఉంటాయి. ప్రతి మనిషీ తన జీవితంలో ఏదో ఒకటి ఆశించే ప్రతి పనీ చేస్తాడు. కొన్ని పనులలో స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. అభిరుచి ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంటుంది.  అయితే కొన్ని పనులు చేసేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు లోబడి, కొన్ని పరిధులలో మాత్రమే ఉండి చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో చాలా మంది విలువ ఇచ్చే విద్య,  ఉద్యోగం, జీవితాంతం తోడుండే భాగస్వామి, ఇంకా వ్యక్తిగతంగానూ, ఆర్థికంగానూ ఎదుగుతూ ఉండే విషయాలు. ఇలా అన్నింటిలో కూడా అన్నీ అనుకున్నట్టు జరగవు, అనుకున్నట్టుగా సొంతమవ్వవు అని అంటారు. అందుకే సర్దుకుపోవాలి అనే సూత్రాన్ని అందరి బుర్రల్లో జొప్పించేస్తూ ఉంటారు. అయితే అది నిజమేనా?? జీవితంలో దేన్నీ కోల్పోకుండా, ఏ విధంగానూ కాంప్రమైజ్ కాకుండా జీవించడం సాధ్యమవుతుందా?? వాస్తవ కోణంలో…. నిజానికి చిన్నతనంలో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఉంటారు. చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్పింది, తల్లిదండ్రులకు నచ్చింది చేసుకుంటూ పోవడంలోనే జీవితాలు సగం అరిగిపోతున్నాయి. ఏమి చదవాలి, భవిష్యత్తులో ఏమి చేయాలి అని నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఇవ్వరు తల్లిదండ్రులు. అలాంటి అవకాశం ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది ఉంటారు. అలా ఉన్నవాళ్లు మంచి విద్యావేత్తలూ, సమాజాన్ని ఎంతో లోతుగా చూసి విశ్లేషించి పరిపక్వత కలిగిన వాళ్ళు అయిఉంటారు. కాబట్టి వాస్తవకోణంలో చూస్తే నీకేం కావాలి అని అడిగే తల్లిదండ్రుల కంటే ఇది తీసుకో, ఇదే తీసుకో అనే వాళ్ళు ఎక్కువ. అభిరుచులు, ఇష్టాలు, ప్రాధాన్యత!! చిన్నతనం నుండి ఏదో ఒక విషయంలో అధిక ఆసక్తి ఉండటం గమనించవచ్చు. అది క్రమంగా పెద్దవుతూ ఉంటే దానిలో నైపుణ్యం కూడా పెంచుకోవచ్చు. కానీ భారతీయ తల్లిదండ్రులలో భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు చెయ్యాలి. అలా చేయాలంటే చదువే ముఖ్యం. అభిరుచులు గట్రా అన్నీ పనికిమాలినవి అనే అభిప్రాయం స్థిరపడిపోయింది. దాని కారణంగా ఎంతోమంది సృజనాత్మకతను మొగ్గదశలోనే చంపేసుకుంటున్నారు. అలా ఆకాకుండా సృజనాత్మకతను విద్యకు ఉత్ప్రేరకంగా వాడుకుంటే ఎంతో గొప్ప భవిష్యత్తును చూడవచ్చు.  ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే సాధ్యమే!! కొందరికి కొన్ని ఇష్టాలు, అభిరుచులు ఉంటాయి. ఆ ఇష్టాలు అభిరుచులు చాలా చిన్నవి అయి ఉంటాయి. కానీ వాటిని కాదని పెద్ద వాటికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జీవితంలో. బహుశా అవి ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా కావచ్చు. కానీ ఆత్మతృప్తిని లేకుండా ఎంత పెద్ద పనులు చేసినా ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మనసులో ఏదో ఒక అసంతృప్తి ఉండనే ఉంటుంది. కానీ ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఇష్టమైనవి ఆత్మతృప్తి కోసం చేసుకుంటూ, జీవితంలో ఎదగడానికి అవసరమైనవి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ గమనించాల్సినది ఆత్మతృప్తిని, ఆర్థిక ఎదుగుదలను పోల్చి చూడకూడదు. వాటిని మాత్రమే కాదు జీవితంలో ఏ పని ప్రాధాన్యత దానిది అని గుర్తిస్తే ఇది కావాలి ఇది వద్దు అనే ప్రసక్తి లేకుండా ఇష్టమైనవి అన్ని పొందవచ్చు. అవ్వా కావాలా?? బువ్వ కావాలా??  కాదు కాదు  మనసుకు నచ్చింది చేసుకుపోవాలి. నిజమే మరి మనసుకు నచ్చింది ఏదైనా వంద శాతం శ్రద్ధతోనూ, ఆసక్తితోనూ, ఇష్టంతోనూ చేస్తాము కాబట్టి జయం మనదేరా తృప్తి మనదేరా అనుకోవాలి. అవ్వా, బువ్వా ఒక్కటే తీసుకో అని అంటే ఎలాంటి సందేహం లేకుండా అవ్వతో బువ్వ పెట్టించేసుకోవడం లాంటిదన్నమాట. ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ   

పిల్లల ప్రపంచం మాయమైపోతోంది!!

