సహాయం

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కోతి ఉండేది. అది చాలా అల్లరి కోతి. అది ఒక రోజు మామిడి చెట్టు ఎక్కింది.

Jun 17, 2021

పట్నం ఎలుక

అనగా అనగా ఒక పట్నం ఎలుక ఉండేది. ఒక నాడు అది పల్లెలో ఉన్న తన నేస్తం దగ్గరికి వెళ్ళింది.

Jun 12, 2021

లచ్చయ్య మంచితనం

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప ధనవంతుడు, పరమ పిసినారి. 'అతనికి ఉన్నంత డబ్బు పిచ్చి వేరే ఎవ్వరికీ ఉండదు' అని చెప్పుకునేవాళ్ళు...

Jun 10, 2021

ఒక వెంగళప్ప కథ

ఒక రోజున వెంగళప్ప వాళ్ల నాన్నతో కలిసి అంగడికి వెళ్లాడు...

Jun 1, 2021

రుచి లేని పండు

హరిపురంలో నివసించే పవన్, గణేష్ ఇద్దరూ మంచి మిత్రులు. హరిపురాన్ని ఆనుకునే దట్టమైన అడవి ఒకటి ఉండేది.

May 26, 2021

ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకో

అనగనగా ఒక ఊరు. ఆ ఊరి పేరు తొగర్రాయి...

May 19, 2021

నక్క తిక్క కుదిరింది

అనగనగనగనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉండేవి.

May 18, 2021

ఇప్పుడు అర్ధం అవుతోంది

పూర్వకాలంలో ఇంటికి దూరంగా మరుగుదొడ్లు ఎందుకు ఉండేవో...

May 14, 2021

డబ్బుల పర్సు గోల

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని వెళ్లారు.

Apr 21, 2021

విరబూసిన పువ్వులం

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగిలో తిరిగాడు చిన్ని చందమామలం

Apr 19, 2021

మంచితనం

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది...

Apr 7, 2021

అందమైన రాజ్యం

అది ఒక అందమైన సామ్రాజ్యం. ఆ దేశపు రాజయిన 'శ్రీ శ్రీ శ్రీ వెంకటా చలపతి' గారు దేవుడికి మరో రూపం.

Apr 3, 2021

కుందేలు తెలివి

అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ నక్క ఉండేవి. నక్కకేమో, మరి ఎప్పుడెప్పుడు కుందేలును తిందామా, అని ఉండేది.

Apr 1, 2021

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

Mar 26, 2021

పగటికల తెచ్చిన తిప్పలు

మీనాక్షమ్మ చాలా మంచిది. అందరికీ సహాయపడేది.

Mar 20, 2021

చిలుకతో స్నేహం

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ఉండేవాడు...

Mar 18, 2021

అంతరంగ ఆలోచన..

అంతరంగ ఆలోచన..!!

Mar 2, 2021

నెమలి అందం కథ

ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహంగా ఉండేవి.

Feb 27, 2021

అల్లరి

రామయ్య,సావిత్రి ముద్దుల పుత్రుడు రాము చిన్నప్పటి నుండి చాల

Feb 25, 2021

నేనెవరు

కుందేలు పిల్లకు నిస్పృహ కలిగింది. అది నిరాశగా తల వంచుకొని పోతూంటే దానికో కోయిల ఎదురైంది- పాటలు పాడుకుంటూ.

Feb 22, 2021