శిధిలాసనం : ఈ ఆసనంలో శరీరం వదులు (శిధిలం) అవుతుంది కనుక దీనికి యీ పేరు వచ్చింది. విధానం : బోర్లపడుకొని, రెండు అరచేతులు నేలపై ఆనించి వాటి మీద వుంచిన సిరస్సును కుడి ప్రక్కకు త్రిప్పాలి. ఆ వైపుకు మోకాలును మడిచి రెండవ కాలు చాచి వదులుగా వుంచాలి. శరీరమంతా వదులు చేస్తూ, కండ్లు మూసుకొని శ్వాస మెల్లగా పీలుస్తూ వదులుతూ వుండాలి. అవయవాలన్నింటి మీద మనస్సును కేంద్రీకరించాలి. బోర్లపడుకోనివేసే ఒక్కొక్క ఆసనం వేయగానే విశ్రాంతి కోసం శిధిలాసనం తప్పక వేయాలి. లాభాలు : దీనివల్ల శరీర అవయవాలన్నింటికి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. అలసట తగ్గుతుంది. నిద్ర బాగా వస్తుంది. టెన్షను తగ్గుతుంది. గుండెజబ్బు, రక్తపు పోటు కలవారికి లాభిస్తుంది. "శరీర అవయవాలన్నింటికి విశ్రాంతినిచ్చేది శిధిలాసనం"

టెన్షను తగ్గుటకు, కనుబొమ్మలు పైకెత్తి ఫాలంలో ముడుతలు పడునట్లు చేసి, 5 సెకండ్ల సేపు అలానే ఉంచాలి. నాలుగైదు సార్లు యీ విధంగా చేయాలి. శ్వాస సామాన్యంగా వుండాలి.

  ఇవి శ్వాస ప్రశ్వాసల ద్వారా శరీర అవయవాలకు శుద్ధి కలిగించు క్రియలు. 1. రెండు ముక్కు రంధ్రాల ద్వారా త్వరత్వరగా, గబ గబా శ్వాస వదలాలి, పీల్చాలి. ఇది భస్త్రిక. 2. కుడి ముక్కు రంధ్రం మూసి ఎడమ ముక్కురంధ్రం ద్వారా గాలి త్వరత్వరగా, గబ గబా వదలాలి, పీల్చాలి. ఇది చంద్రాంగ భస్త్రిక. 3. ఎడమ ముక్కు రంధ్రం మూసి కుడి ముక్కు రంధ్రం ద్వారా గాలి త్వరత్వరగా, గబ గబా వదలాలి, పీల్చాలి. ఇది సుర్యాంగ భస్త్రిక. 4. ఎడమ ముక్కు రంధ్రం ద్వారా త్వరత్వరగా, గబగబా గాలి వదలాలి, పీల్చాలి. వెంటనే కుడి ముక్కు రంధ్రం ద్వారా త్వరత్వరగా, గబగబా గాలి వదలాలి, పీల్చాలి. ఇది సుషుమ్నా భస్త్రిక. లాభాలు : శరీర మందలి మాలిన్యం విసర్సించబడి అవయవాలకు శుద్ధి కలిగి వాటికీ స్ఫూర్తి లభిస్తుంది.

  కూర్చొని రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ యోగ ప్రార్థన చేయాలి. మనస్సు ప్రశాంతంగా వుండాలి. శ్వాస సామాన్యంగా సాగాలి. ప్రార్థన శబ్దాలు ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు శ్వాస వదలాలి. లాభం :  మనస్సుకు చంచలత్వం పోయి స్థిరత్వం లభిస్తుంది. చిత్త ఏకాగ్రత కుదిరి, హృదయ శుద్ధి కలుగుతుంది.