పిల్లల్ని తోటలో పువ్వులుగా అభివర్ణిస్తాడు ప్రముఖ విద్యా సంస్కర్త ఫ్రెడరిక్ ప్రోబెల్. ఆయన పిల్లల కోసం ఎంతో కృషి చేశాడు. వారి కోసం కిండర్ గార్డెన్ అనే పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు. పిల్లల తోట అని దాని అర్థం.పిల్లల ప్రపంచం ఒక తోట అయితే పిల్లలు మొక్కలకు పూచే పువ్వుల లాంటి వారు. వారు ఎంతో సున్నితమైనవారు, వారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పాడు. నిజానికి దీని ఆధారంగా రూపొందినదే ప్లే స్కూల్ అని కూడా చెప్పవచ్చు.  కానీ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది ఇలాంటి పిల్లల ప్రపంచం. కిండర్ గార్డెన్ లో చెప్పిన ఆడుకోవడం ద్వారా నేర్చుకోవడం అనే పద్ధతిని ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎంతసేపు వాళ్ళను పుస్తకాలకు కట్టేసి చదివించినవే చదివించి, వాటిని బట్టి పట్టించి పిల్లల్ని ఒక కృత్రిమ జీవితంలో పెద్దలే నాటుతున్నారు. ఏది పిల్లల ప్రపంచం?? నిజానికి బాల్యం ఎంతో అందమైనది. ఒక వయసొచ్చాక ఆ బాల్యాన్ని చూసి సంతోషపడి వాటిని చాలా గొప్ప జ్ఞాపకాలుగా చేసుకోవడం కొందరిలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు రేపటి రోజున తమ బాల్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటే వాళ్లకు కనిపించేది ఏమిటి?? పుస్తకాలు, బట్టి పట్టిన గంటలు, తల్లిదండ్రుల కళ్ళలో కనిపించిన కాఠిన్యం, ఉపాధ్యాయుల ముఖాలలో ఎరుపు, ఇంకా వారి చేతి బెత్తం దెబ్బలు. ఇవేనా??  ఒకప్పుడు పిల్లల ప్రపంచం ఎలా ఉండేది?? బాల్యాన్ని గురించి వర్ణించాలంటే ఆ బాల్యాన్ని రుచిచూసిన వారికే సాధ్యం అని అనిపిస్తుంది. స్వేచ్ఛగా బుల్లి గువ్వలా ఎలాంటి సమస్య లేకుండా ఇల్లంతా దొగ్గాడుతూ మొదలై అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతయ్యల దగ్గర కథలు వింటూ, నీళ్లతోనూ, మట్టితోనూ, ప్రకృతికి దగ్గరగా పెరుగుతూ ఓ పచ్చని మొక్కలాగే ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తారు.  కానీ ఇప్పుడు!! మట్టిలో ఆడటం, నీళ్లలో తడవడం, తుళ్లుకుంటూ బయట తిరుగుతూ ఆడటం మొదలైనవన్నీ ఒక అసహ్యపు చర్యగా చూస్తారు. ఇంకా పాఠ్యపుస్తలను మాత్రమే చదవడం నిజమైన జ్ఞానం అనే భ్రమలో ఉన్నారు. బయట ప్రపంచం ఏమీ తెలియకుండా పెంచుతారు. ఇలా బయట ప్రపంచానికి దూరంగా పెంచడం వల్ల పిల్లలకు సంపాదించడం,ఉద్యోగాలు చేయడం తప్ప ఇంకేమీ తెలియకుండా పోతుంది.   అమాయకపు నవ్వులు, అల్లరి చేష్టలు, ఆటలు, పాటలు, ఇంకా చెప్పాలంటే శ్రీశ్రీ తన శైశవ గీతిలో చెప్పినట్టు మెరుపు మెరిస్తే వాన కురిస్తే ఆకాశమున హరివిల్లు విరిస్తే అవి మీకే అని ఆనందించే కూనల్లరా!! అంటూ సంతోషంగా చూసుకోవడానికి ఇప్పటితరానికి బాల్యమనేది మధురంగా ఉందా?? ముఖ్యంగా పండుగలు, వేసవి సెలవులు, శుభకార్యాలు వంటి వాటికి సొంత ఊళ్లకు వెళ్లడానికి, బంధువులు, స్నేహితులలో