చాతుర్మాస్య వ్రతం (Chaturmasya Vratam)

 

చాతుర్మాస్య వ్రతం

(Chaturmasya Vratam)

చాతుర్మాస్య వ్రతం పాటించే విధానం

ఆషాడ శుద్ధ ఏకాదశి నుంచి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి వరకూ మొదటి నెలలో కూరలు, రెండవ నెలలో పెరుగు, మూడవ నెలలో పాలు, నాల్గవ మాసం లో పప్పు దినుసులూ తినకూడదు.భాగవతం వంటి గాథలు వింటూ ఆథ్యాత్మిక చింతనతో ఈ నాలుగు నెలలూ గడపాలి. వైరాగ్యాన్ని అలవరుచుకునేందుకు ఎక్కువగా సన్యాసులు ,వృద్ధులు ఈ వ్రతం ఆచరిస్తారు.