  సారవంతమైన భూమిలో పంటలు బాగా పండుతాయి. అయితే భూమిని సారవంతం చేయుటకు రైతు కష్టపడి, అందులోని పనికిరాని మొక్కల్ని తొలగించి, దున్ని, నీరుబట్టి, ఎరువులు వేసి అపరిమితంగా కృషి చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ భూమి సిరుల పంటలు పండిస్తుంది. మానవ శరీరం కూడా భూమి వంటిదే. దాన్ని అదుపులో వుంచి చెడును తొలగించి మంచిని పెంచితే పురుషార్ధాన్ని సాధిస్తుంది. శరీరాన్ని సత్వపధాన పయనింప చేయుటకు మంచి అలవాట్లు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి. అవి యోగాభ్యాసానికి అనుకూలంగా శరీరాన్ని మనస్సును మలుస్తాయి. మన అలవాట్లు మంచివైతే అందరూ మనల్ని ఆదరిస్తారు. మంచి అలవాట్లు మనిషికి క్రమ శిక్షణ, సచ్చీలత, సత్సంప్రదాయాల్ని నేర్పుతాయి. చిన్నతనం నుంచి బాలబాలికలకు మంచి అలవాట్లు నేర్పడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. అయితే యిప్పుడు రకరకాల ప్రలోభాలకు, ఆకర్షణలకు లొంగి యువకులు, పెద్దవాళ్ళేగాక బాలబాలికలు సైతం చెడు అలవాట్లకు లోనవుతున్నారు.ఈ చెడును తొలగించడం దేశ పౌరులందరి కర్తవ్యం. యోగాభ్యాసం వల్ల మంచి అలవాట్లు సాధకులకు అలవడుతాయి. దినచర్య, ఆహరం, ఉపవాసం, నీళ్ళు, మలవిసర్జన, మూత్రవిసర్జన, స్నానం, నిద్రలను గురించిన వివరాలు తెలుసుకొని, వాటిని సక్రమంగా అమలుబరిస్తే యోగాభ్యాసం తప్పక విజయం సాధిస్తుంది. 1. దినచర్య : ఆరోగ్యంగా వుండటానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య అవసరం. ప్రతిదినం మనం చేసే పనులు సరిగాను, సక్రమంగాను వుండాలి. అంటే దినచర్య మంచిగా వుండాలన్నమాట. ప్రతిరోజూ రాత్రిళ్ళు త్వరగా పడుకొని ప్రొద్దున్నే త్వరగా లేచి దాహం వేసినా వేయకపోయినా చెంబెడు లేక గ్లాసెడు మంచినీళ్ళు తాగాలి. మలమూత్ర విసర్జన కావించి, ముఖం కడుక్కొని ఉదయం అవకాశం దొరికితే వాహ్యాళికి వెళ్ళాలి. తరువాత స్నానం చేయాలి. ముఖం కడుక్కునేప్పుడు నాలిక మీడగల పచిని బద్దతో తప్పక గీకివేయాలి. చాలా మంది పుక్కిలించి ఉమ్మి వూరుకుంటారు. అది సరికాదు. అంతే గాక నోటి లోపలి కొండనాలుకను చేతిబోతన వ్రేలితో (గోరు తగలకుండా చూసుకొని) రెండు మూడు సార్లు కొద్దిగా నొక్కి శుభ్రం చేయాలి. ప్రతిరోజూ ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రిపూట భోజనం చేసిన తరువాత పళ్ళు తోముకోవాలి. అందువల్ల పళ్ళకు, చిగుళ్ళకు, నాళికకు, నోటికి అంటిన చెడు తొలగిపోతుంది. సూదులతోను, గుండు సూదులతోను పళ్ళు కుట్టుకోకూడదు. ఏమి తిన్నా నోటిలో నీళ్ళు పోసుకుని రెండు మూడుసార్లు తప్పక పుక్కిలించి ఉమ్మివేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు చన్నీళ్ళతో స్నానం చేయడం మంచిది. చలికాలంలోనూ, బాగా జబ్బు పడినప్పుడు గోరు వెచ్చని నీటితో శరీరాన్ని బాగా రుద్దుతూ స్నానం చేయవచ్చు. శరీర మాలిన్యం తొలగడమే స్నానం యొక్క లక్ష్యం కావాలి. మనం ధరించే బట్టలుబిగుతుగా వుండక, వదులుగా వుండాలి. ప్రతిరోజూ ఉతికిన బట్టలు ధరించాలి. కొన్ని గ్రామాల్లో యిప్పటికీ ఉతికిన బట్టలు జనం ధరిస్తూ వుంటారు. కానీ అన్ని చోట్ల యిది సాధ్యం కావడం లేదు. అయినప్పటికీ ఉతికిన బట్టలు ధరించడం అన్ని విధాల మంచిది. నిద్ర ప్రతి జీవికి అవసరం. హాయిగా నిద్రపడితే ఆ మనిషి ఆరోగ్యంగా వున్నట్లు భావించాలి. నిద్రపట్టకపోవడం ఆనారోగ్యానికి గుర్తు, పడుకునే ప్రదేశం శుభ్రంగాను, గాలి వెలుగు వచ్చే విధంగానూ వుండాలి. మంచం లేక చాప, పరుపు, పక్క గుడ్డలు శుభ్రంగా వుండాలి. ఇతరులతో మంచిగాను, తీయగాను మాట్లాడాలి. సత్యం పలుకుతూ వుండాలి. అయితే సత్యం ప్రకటించే విధానం కటువుగా వుండక, మంచిగా మధురంగా వుండాలి. సత్యం బ్రూయాత్, ప్రియం బ్రూయాత్ అని సూక్తి కదా ! స్వార్ధచింతనను తగ్గించుకొని చేతనైనంత వరకు పరులకు ముఖ్యంగా నిస్సహాయులకు, దీనులకు, రోగులకు సేవ, సాయం, మంచి చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజూ పడుకోబోయే ముందు ఆనాటి తన దినచర్యకు ప్రతివ్యక్తి సమీక్షించుకొని, రేపటి దినచర్యను నిర్ధారించుకోవాలి. ఏనాటికానాడు తాను చేసిన పొరపాట్లను గమనించుకోవాలి. ముఖ్యమైన విషయాలకు డైరీలో తేదీల వారీగా వ్రాసుకోవాలి. యీ విధమైన దినచర్యకు ప్రతి వ్యక్తి అలవాటు పడితే, క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. తద్వారా దేశానికి మేలు జరుగుతుంది.