కలవడానికి చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్పుకుంటున్న సమర్థింపు "పిల్లలకు స్కూల్ పోతుంది" అని. వేసవిలో అటు ఇటు పంపకుండా ఎదో ఒక కోర్స్ లోనో, లేదా తదుపరి తరగతులకు స్పెషల్ కోచింగ్ లలో తోసేయడమో ఇలా పిల్లలకు ఎలాంటి సరదాలు, సంతోషాలు అనేవి ఏమీ లేకుండా చిన్నతనం నుండే వాళ్లలో ఇంజినీరింగ్, డాక్టర్, ias, ips అంటూ ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు నాటి చివరకు విలువలు లేని జీవితాన్ని వాళ్లకు అప్పగిస్తున్నారు. విలువలు అంటే పుస్తకాల నుండి నేర్చుకునేవి కాదని, అవి జీవితాలను, సమాజాన్ని, బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తూ నేర్చుకోవడం అని. కింద పడి దెబ్బ తగిలితే ఇంకోసారి పడకూడదు అనే జాగ్రత్త పిల్లలకు అర్థమవుతుందని పెద్దలు తెలుసుకోవాలి. అంతేకానీ పిల్లలు కిందపడకుండా వాళ్ళను ఎత్తుకునే తిప్పడం వల్ల వాళ్లకు నడవడం ఎలాగో తెలియకుండా పోతుంది. అందుకే చాలామందికి జీవించడం ఎలాగో తెలియకుండా పోతోంది. మాయమైపోతున్న పిల్లల ప్రపంచాన్ని ఏ డాక్యుమెంటరీలలో, కార్టూన్ చానల్స్ లో పిల్లలకు చూపించకుండా వారిని వారిగా ఎదగనిస్తే పిల్లల జీవితాలు పచ్చగా ఉంటాయి.                                ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ.

జీవితంలో ఎదగాలంటే వీటిని కంట్రోల్ పెట్టాలి!

మన జీవితంలో సమయం ఎంతో విలువైనది. మనం సమయాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం అనేదాన్ని బట్టే మన జీవితం ఉంటుంది. అంటే మనం గొప్పగా ఉండాలన్నా, మనకంటూ ప్రత్యేకత సృష్టించుకోవాలన్నా సమయాన్ని కూడా దానికి తగ్గట్టు ఉపయోగించుకోవాలి, మనం పనికిరానివాళ్లుగా మిగిలిపోవాలంటే సమయాన్ని  కూడా అలాగే వృధా చేసుకుంటూ ఉండాలి. మొత్తానికి మన జీవితాన్ని నడిపిస్తున్న అతిగొప్ప వాహకం సమయమే. అయితే పైన చెప్పుకున్నట్టు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితంలో ఉన్నతంగా ఉండాలని అనుకునేవాళ్లే కానీ పనికిరానివాళ్లుగా మారిపోవాలని ఎవరూ అనుకోరు. అందుకే సమయాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి. ఎక్కడ సమయాన్ని వేస్ట్ చేస్తాం అనే విషయాన్ని టైం ప్లానింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియా!! సోషల్ మీడియా అనేది చాలా పెద్ద వ్యసనం అయిపోయింది ఈ కాలంలో. ఎక్కడెక్కడో ఉన్న కొత్త వ్యక్తులను స్నేహితులుగా చేసే వేదికగా ఈ సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఉంటున్నాయి. వాటిలో పోస్ట్ లు పెట్టడం, వేరే వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పడం, పోస్ట్ లకు లైక్స్ చేయడం, కామెంట్స్ పెట్టడం ఇదంతా ఒక తంతు అయితే ఆ సోషల్ మీడియా లో కొన్నిసార్లు పోస్ట్ ల విషయంలోనూ, కామెంట్స్ విషయంలోనూ మాటమాట అనుకుని అక్కడ ఇగో పెరిగిపోయి జరిగే యుద్ధాలు చాలానే ఉంటాయి. వీటన్నిటి వల్ల సమయం వృధా అవుతుందే తప్ప ఒనగూరే ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు.  