భలే మేకు

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రంగయ్య ఉండేవాడు. ఒకసారి ఆ రంగయ్యకు ఓ పెద్దాయన ఓ కేలెండర్ ఇచ్చారు.

Dec 15, 2020

మేక తెలివి

ఒక మేకల కాపరికి చాలా మేకలున్నాయి. అతను రోజూ ఆ మేకలన్నిటినీ అడవికి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు. 

Nov 27, 2020

 పారిపోకు

శివ బాగా చదివేవాడు కాదు. కానీ వాడికి చదవటం అంటే చాలా ఇష్టం!

Nov 25, 2020

ఎర్ర ముక్కు జింక

అనగా అనగా ఒక ధృవపు జింక ఉండేదట. దాని పేరు రుడాల్ఫు. దానికి ఓ పొడవాటి ముక్కు ఉండేది, ఎర్రగా మెరుస్తూ.

Nov 11, 2020

బడికి పోదాం!

కలసి సాగుదాం - బడికి కదులుదాం  అలుపు సొలుపు మరచిపోయి

Oct 27, 2020

చేజిక్కిన బంతి

రాము తన స్నేహితులతో బంతి ఆట ఆడుతున్నాడు.  ఇంతలో బంతి ఎగురుకుంటూ పోయి ఒక చెట్టు తొర్రలో పడింది.

Oct 16, 2020

కోపం వచ్చిన చీమ

అనగనగా ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఉండేవి- ఒక చీమ, ఒక దోమ, ఒక ఈగ. దోమ

Sep 19, 2020

కలిసి బ్రతుకుదాం!

ఒక చేతిలో కర్ర, మరో చేత సంచీ పట్టుకొని ఒక మనిషి అడవిలోకి ప్రవేశించాడు. అటూ యిటూ చూస్తూ, పాటలు పాడుకొంటూ పోతున్నాడు.

Sep 3, 2020

పావురాల గోల

సుద్దాలకొట్టంలో నివసించే గిరీష్ పావురాలను పెంచేవాడు. పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు అతనొక పావురాన్ని కాపాడాడు...

Sep 2, 2020

స్నేహితులు లేని కాకులు

అనగనగా ఒక అడవిలో రెండు కాకులు ఉండేవి.

Aug 26, 2020

నీళ్ళను వెతికిన చేప

అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది. అది చాలా తెలివైనది.

Aug 25, 2020

పిచ్చుకల ముచ్చట

ఒక ఊళ్లో రైస్‌మిల్లు ఒకటి ఉండేది. ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఒక పిచ్చుకల జంట ఉండేది. రైస్‌మిల్లు బయటివైపున చూరులో గూడు చేసుకున్నాయవి.

Aug 4, 2020

సూపర్ మ్యాన్

నేనొక సూపర్‌ మ్యాన్‌ని. ఎగరగలుగుతాను. ఎటు కోరితే అటు వెళ్ల గల్గుతాను. దూరదూరాల్లో ఏం జరుగుతున్నదీ‌ కూడా నాకు కనిపిస్తుంది.

Jul 14, 2020

సోమరిపోతు కథ

అనగనగా గడ్డంనాగేపల్లిలో ఒక రైతు ఉండేవాడు...

Jul 1, 2020

అల్లరి కోతి

ఒక అడవిలో చాలా జంతువులు ఉండేవి. అవి ఒక రోజు సమావేశం అయ్యాయి...

Jun 17, 2020

తుంటరి బాలలు

కొత్తపల్లిలో ఉండే రాఘవరావుకు ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు.

Jun 11, 2020

సరైన పాలకుడు

చాలా కాలంక్రితం దక్షిణాపథానికి విజయసింహుడు అనే చక్రవర్తి ఏలికగా ఉండేవాడు. ప్రజలకు ఎలాంటి లోటూ రానివ్వకుండా పరిపాలించేవాడు ఆయన...

Apr 29, 2020

అమ్మ మాట వినకపోతే

నేనూ, మా అన్న ఉండేవాళ్ళం, మా యింటికల్లా పిల్లలం. మా ఇంటికెవరేనా పిల్లలొస్తే మాకెంతో సంతోషంగా ఉండేది. ఎవరూ లేనప్పుడు, మేం చదవనప్పుడూ మేమిద్దరం ఆడుకునేవాళ్లం....

Mar 2, 2020

పరివర్తన 

శ్రావణి వాళ్ళ తరగతిలో‌ పిల్లలందరూ పాఠాలను శ్రద్ధగా వినేవారు ఒకరు తప్ప.

Feb 24, 2020

హంస కధ

అనగనగా ఓ హంస. ఆ హంస ఒకసారి ఓ చక్కని చెరువులో ఈత కొడుతూ తిరుగుతున్నది

Dec 28, 2019