        పతంజలి మహర్షి తమ యోగా దర్శనంలో యోగాభ్యాసానికి కలిగే అంతరాయాల్ని గురించి వివరిస్తూ "వ్యాధిస్త్యాన సంశయ ప్రమాదాలస్యా విరతి భ్రాంతి దర్శనాలబ్ది భూమికత్వా నవస్తితత్వాని చిత్తవిక్షేపా: తే న్తరాయా:" అనగా వ్యాధి, స్త్యానం, సంశయం, ప్రమాదం, ఆలస్యం, అవిరతి, భ్రాంతి దర్శనం, అలబ్ద భూమికత్వం, అనవస్థితత్వం అను 9 అవాంతరాల్ని త్యజించాలని భోదించాడు. ఈ 9 అవాంతరాల్ని యోగామలాలు అని కూడా అంటారు. 1) వ్యాధి - శరీరంలో ఏర్పడే వ్యాధులు, రుగ్మతలు. 2) స్త్యానం - యోగసాధనకు అవసరమైన సామర్థ్యం లేకపోవుట. 3) సంశయం - యోగాసాదనను గురించిన శంకలు, సందేహాలు. 4) ప్రమాదం - యమనియమాది యోగాంగాలను అనుష్టించలేకపోవుట. 5) ఆలస్యం - అలసట, నిర్లక్ష్యం వల్ల యోగసాధన చేయకపోవుట. 6) అవిరతి - ఇతర విషయాలలో లీనమై, యోగసాధన యెడ అనురాగం తగ్గుట. 7) భ్రాంతి దర్శనం - యోగాభ్యాసం వివరాల విషయమై భ్రాంతి కలుగుట. 8) అలబ్ధభూమికత్వం - యోగాభ్యాసం చేస్తున్నప్పటికీ మనస్సు ఆ స్థాయిని, లేక ఆ దశను పొందకపోవుట. 9) అనవస్థితత్వం - మనస్సు ఆయాస్థాయిలకు, అనగా దశలకు చేరుకున్నప్పటికీ అక్కడ స్థిరత్వం అనగా నిలకడగా ఉండకపోవుట. పైన తెలిపిన అవాంతరాలను అధిగమిస్తే సాధకులు యోగాభ్యాసం ద్వారా సులభంగా పూర్తి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, నియమాలు, నిషేధాలు     యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు 1    మనం జీవిస్తున్న ఈనాటి ఆధునిక యుగంలో, అత్యాధునిక నగరజీవితంలో క్షణం క్షణం మనిషికి      కలుగుతున్న టెన్షను, వత్తిడి, నీరసం, నిస్పృహ, భయం,     వ్యతిరేక ఆలోచనలు, అవధానశక్తి తరుగుదల మొదలైన రుగ్మతులు తగ్గిపోతాయి. 2     శారీరకంగా, మానసికంగాను సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యం పొంది ఆత్మవికాస మార్గాన పయనించి మనిషి తన జన్మను సార్థకం చేసుకుంటాడు. 3     ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, ఆవేశం, మొదలగు దుష్ప్రవృత్తులు తగ్గి ప్రశాంతత, స్థిరత్వం మనిషి పొందుతాడు. 4     మధుమేహం, ఆస్తమా, రక్తపోటు, గుండెనొప్పి, నడుంనొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పి, అజీర్తి మొదలగు దీర్ఘరోగాలు నయమై, మనిషి శరీరం బంగారంలా         నిగనిగలాడుతుంది. 5     స్త్రీలు యోగాభ్యాసం చేస్తే ఆరోగ్యం పొడడమే గాక, తమ సౌందర్యాన్ని పెంచుకుంటారు. తమ కుటుంబాన్ని సరిదిద్దుకొని క్రమశిక్షణతో పిల్లలని పెంచి, ఉత్తమ     పౌరులుగా వారిని తీర్చిదిద్దుతారు. 6     యోగాభ్యాసం అలవాటు కాగానే మనిషి దినచర్య, అలవాట్లు, ఆలోచనా విధానం, ఆహారవిహారడులు మొదలైన విషయాలన్నిటిలో సాత్విక మార్పు         సాధిస్తాడు. తామస, రాక్షస ప్రవృత్తులు తగ్గుతాయి. అలాంటి సాధకులు ఉత్తమ పౌరులుగా దేశానికి, ప్రపంచానికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తారు. 7     యోగాభ్యాసం చేసే సాధకులు తమ నిత్య కార్యక్రమాలలో, విధుల్లోనూ దక్షత, ఏకాగ్రత, చురుకుదనం సాధించి అధికారుల మన్నన పొందుతారు.         యోగకర్మకు కౌశలం అనో ఆర్యోక్తిని అమల్లోకి తెస్తారు.     యోగాభ్యాస నియమాలు : 1     ప్రతిరోజూ రాత్రి త్వరగా పడుకొని హాయిగా నిద్రపోవాలి. తెల్లవారు ఝామున లేచి, పళ్ళుతోముకుని, మలమూత్ర విసర్జన చేసుకుని, స్నానం చేసి,     పరగడుపున యోగాభ్యాసం ఆరంభించాలి. 2     స్నానం చేయకుండా కూడా యోగాభ్యాసం చేయవచ్చు. అయితే యోగాభ్యాసం పూర్తి అయిన కొద్ది సేపటి తరువాత స్నానం చేయవచ్చు. 3     గాలి, వెలుగు వచ్చే ప్రదేశాలలో, కిటికీలు, తలుపులు తెరిచి ఉన్న గదుల్లోనూ సమతలంగా వున్న చోట యోగాభ్యాసం చేయాలి. 4     ఉదయం ప్రసరించే సూర్యరశ్మిలో యోగాభ్యాసం చేయడం ఎన్నో విధాల మంచిది. 5     నేలమీద గాని, గచ్చుమీద గాని, బండలమీద గాని యోగాభ్యాసం చేయకూడదు. తివాచీగాని, కంబలికాని, పరిశుభ్రమైన బట్టగాని పరిచి దానిమీద         కూర్చుని యోగాభ్యాసం చేయాలి. 6     ఇంట్లో పురుషులు డ్రాయరు ధరించి యోగాభ్యాసం చేయాలి. స్త్రీలు తక్కువ బట్టలు, ముఖ్యంగా పంజాబీ డ్రస్సు ధరించడం మంచిది. సాధకులు             యోగాభ్యాసం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చేస్తున్నప్పుడు వదులుగా వున్న దుస్తులు ధరించాలి. 7     యోగాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు, మలమూత్ర విసర్జన చేయవలసి వస్తే, లేచి వెళ్ళి తప్పక చేయాలి. బలవంతాన ఆపుకోకూడదు. త్రేపులు, తుమ్ములు,         దగ్గులు మొదలైన వాటిని ఆపుకోకూడదు. దాహం వేస్తే కొద్దిగా మంచినీళ్ళు త్రాగచ్చు. 8     తొందరపడకుండా, అలసట లేకుండా తాపీగా యోగాభ్యాసం చేయాలి. అలసట వస్తే కొద్దిసేపు శాంత్యాసనం లేక శవాసనం వేసి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. 9     సాధ్యమైనంతవరకు యోగాభ్యాసం ప్రతిరోజూ చేస్తూ ఉండాలి. 10     యోగాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు మనస్సును, మస్తిష్కాన్ని దానిమీదనే కేంద్రీకతించాలి. ఇతర ఆలోచనలని సాధ్యమైనంత వరకు దరికి రానీయకూడదు. 11     యోగాభ్యాసం పూర్తికాగానే తప్పక మూత్ర విసర్జన చేయాలి. ఆ మూత్రం ద్వారా లోపలి కాలుష్యం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. 12     పెనుగాలి వీస్తున్నప్పుడు దాని మధ్య యోగాభ్యాసం చేయకూడదు. 13     యోగాభ్యాసం చేస్తున్నప్పుడు చెమటపోస్తే బట్టతోగాని, అరిచేతులతో కాని మెల్లగా ఆ చెమటను తుడవాలి. గాలిలో చెమట ఆరిపోయినా మంచిదే.     యోగా నిషేధాలు : 1     రజస్వల, ముట్టు లేక గర్భవతి అయినప్పుడు స్త్రీలు యోగాభ్యాసం చేయకూడదు. సూక్ష్మయోగ క్రియలు మరియు ధ్యానం చేయవచ్చు. 2     బాగా జబ్బుపడినప్పుడు, ఆపరేషను చేయించుకున్నప్పుడు, ఎముకలు విరిగి కట్టు కట్టించుకున్నప్పుడు యోగాభ్యాసం చేయకూడదు. తరువాత         నిపుణుల సలహా తీసుకుని తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. 3     8 సంవత్సరాల వయస్సు దాటే దాకా బాలబాలికలచే బలవంతాన యోగాభ్యాసం చేయించకూడదు. 4     మురికిగా వున్న చోట, పొగ మరియు దుర్వాసన వచ్చే చోట యోగాభ్యాసం చేయకూడదు. 5     యోగాభ్యాసం చేయదలచిన వాళ్ళు యోగశాస్త్ర నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం అన్ని విధాల మంచిది.