కొన్నిసార్లు ఈ సోషల్ మీడియా లో చక్కర్లు కొడుతూ అందరితో సరదాగా చాటింగ్ చేసుకుంటూ కాసేపయ్యక సమయం చూసుకుంటే అమ్మో ఇంత సమయం అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. అంటే అప్పటికి ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఎంత సమయం వృధా అవుతుందో గుర్తుచేసుకోండి. అదే సమయంలో జీవితాన్ని మెరుగుపరుచుకునే బోలెడు పనులు చేసుకోవచ్చు.  ప్లానింగ్!! ప్లానింగ్ అంటే ఏదేదో చేయడం కాదు. ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు రేపు చేయాల్సిన పనులు ఏంటి?? ఏ సమయంలో ఏది చేయడం బాగుంటుంది వంటివి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల పనులన్నీ పక్కాగా పూర్తయిపోతాయి. అంతేకాదు పనులు పక్కాగా, తొందరగా పూర్తయిపోవడం వల్ల సమయం మిగులుతుంది. ఆ మిగిలే సమయంలో నచ్చిన పనులు, అభిరుచులు, ఇంకా వేరే విధంగా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ప్లానింగ్ అనేదానికి దూరం ఉండకూడదు.  అదే ప్లానింగ్ చేయకపోతే రోజులో ఎంత పని చేసినా ఇంకా ఏదో మిగిలి చిరాకు తెప్పిస్తూ ఉంటుంది. నిద్రపోవడం!! నిద్ర మహా బద్దకమైన మనుషుల్ని తయారుచేస్తుంది. అతినిద్ర అనేది రోజులో చాలా సమయాన్ని తినేస్తుంది. నిద్రకు కూడా సరైన టైమింగ్ పెట్టుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఉదయం లేవడం నుండి రాత్రి పడుకోవడం వరకు అన్ని పనులను ఎలాగైతే ప్లానింగ్ చేసుకుంటారో రాత్రి పడుకుని ఉదయం లేవడానికి కూడా సమయాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకుంటే నిద్ర కూడా హాయిగా పడుతుంది. అంతేకానీ రోజులో ఎప్పుడంటే అప్పుడు పడకమీదకు ఎక్కి వెచ్చగా బజ్జోవడం మంచిది కాదు. అతిగా ఆలోచించడం!! ఏదైనా పని చేయడానికి  ఆలోచన అవసరమే కానీ అతిగా ఆలోచించడం మాత్రం చాలా నష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. తింటూ ఉంటే కొండలు కరిగిపోయినట్టు ఆలోచిస్తూ ఉంటే గంటలు గంటలు అలా దొర్లిపోతాయి. కొంతమంది అలాంటి అతి ఆలోచనల వల్ల రోజులో చేయాల్సిన పనులను కూడా చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా, బద్ధకంగా, నిరాసక్తిగా ఉంటారు. అందుకే అతి ఆలోచనలను దూరం పెట్టాలి. టీవీ చూడటం!! సినిమాలు, సీరియల్స్, కామెడీ షో లు, ఆదివారం వచ్చిందంటే ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్స్, వంటలు, వింతలు, విచిత్రాలు, రాజకీయం, గాసిప్స్ అబ్బో ఇవన్నీ టీవీ లో వస్తున్నప్పుడు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు మార్చి మార్చి చూస్తూ వాటికి అతుక్కుపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే అపుడపుడు చూడచ్చేమో కానీ అతిగా టీవీ చూడటం  రోజుమొత్తాన్ని గంగలో