పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట

Mar 26, 2021

పగటికల తెచ్చిన తిప్పలు

మీనాక్షమ్మ చాలా మంచిది. అందరికీ సహాయపడేది.

Mar 20, 2021

నెమలి అందం కథ

ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహంగా ఉండేవి.

Feb 27, 2021

అల్లరి

రామయ్య,సావిత్రి ముద్దుల పుత్రుడు రాము చిన్నప్పటి నుండి చాల

Feb 25, 2021

నేనెవరు

కుందేలు పిల్లకు నిస్పృహ కలిగింది. అది నిరాశగా తల వంచుకొని పోతూంటే దానికో కోయిల ఎదురైంది- పాటలు పాడుకుంటూ.

Feb 22, 2021

కాకీ కాకీ రావా

కాకీ కాకీ రావా

Feb 18, 2021

దొంగ పిల్లి

ఒక అడవిలో ఒక కొంగ ఉండేది. ఆ కొంగకు ఒక చిన్న ఇల్లు ఉండేది. ఆ ఇంట్లో ఒక వడ్ల మూట.

Feb 17, 2021

నాటు కోతి-స్మార్ట్ ఫోను

అనగనగా ఒక కోతి. దానికి ఓ తాత. తాత-మనుమళ్లు ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతో ప్రేమ.

Feb 10, 2021

మారిన దొంగ

రాజీవ్‌ అనే కుర్రవాడు చక్కగా చదివి, చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ పట్టణం చేరాడు..

Feb 6, 2021

ఆడపిల్లలే ఆధారం

నాగసముద్రంలో రామయ్య, రాధమ్మ అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు...

Feb 2, 2021

లచ్చయ్య మంచితనం

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప

Jan 29, 2021

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

Jan 23, 2021

తెలివైన పిల్లలు

మాలిపురంలో ప్రవీణ్, మహేష్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళు.

Jan 21, 2021

అతి తెలివి

ఓ ధనవంతుడికి తెలివితక్కువ కొడుకు ఒకడు ఉండేవాడు. ధనవంతుడికి తన కొడుకంటే చాలా ప్రేమ, వాడి తెలివితేటల...

Jan 19, 2021

జింక చాతుర్యం

అనగా అనగా ఒక అడవిలో జింక ఒకటి ఉండేది...

Jan 16, 2021

ఒక మనిషి మంచితనం

చాలాకాలం క్రితం రామాపురం అనే గ్రామంలో అందరూ బ్రాహ్మణులే ఉండేవారు. వాళ్లంతా చాలా పవిత్రంగా

Jan 8, 2021

కోడి అందం

ఒక ఊళ్ళో కోడిపుంజు ఒకటి ఉండేది. అది చాలా అందంగా ఉండేది...

Jan 4, 2021

అడవి తల్లి

ఒక ఊళ్లో శివయ్య అనే యువకుడు ఉండేవాడు. వాళ్లది చాలా పేద కుటుంబం.

Dec 28, 2020

కుమ్మర్రాజు కథ

అమలాపురం అనే ఊరిలో ఏడుగురు అన్నదమ్ముళ్లు ఉండేవాళ్లు. వాళ్లలో చివరి వాడు కుమ్మర్రాజు. అతను పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు

Dec 21, 2020

రంగుల సీతాకోక చిలుక

అనగనగా ఓ చిట్టి సీతాకోక చిలుక ఉండేది.

Dec 17, 2020