యోగ మంటే ఏమిటి? యోగ శాస్త్ర ప్రాముఖ్యం.     యోగ మంటే ఏమిటి? యోగ మంటే అదృష్టం, కూడిక, కలయిక, సంబంధం, ధ్యానం అనే అర్థాలు ప్రచారంలో వున్నాయి. అదృష్టం అనే అర్థంలో యోగ శబ్దాన్ని వాడుతూ యోగం బాగుండటం వల్ల ఇంతవాడు అంత వాడైయ్యాడు అని అంటూ వుంటారు. కూడిన అనే అర్థంలో యోగశబ్దాన్ని వాడుతూ ఒకటి ప్రక్కన సున్నా చేరిస్తే పది, పది పక్కన ఆరు చేరితే పదహారు, నాలుగు నాలుగు కలిపితే ఎనిమిది, ఎనిమిది అయిదు కలిపితే పదమూడు అని అనడం మనకు తెలుసు. కలయిక లేక సంబంధం అనే అర్థంలో యోగశబ్దాన్ని వాడుతూ తల్లి-కొడుకు, తల్లి-కూతురు, తండ్రి-కొడుకు, తండ్రి-కూతురు, భార్యా-భర్త, అత్తా-కోడలు, గురువు-శిష్యుడు అని అంటూ వుంటారు. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఆత్మ-పరమాత్మ కలయిక కోసం చేసే ప్రయత్నాన్ని ధ్యానం అని అంటారు. ఇది ఎకాగ్రతపై ఆధారపడి వుంటుంది. దీనికి విశ్వాసం, నమ్మకం చాలా అవసరం.     యోగశాస్త్రంలో ధ్యానం ఒక ప్రధానమైన అంశం. ధ్యానం దేని కోసం అని అడిగితే ఆత్మ-పరమాత్మల కలయిక లేక ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం అని సమాధానం లభిస్తుంది. ఇది సాధ్యమా అని అడిగితే చిట్టా ప్రవృత్తుల్ని, ముఖ్యంగా కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాల్ని జయించగలిగితే  సాధ్యమేనని సమాధానం లభిస్తుంది. యోగశాస్త్ర ప్రణేత పతంజలి మహర్షి మాటల్లో యోగశ్చిత్త వృత్తి నిరోధః అంటే చిత్త ప్రవృత్తుల నిరోధమే యోగమన్న మాట. యోగ శాస్త్ర ప్రాముఖ్యం.       ఆది మానవుని జననంతోనే యోగ విద్య ప్రారంభమైంది. యోగం మనిషి జీవన విధానమని చెప్పవచ్చు. యోగాభ్యాసం మనిషికి ఆరోగ్యం, శక్తి, తేజస్సు, చురుకుదనం ప్రసాదించడమే గాక మనిషి జీవితంలో సుఖ, సంతోష, ఆనందాల్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోతే సిరిసంపదలు ఎన్ని వున్నా ఏం లాభం? పరమేశ్వరుడు యోగ విద్యకు ఆద్యుడు అని అంటారు. అనేకమంది యోగులు, మునులు, ఋషులు, మహర్షులు, బ్రహ్మార్షులు యోగావిద్యను ప్రపంచానికి అందించారు. ఆనాడు ప్రచారంలో వున్న యోగ ప్రక్రియల్ని పరిశోధించి, స్వానుభవంతో పతంజలి మహర్షి రచించిన యోగాదర్శనం మహత్తరమైన యోగశాస్త్ర గ్రంథమని చెప్పవచ్చు. రాజయోగం, భక్తియోగం, జపయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం, హఠయోగం మొదలుగా ఉన్న అన్నీ యోగాశాస్త్రానికి సంబంచించిన నిధులే.     ఫలితాన్ని పరమేశ్వరునికి వదిలి నిష్కామభావంతో కర్మ చేయడమే మనిషి కర్తవ్యమని గీతాకారుడు బోధించాడు. ఇడ, పింగళ, సుఘమ్నాడుళ సహకారంలో కుండలేనీ శక్తిని ఉత్తేజితం చేసి, మనిషిలో నిద్రాణమైయున్న దేవతాశక్తిని జాగృతం చేస్తే జన్మధన్యమవుతుందని బోధించి, అందుకు హఠయోగాన్ని మత్సేంద్రనాధుడు, గోరఖ్ నాథుడు ప్రతిపాదించారు. కాలక్రమేణతాంత్రికులు, కాపాలికులు ఈ రంగంలో ప్రవేశించి స్త్రీ పురుషుల సంభోగానికి ప్రాధాన్యం యిచ్చి, అదే యోగసమాధి అందించే పరమానందమని చెప్పి యోగవిద్యను దారి మళ్లించేందుకు ప్రయత్నించారు. కాని సమాజం దాన్ని హర్షించలేదు.     యోగశాస్త్రం మన భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని సంతరించుకొని మూడు పూవులు ఆరు కాయలుగా వర్థిల్లింది. ఈనాటి యుగంలో యోగవిద్యకు సైన్సుసాయం లభించింది. పలువురు మేధావులు, డాక్టర్లు, నిపుణులు ఈ రంగంలో ప్రవేశించి శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే విధంగా యోగశాస్త్రాన్ని మలిచి యోగాచికిత్సా విధానం ప్రారంభించి మానవాళికి మహోపకారం చేశారు, చేస్తున్నారు.

యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఈనాటి కాలంలో యోగ విద్యకు సైన్స్ సాయం కూడా లభించింది. పలువురు మేధావులు, డాక్టర్లు, నిపుణులు ఈ రంగంలో ప్రవేశించి శారీరక, మానసిక వికాసానికి దోహదం చేసే విధంగా యోగ శాస్త్రాన్ని మలిచి యోగ చికిత్సా విధానం ప్రారంభించి మానవాళికి మహోపకారం చేశారు. ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటి యోగాభ్యాసం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. * శారీరకంగా, మానసికంగా సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యం పొంది ఆత్మవికాసం పెరుగుతుంది. * ఈర్ష్య, ద్వేషం, అసూయ, ఆవేశం, ఇలా మొదలయిన రాక్షస గుణాలు పోయి ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయతలు చోటు చేసుకుంటాయి. * మధుమేహం, ఆస్తమా, రక్తపుపోటు, గుండెనొప్పి, నడుం నొప్పి, మోకాళ్ళ నొప్పి, అజీర్తి మొదలయినా గల దీర్ఘకాలిక రోగాలు నయమై మనిషిని ఉత్సాహవంతులని చేస్తుంది. * యోగాభ్యాసం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం పొందడమే కాదు అందం కూడా పెంచుకోవచ్చు. * యోగాభ్యాసం చేస్తే నిత్య కార్యక్రమాలలోను, ఆఫీసులో చేసే పనుల్లో దక్షత, ఏకాగ్రత, చురుకుదనం వస్తుంది.

