కథలు

ఎట్టకేలకు తీరిన బాక...

డీఆర్ కే వీ ఆర్ ఔట్ అని అరిచాడు నా ఫ్రెం...

ప్రపంచ మానవాళికి పెన...

ఉపనిషత్తులనే ఉద్యానవనం నుంచి ఆధ్యాత్మిక ...

గురు దక్షిణ...

డు,ము,వు,లు ప్రధమా విభక్తి, నిన్,నున్,ల...
కవితలు

ఓటుహక్కు!!...

ప్రజల సమూహం సమాజం సైన్యం సమస్తం నేనే...

ప్రజాస్వామ్యం...

బాలెట్ పేపర్ల రోజుల్లో ఏ వందో..ఓ పూట...

యుద్ధ విరామ ఒప్పందం!...

విరామం తర్వాత నేను బ్రతికేందుకు ...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

చిలుకతో స్నేహం...

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ...

డబ్బుల పర్సు గోల...

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని...

పిచ్చుక కోపం...

"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి బట...
ఈపేజీ మీకోసం

హ్యాపీ ఫ్రెండ్ షిప్ ...

హ్యాపీ ఫ్రెండ్ షిప్ డే.......

సృజనప్రియ మాసపత్రిక ...

గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా ప్రచురింపబడుతూ ...

భారతవర్ష.. పూలబాల వి...

బహుభాషా కోవిదుడు పూలబాల రచించిన 1265 పేజ...
కథానిలయం

చార్వాకుడు...

కురు పాండవ యుద్ధం ముగిసిన తరువాత ధర్మరాజ...

కర్ణుడి దాన గుణం!...

కర్ణుడిని కృష్ణుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు...

విశ్వనాథవారి ఆగ్రహం...

ప్రతివారూ వివేకవంతులే, అవివేకులు ఈ ప్రపం...