కలిపేస్తుంది. షాపింగ్!! ఆన్లైన్ కావచ్చు, ఆఫ్ లైన్ కావచ్చు షాపింగ్ చేసేటప్పుడు గంటలు గంటలు తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఈరకమైన షాపింగ్ అప్పుడప్పుడు అంటే పర్లేదు. కానీ ఎక్కువగా షాపింగ్ చేస్తే సమయం, డబ్బు రేణు ఖర్చైపోతాయి. వాయిదా వేయడం!! పనులను మొదలుపెట్టాక పూర్తిచేయడం ఉత్తమం. దాన్ని వాయిదా వేస్తే ఆ తరువాత ఆసక్తి తగ్గి అది పూర్తి కావడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. ఫోన్ కాల్స్!! అన్ లిమిటెడ్ కాల్స్ ఆఫర్ వచ్చాక ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే గంటలు గంటలు మాట్లాడేస్తుంటారు. అవేమైన చాలా ముఖ్యమైన విషయాలా అంటే ఉహు కాదు పిచ్చాపాటి కబుర్లు అవన్నీ. ఫోన్ లో ఎక్కువ మాట్లాడకుండా విషయం ఒక్కటి చెప్పడం, తెలుసుకోవడం చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఇతరుల గురించి మాట్లాడుకోవడానికో, ఇతరుల విషయాలను కథలుగా చెప్పుకోవడానికో సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. ఇలా అన్నీ గమనించి పాటిస్తే మనిషి ఎదుగుదలకు కారణమయ్యే సమయం చాలా విలువైనదిగా కనబడుతుంది, విలువైనదని అర్థమవుతుంది.                              ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ.

అమ్మాయిలూ… ఈతప్పు చేయొద్దు!

జీవితంలో తప్పులు జరగడం అనేది సహజం. ఆ తప్పులలో కొన్నింటిని సరిదిద్దుకోవద్దు, అయితే కొన్ని తప్పులు సరిదిద్దుకోలేరు. అలా సరిదిద్దుకోలేమని చాలామందికి తెలియకుండా తప్పులు చేస్తారు. అమ్మాయిలు తమ జీవితంలో కొన్ని తప్పులు చేస్తారని, తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని కొన్ని సర్వేలలో స్పష్టమయింది. అమ్మాయిల ఆలోచనా విధానమే దానికి కారణమని కౌన్సిలర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అమ్మాయిలు చేసే తప్పులు, తీసుకునే తప్పు నిర్ణయాల గురించి అమ్మాయిలు తప్పక తెలుసుకోవాలి మరి. స్వేచ్ఛను కోల్పోవద్దు!! స్వేచ్ఛ అంటే చాలామంది వేరే అర్థం తీసుకుంటారు. పొట్టి పొట్టి బట్టలేసుకుని ఇష్టమొచ్చినట్టు తిరుగుతూ నా ఇష్టం నా స్వేచ్ఛ అనే వాళ్లకు నిజమైన స్వేచ్ఛ అంటే అర్థం తెలియకపోవచ్చు.  కానీ స్వేచ్ఛ అంటే ఒకరి చెప్పుచేతల్లో లేకుండా ఇష్టమైనదాన్ని పొందడం.  నచ్చినది తినడం, నచ్చినది చదవడం, నచ్చినది భయం లేకుండా అడగడం. ఇవన్నీ అమ్మాయిలలో ఆత్మవిశ్వాసపు స్థాయిలను చాలా గొప్పగా తీర్చిదిద్దుతాయి. ఏదైనా అడిగితే ఇంట్లో ఏమంటారో అనే భయాన్ని వదిలిపెట్టాలి. అవసరమైన వస్తువు ఎందుకు అవసరం అనే విషయాన్ని వివరించాలి. భారంగా ఆలోచించొద్దు!! చాలామంది ఇళ్లలో అడపిల్లల్ని భారంగా చూస్తారు. ఇది చిన్నతనంలో ఎక్కువగా కనిపించకపోయినా పెద్దయ్యే కొద్దీ ఈ భావాన్ని తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల దగ్గర మాటల్లో వ్యక్తం చేస్తుంటారు.  