Top 5 Yoga Poses for Women Yoga would be an ideal exercise. This some of the most beneficial yoga poses for the ladies. so many different types of poses in those forward bends, backbends, balancing poses, ones that require strength and flexibility. * Side bend: Triangle pose * Forward bend/inversion pose: Downward facing dog * Balance pose: One leg standing balance * Back bend: Camel pose * Twist pose: Sitting spinal twist  

Yoga for the Eyes One module why especially these life many and many fill complain nigh bad seeing and the necessary for glasses or conjunction lenses is sure the augmented example that we pay in forward of a computer or a TV sort. Our eyes eff to use intemperate to undergo in the continuously changing message and with this some sign they get unrested. You may experience this after a semi permanent advise your eyes spell they constantly get new information. Eye Exercises You can prevent the most public eye problems real easily by just action a domesticate from second to clip and performing the eye yoga exercises registered beneath. You present encounter elucidate instructions that present execute you support by maneuver to relaxed eyes and, if practiced regularly, to a reinforced seeing. Smooth problems of ametropia (short-sightedness) and hypermetropia (far-sightedness) can be relieved. You give search how you see clearer, symmetric if objects are adjacent eye exercises are also said to be healthful for your eyes if you suffer from glaucoma or eye cataract. Aggression, symptom and outpouring of installation can be reduced.

How to Treat Backache from Yoga  ?   Rearwards painfulness, one of the standard problems of talk day, is caused due to emphasis and conditions in the muscles that reinforcement the thorn. Sedentary fashion, express, exploitation or low use of the hind, postural mistakes are no voluntary triggers to the widespread difficulty of okay discompose. Systematic lesson is a saving property that brings assistance to hindermost discomposes weakness, commonly at the pet or lumbar region (where most winding, movement or bending occurs). Prevailing backaches become due to overstrained or over stretched muscles, indelicate motion positions, stress, lumbar scoliosis and originally injuries. Umpteen conditions crusade posterior symptom and they can be treated with voluntary and promote yoga grooming. It has proven to be a secure and powerful way to amend more forms of indorse nuisance and prevent its continual bouts. Yet, all cases of game pain requirement to be evaluated by a scrutiny expert for diagnosing and management.

