రాజుగారి కోతి

అనగనగా ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయనకి ఒక పెంపుడు కోతి ఉండేది. ఆ కోతి చాలా మూర్ఖంగా ఉండేది.

Jun 11, 2019

ఉడతా ఉడతా నీవెంత

"అయ్యో, ఉడతా, నీ అమాయకత్వానికి నవ్వుతున్నాను! నీ చారలు చూసుకొనే నువ్వు..

May 13, 2019

ఓరెంకా రేవడ్సే కాదిస్కే

అనగనగా నాగసముద్రంలో గంగరాజు అనే నేతగాడు ఒకడు ఉండేవాడు.

Apr 29, 2019

కలిసి బ్రతుకుదాం..

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చీమ, మిడత, పేడపురుగు ఉండేవి. చీమ, మిడత ప్రతిరోజూ కలిసి తిరిగేవి, వానాకాలం కోసం

Apr 13, 2019

మారిన నైజం

పిల్లలకు ఆకలి ఎక్కువ. టామీ కుక్కపిల్ల చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దానికి కూడా చాలా ఆకలి ఉండేది.

Mar 1, 2019

ప్రాణత్యాగం

పట్టువదలని విక్రం తిరిగి చెట్టు వద్దకు వెళ్ళి, బేతాళాన్ని భుజంపైన వేసుకొని...

Feb 18, 2019

గణతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు... శుభాకాంక్షలు... గణతంత్రదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు భారతీయులందరికీ..

Jan 25, 2019

లేడికూన-మొసళ్ళు

ఒకరోజున, నీళ్ళు తాగుదామని నది దగ్గరికి పోయింది, లేడికూన...

Jan 23, 2019

బాధ్యత

అది మా తమ్ముడి పుట్టినరోజు. ఇంట్లో‌ మా అమ్మ చాలా హడావిడి చేస్తోంది...

Dec 13, 2018

వారసుడు

అనగనగా ఒక రాజ్యంలో ఒక జమీందారు ఉండేవాడు. అతనికి ఇద్దరు కొడుకులు...

Dec 3, 2018

కోడీ కోడీ వస్తావా

కోడీ కోడీ వస్తావా, ఆడుకుందాం వస్తావా? రాను రాను రామయ్యా, తీరికలేదు తీవయ్యా

Nov 17, 2018

బాలల దినోత్సవం

బడిలో బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. వేదిక మీద వెనకగా ఉన్న ఫొటోలో...

Nov 13, 2018

పిండి కొద్దీ‌ రొట్టె

విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఆనాడు రాజు గారి పుట్టిన రోజు....

Oct 1, 2018

పండు-మామిడి చెట్టు

పండుకి ఆరేళ్ళు. ఈమధ్యే కొత్తగా బడికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాడు.

Sep 22, 2018

చిత్తైన పులి

అనగనగా ఒక అడవి, అడవి ప్రక్కనే ఒక ఊరు ఉండేవి.

Jul 13, 2018

స్వాగతం

పరమానందయ్య గారి శిష్యులు పదిమంది ఓసారి ఒక నదిని దాటారట.

Jul 11, 2018

అద్దంలో ఎవరమ్మా

అద్దంలో ఎవరమ్మా

Jul 10, 2018

చెల్లీ రావే

చెల్లీ రావే! సిరిమల్లీ రావే! అడవితల్లి ఒడిలో

Jun 30, 2018

కృతఘ్నత

ఒకసారి, మంచిమనిషి ఒకడు ఒక అడవిదారిన పోతున్నాడు. మధ్యలో దాహంవేసి వెతుక్కుంటే అతనికో పాడుపడ్డ బావి కనిపించింది.

Jun 20, 2018

బూష్టుపొడి తెచ్చిన తంటా

ఒక అడవిలో ఒక కుందేలు ఉండేది. ఒకసారి అది పాలు కలుపుకోబోతుంటే బూస్టు పొడి అయిపోయిందని గుర్తుకొచ్చింది.

Jun 19, 2018