ఆడపిల్లలు ఏదైనా ఖరీదైన వస్తువులు అడిగినప్పుడు "నీకోసం ఇంత దాచిపెట్టాలి. ఇప్పుడే ఇంతింత ఖర్చులు భరించాలంటే ఎలా??"  "నువ్వు ఇలా అడిగితే ఎలా రేపు నీ పెళ్లికి చాలా డబ్బు కావొద్దు" అని అంటుంటారు. అవన్నీ విని విని ఆడపిల్లలు కుటుంబానికి భారం అవుతారేమో అని చదువు విషయంలో పెద్దపెద్ద కలలవైపు వెళ్లకుండా ఆగిపోతారు. నిజానికి భారం అవుతున్నామేమో అనే ఆలోచనతోనే ఆడపిల్లలు ఇంటి భారాన్ని మోస్తున్నవాళ్ళున్నారు. ఇంటి భారం మోయడం తప్పుకాదు కానీ తామే ఇంటికి భారం అనుకోవడం తప్పు. కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు!! ఆడపిల్ల అంటేనే కాంప్రమైజ్ కి మారుపేరు అన్నట్టు పెంచుతారు కొందరు. తినే విషయం దగ్గర నుండి అవసరమైన వస్తువుల వరకు ప్రతిదాంట్లో కాంప్రమైజ్ అవడం నేర్పిస్తారు. ఇలా  కాంప్రమైజ్ ల మధ్య బతికి ఆడపిల్లలు వేసే ఒక పెద్ద రాంగ్ స్టెప్ ఏమిటంటే జీవితకాల నిర్ణయం అయిన పెళ్లి విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోవడం. ఇంట్లో వాళ్లకు భారం తగ్గిపోతుంది, ఏదో ఒక సంబంధం అడ్జస్ట్ అయిపోతే సరిపోతుంది. ఇంట్లో ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి నా పెళ్లైపోతే అంత సెట్ అయిపోతుంది అని ఆలోచించే అమ్మాయిలు ఈకాలంలో కూడా ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యమే వేస్తుంది. ఇష్టాలు వదిలిపెట్టద్దు!! అందరికీ ఇష్టాలుంటాయి. అలాగే ఆడపిల్లలకు కూడా. కానీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూసే ఆడపిల్లలు తమ ఇష్టాలను బయటపెట్టరు. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇష్టాలను బయటపెట్టని వాళ్ళున్నారు. అలాగని అందరూ ఇలా త్యాగం చేసేస్తారని అనడం లేదు. కానీ ఆడపిల్లలు తమకున్న చిన్న చిన్న ఇష్టాలను వధులుకోకూడదు. ఆ అసంతృప్తి చాలా మానసిక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఆర్థిక సంపాదన మానుకోవద్దు!! కొంతమంది మగవాళ్లకు సంపాదన బాగుంది కదా అనే ఆలోచనతో ఆడపిల్లలను సంపాదించడానికి ప్రోత్సహించరు. తల్లిదండ్రులేమో ఆడపిల్లను బయటకు పంపించాలంటే భయమనే సాకుతో ఉద్యోగానికి పంపరు, పెళ్లయ్యాక భర్త, అత్తమామలు ఏమో మా సంపాదన ఉందిగా ఇంట్లో హాయిగా ఉంటే చాలు అంటారు. ఇలా రెండు వైపులా ఆడపిల్లలను ఆర్థికంగా ముందడుగు వేయకుండా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. తమకంటూ ఆర్థిక సంపాదన లేకపోతే పెళ్లి కాని వాళ్ళు అయినా, పెళ్లి అయిన వాళ్ళు అయినా తమ అవసరాల కోసం భర్త దగ్గర, అత్తమామల దగ్గర చెయ్యి చాపుతూనే ఉండాలి. అందుకే తమ చేతిలో ఏ విద్య ఉన్నా, దాని సహాయంతో తమకంటూ కొంత సంపాదించుకోవాలి. ఏమో ఎవరు చెప్పొచ్చారు ఇలా సంపాదించే ఆడపిల్లలు ఆర్థిక వేత్తలు కూడా కాగలరు. ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ.

నెట్టింట్లో అబ్బాయిల ఆసక్తికరమైన వెతుకులాటలు!