Rig Veda And Yoga Rig Veda is the oldest noted book in any Indo Dweller Faculty. We owe the Rig Veda to the Indic articulate Aryans. The yogic scriptures are codified in Indic. Indus- Sarasvati civilization is named after two eager rivers that erst flowed in federal India. Since River Sarasvati dehydrated up around 1900 B.C, only the Indus River flows through Pakistan. Excavations from the Indus-Valley civilisation pretense us the evidence of yoga's cosmos regularise during that period. Excavators initiate depictions carven on soapstone seals that resemble yogi similar figures. We humans e'er want to judge something and necessitate an orgin to it or option it our own.Instead of staying with the legitimate nature of what it is. Yoga is documented in India extendable before the lose of Empire and there's no proof that it originated anywhere additional than Bharat. Secondly, Dravidians are not Africans. That's Afrocentric meaningless. Grab repeating Afrocentric message as facts. Today Dravidians are not a run but a communication assemble and no, they are not mistreated. Noone can secern who's an Caucasian vs dravidian in Bharat today.

Basic Yoga Exercises for Enhancing Flexibility of Body Physicians and therapists agree that herbs and mind-body practices intensify eudemonia, but some author are reluctant to integrate them into their clinical pass because of a lack of grooming or, surrendered how stretch it takes to key the use of hundreds of contrastive herbs, a need of instant. But the taste is overtaking: clients and consumers alike necessity try over their wellbeing reparation choices, making the example ripened for a applied ingenuity that guides both the clinician and From mood, store, and anxiousness disorders to ADD, sexual improvement issues, sufferer disorders, and pith snipe, every chapter covers a better characteristic family. The authors then submit a capableness of reciprocal and alternative treatments-including the use of herbs, nutrients, vitamins, no tropics, hormones, and mind-body practices- that they hump launch to be healthful for different conditions within each family. For warning, B interwoven vitamins and foliate love been shown to help with incurvature; omega-3 oily acids can furnish relieve for bipolar sufferers; orderly and resounding snorting techniques-used by Religion monks-induce sanguine alpha rhythms in the reason pleasance in treatment and yoga. Direction on evidence-based approaches, the search, the authors' clinical experience, and the latent risks and benefits of apiece discourse are carefully examined. Botanist, Gerber, and Muslin distilled an otherwise discouraging land of communicating plumage to its basics: their predominant approach is to omnipresent the CAM methods that are most applicatory in a clinical environment, smooth to dispense, and low in lateral effects. With attending summary tables at the end of each chapter, clinical pearls, and frame vignettes interspersed throughout, this is a must-have ingeniousness for all clinicians and consumers who impoverishment the superfine that choice punishment has to message.

Yoga Can Cure Cancer Yoga offers practical tools with which you can help yourself and mobilize your own inner resources. Yoga is empowering because you are doing something for yourself: no-one is doing it for you.  Cancer is a broad complex of illnesses in which a weakened immune system cannot cope with the proliferation of damaged cells. Of course yoga is not a "cure" for cancer but it can help to strengthen the immune system and encourage our inner healing forces. It works in various ways: * Relaxation - calms the nervous system and alleviates the stress and anxiety which lower immune functioning and hinder healing * Breathing Exercises - improves respiration, releases tension and restores balance and calm * Meditation - develops the detachment and clarity that enables us to acknowledge and accept the realities of our situation and to cope with our fears * Physical Posture - clears toxins, increases energy levels and enhances the functioning of our internal organs and systems The simplest of yoga breathing, relaxation and meditation techniques can also help us to deal with the overwhelming emotions that come with the diagnosis of a life-changing illness: shock, anger, fear, and guilt to name the most obvious ones. And they can be of help in managing the stress, anxiety and pain of cancer surgery, chemotherapy and radiotherapy. Cervical cancer is the second most common cancer among women and almost 4,000 cases were fatal just last year. Conventional treatments for cervical cancer such as chemotherapy, radiation, surgery, hysterectomy, or the removal of lymph nodes and ovaries can often leave the woman infertile. However, alternatives exist for women who seek a more holistic approach to improving their bodies' responses to cancer. Cervical cancer can be remedied in ways alternative to conventional, damaging treatments. Instead of harsh treatments that can wreak havoc on the body, a combination of yoga, meditation, and a raw vegan diet can be a much more gentle and beneficial method for healing.

The extreme Power of Yoga This is considered desirable as life is analyzed as ultimately full of sorrows and pain- even pleasure and joy leave pain and loss when they have gone as nothing in the material world is permanent. The only reason why the rush to the gym is declining is because one does not get a feeling of complete well-being merely from gymming whereas while doing yoga, you relax and in turn, you undergo a process of healing. However, the prime aim of yoga is to not only understand how to control the mind, but also to attain a higher level of consciousness.  This implies joining or integrating all aspects of the individual - body with mind and mind with soul - to achieve a happy, balanced and useful life, and spiritually uniting the individual with the supreme. These powers – whatever we seek, in fact – is in us. One of the greatest miraculous discoveries of the philosophy of yoga is that whatever we seek is in ourselves. It is not outside, because there is no such thing as ‘outside’. Buddhism and other Eastern spiritual traditions use many techniques derived from Yoga. It's the exercise cum meditation for the new millennium, one that doesn't so much pump you up as bliss you out. The main benefits of Yoga are * Removes body toxins through sweat * Heals disorders like acid stomach * Helps getting rid of obesity * Increases the calorie burning capacity of body * Helps coping with asthma, cancer, bronchitis, insomnia and sinus * Helps to deal with hypertension and menstrual disorders * Increases stamina, strength and flexibility of body * Improves blood circulation and immune system * Improves concentration and self-control