వెర్రి వెయ్యి విధాలు ఉంటుందని పెద్దలు చెబుతారు. ఒకప్పుడు ఏవైనా అనుమానాలు వస్తే వాటిని ఎవరిని అయినా అడిగి ఆ అనుమానాలు తీర్చేసుకోవడానికి బాగా కష్టపడేవాళ్ళు. వచ్చే అనుమానాలు అలా ఉండేవి మరి. కొన్ని తింగరి అనుమానాలు వస్తే వాటిని ఎవరిని అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలో తెలియదు కొందరికి. కొందరు ధైర్యం చేసి అడిగి తిట్లు తింటూ ఉంటారు. అయితే అదంతా పాతకాలం అయిపోయింది. వచ్చే అనుమానం ఏదైనా ఇప్పుడు ఎవరినో ఆడాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా పాకెట్ లో నుండి మొబైల్ బయటకు తీసి నెట్టింట్లోకి దూరి ఒకటికి నాలుగు సమాధానాలు వెతికేసుకుంటున్నారు.  వచ్చే అనుమానాలకు సమాధానాలు వెతుక్కోవడం బానే ఉంది కానీ నెట్ లో అబ్బాయిలు వెతుకుతున్న విషయాలు, వారి అనుమానాల గురించి తెలిస్తే కాస్త నవ్వు వస్తుంది, మరికాస్త ఆశ్చర్యం వేస్తుంది.  ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 68వేలమంది అబ్బాయిలు నెట్ లో వెతుకున్న విషయం ఏమిటంటే లైంగిక సామర్థ్యం గురించి. తమలో లైంగిక సామర్థ్యం ఎంత ఉంది?? లైంగిక సామర్థ్యము పెరగడానికి ఏమి చెయ్యాలి?? వంటి విషయాల గురించి నెట్ లో శోధించడం ఎక్కువ చేస్తున్నారట. గూగులమ్మను ఈ విషయంలో చాలా వాడేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు. ఆడవాళ్లు జుట్టు గురించి, జుట్టు సంరక్షణ గురించి జాగ్రత్తలు, జుట్టు పెరుగుదలకు చిట్కాలు మొదలైన వాటికోసం ఎలాగైతే నెట్ లోనూ, యూట్యూబ్ లోనూ చాలా  వెతికేసి అన్ని ప్రయోగాలు చేస్తారో, మగవాళ్ళు కూడా తమ గడ్డం విషయంలో అంతే ఆసక్తిగా కేరింగ్ గా ఉంటారట. అందుకే షేవింగ్ చేయడం వల్ల గడ్డం పెరుగుతుందా లేదా?? గడ్డం బాగా గుబురుగా, మందంగా ఉండాలంటే ఏమి చెయ్యాలి వంటి విషయాలు కూడా వెతికేస్తున్నారు. మగవాళ్ళు చాలామంది ఎండలో వెళ్ళేటప్పుడు టోపీ వాడటం సహజం. అయితే టోపీ పెట్టుకోవడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందని కొందరు చెబుతారు. అందుకేనేమో టోపీ పెట్టుకుంటే జుట్టు ఊడిపోతుందా అనే విషయన్ని కూడా  గుగులమ్మను అడుగుతున్నారట. ఇక మగవాళ్లకు అత్యంత ఇష్టమైన పని. శరీరాన్ని ఫిట్ గా ఉంచుకోవడం. దానికోసం జిమ్ చేస్తారు, వర్కౌట్స్ చేస్తారు. బాడీ ఫిట్ గా ఉండటానికి ఎలాంటి వర్కౌట్స్ చెయ్యాలి అని తెగ వెతుకుతూ ఉంటారట. ఈ మగవాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ విషయాలే కాదు అమ్మాయిలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా వేలు పెట్టేస్తున్నారు. అమ్మాయిలను ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఏమి చెయ్యాలి?? అమ్మాయిలకు నచ్చేవి ఏంటి?? నచ్చనివి ఏంటి?? ఏమి చేస్తే అమ్మాయిలు ఎక్కువ సంతోషిస్తారు?? వంటి విషయాలకు సమాధానాలను కూడా నెట్టింట్లో వెతుకుతున్నారట. ఇప్పటి దాకా చెప్పుకున్నవి ఒకటైతే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది ఇంకొక లెవల్ విషయంలా అనిపిస్తుంది.  అదే అబ్బాయిలు మగవాళ్లకు కూడా రొమ్ముక్యాన్సర్ వస్తుందా అనే విషయాన్ని చాలా సీరియస్ గా వెతుకుతుంటారట.  ఇలా లైఫ్ సెటిల్ అవ్వడం గురించో, ప్రోబ్లేమ్స్ సొల్యూషన్స్ గురించో కాకుండా ఇలాంటి విషయాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టిన అబ్బాయిల స్వభావానికి అందరూ ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.                                   ◆వెంకటేష్ పువ్వాడ.