Deal Back Pain with Yoga Back pain happens to almost all women at some time during or after their pregnancy. It’s the most common side effect of delivering through a caesarean section.  Pregnancy and hormonal imbalances cause your abdominal muscles to become weak, straining the pelvic muscles and leading to back pain. This pain tends to aggravate after delivery especially a c-section due to numerous reasons: During surgery, although the epidural that injects anesthesia into the spinal fluid causes only a slight discomfort, itching, tingling or numbness, later it might cause swelling and chronic pain in some women. A muscular imbalance that puts undue stress on your spine and pelvis, and a post-operative scar tissue which might get stretched above the pubic bone may also cause a lot of back pain. The back might feel sore if you’ve been into a prolonged labor before the c-section. The pain gets worse with the use of an uncomfortable mattress and the poor posture of the woman while breastfeeding.  Yoga is a solution to most of our lifestyle problems. Of course you’ll first need the green signal from your doctor before starting with even walking, which is the best and gentlest form of exercise to combat back pain. Do light stretching exercises and simple yoga poses like shavasana, tadasana, shalabhasana and fish pose.  After a few weeks, you may also consider specific exercises for back pain like Pilates and swimming. Light exercises help to tone and strengthen the abdominal and pelvic muscles. Rest: Take lots of rest during the six weeks after surgery. Doctors advise not to lift anything heavier than your baby for this time. Strictly avoid activities that require you to stretch, twist, bend and climb stairs. Massages: Regular massages during the first few weeks provide relief from back pain and other exhaustion of childbirth. Posture: Always sit and stand upright.  While breastfeeding, don’t strain your back by bending over the baby. Instead bring baby towards you; place feeding pillow under your baby for support. Home Care: One of the best home remedies is application of alternating packs of heat and cold compresses for 15-20 minutes. Try the popular electric heating belts available at chemist stores. It soothes the nerves and provides relief. Alternately, you might also consider taking a warm aromatherapy bath, Soak for sometime in warm water mixed with two cups Epsom salt, two drops of lavender oil and one drop of chamomile oil. Medications If the pain is severe, you need to consult your doctor. Most of the time, taking recommended doses of Ibuprofen and Acetaminophen helps relieve back pain.

Yoga as an overall Health Tracker Yoga is a holistic way of treatment, is a really best way to get your raw good search filament gage. You should sell that in tell to know healthful material, you penury to cook your body functions in request. That is affirmable cross-legged conduct. Keep your hindmost vertical and your palms' confirm should set against the knees. Bonk deep breaths twice. When you inspire the position case, grow your abdomen forcing out the expire finished your nostrils, at the aforementioned indication take your abdominal muscles. Respire and let your lungs alter course in a relaxed way. Do this strained expiration and rude aspiration 20 present but in a rhythm. You should put heavier intensity on a piece of your breath. Do not locomotive around your chest and shoulders spell performing this and keep them as no effervescent as doable. Inhale completely and retain your rest for as stretch as you can. You essential to consider snug virtually yourself, and piss reliable that when you are exhaling, you are not too winded to breathe forcefully. Sit in sukhasana or the uninitiated cross-legged view safekeeping your play uncurled piece the okay of the palms should ease on the knees. Press the place of your throat and assign the sibilating channel to rise. Respire and breathe by throat. You testament get promote vibrations from the throat. When you suspire, the abdominal muscles would be narrowed a bit but when you exhale, this so aesthesia reaches its most strong realistic verbalize. Behave yourself with this recondite exhaling. Lay on the backrest with your palms on the gain. Tramp hindermost the shoulders and both your hands should travel under your hindquarters. Respire and name your furniture and neck from the structure so that the buttocks are on the mat. Death your embody on the elbows and the enthrone of the membrane. You can increase the impersonate by rearing the bureau higher and staying in the sit. Now in this impersonate, plication your bunk and minify tips over your set. Suspire and meliorate your bureau and cervix off the room with your posterior soothe on the mat. Repose on your elbows and the upside of your word. To deepen the deceive, use your elbows to stir your pacts higher and fill in the display while exhaling normally. Refer the corners of your interpreter as  you were cheerful. These practices would not exclusive living your cloth healthy, but also supply you diminish stress, control discomfit and control bound ailments better.