పిల్లల మానసిక ఒత్తిడిని అర్ధంచేసుకోండి...?   మన పిల్లలు జీవితంలో నెగ్గుతూ ఉంటే ఆ ఆనందమే వేరు. వాస్తవానికి పిల్లలు గెలిచేలాగా మనం ప్రోత్సహిస్తాం, వాళ్ళని అందుకు అనుగుణంగా తయారు చేస్తాం. ఒక వేళ మన పిల్లలు 90 % మార్కులు వచ్చాయి అంటే, లేదు నీ కెపాసిటీ కి 100 % సులభంగా తెచ్చుకోగలవు అని ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఈ మధ్య పిల్లల్లో ఆత్మహత్యలుపెరుగుతున్నాయి. హత్య కూడా చేసే ధైర్యం చేస్తున్నారు. మరి వీటన్నింటికి గల కారణం ఏంటి? పిల్లల్లో మానసిక వత్తిడిని తెలుసుకోవడం ఎలా? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=I9FOliy2LQU  

  It is upon the parents to take care of their baby’s health. While proper food will keep a baby healthy, it is also important to ensure that the teeth, with which the baby chews its food, are in proper condition. Normally a baby has its first tooth at the age of six months, following which it has its set of primary teeth, better known as milk teeth by two and a half years of age.   Sometimes, a baby may also be born with one or more teeth. Looking after a baby’s teeth is very important because it is its teeth structure that is the deciding factor in the formation of the baby’s jaw and the shape of its face. Also, healthy teeth assist in proper speech as the baby grows older. Therefore, it is extremely vital to follow homely tips of dental care for babies to ensure that the little one has healthy teeth and gums. In the following lines, explore what causes tooth problem in babies and how can they be relieved. What Causes Dental Problems : Babies usually suffer from dental problems at the time of teething. Teething takes place between 6 months and 24 months of a baby’s lifetime and it is during this time that the baby is prone to dental problems. Some of the problems have been mentioned below: Sore gums - Since new teeth are emerging, babies have sore gums during teething. Restlessness - The pain during teething makes babies restless. They continually bite on clothes or anything within their reach. Sleeplessness - The continual pain makes it impossible for the baby to sleep at night, bringing about other health problems. High temperature and stomach aches - Teething sometimes leads to health problems such as high fever and diarrhea.   Dental Care For Babies : The pain experienced during teething is unbearable for many babies, while for others it may not be much of a problem. Nevertheless, it is important for parents to look after the baby’s teeth during this sensitive time. Here is a regimen that you can follow for the dental care of your baby.   Cold Water Dab : Teething is the time when your baby may have swollen gums. You may use a cloth dipped in cold water and rub it gently over the sore part of the mouth for relief. To ease the pain further, you can use your hands to rub the baby’s gums gently, but first make sure to clean your hands.   Teething Rings : A baby who is teething will have the urge to chew anything that comes in its way. In order to avoid infectious elements from entering its system, you can give your little one a teething ring to chew. A great way to resolve dental problems would be to store the teething ring in the refrigerator. Once it gets cold hand it over to your baby. Chewing on a cold teething ring would help relieve sore gums.   Medicines : Several medicinal drugs are available for soothing the pain of teething. Both homeopathy and allopathic treatments are available for curing teething. But make sure you consult a doctor first; lest the medicines cause infections.   Toothpaste : Special toothpastes are available in the market these days which give relief to the pain of teething. But before using these, ask your doctor as toothpastes often contain harmful anesthesia that may cause side effects.   Brushing : Brushing twice daily is very important to kill germs that cause further harm to teeth apart from teething. Doctors suggest fluoride-free toothpastes for babies.   Food : Take care of your baby’s diet during teething. Its diet should be rich in calcium and low on sugar. Try to give it mashed fruits and vegetables.   Dental Checkup : Lastly, it is very important to take your child to the dentist at regular intervals during and after teething. This would help you resolve any problem that may be on the rise. Follow these simple tips to keep your baby’s dental problems at bay.

Book Reading in Kids     Currently we are in technology era where everything is just a click away. Television, computer games, Internet, phone… these occupy more space in our entertainment world. Most of the kids stopped going to play grounds, reading books, watching a play at theatre. If we lead our future generations in to such world, we have to show them how books used to influence our lives and how much it used to matter to us “to hold a book in hand and read, indulge in to it and enjoy it to the fullest”. Don’t you want your child also enjoy such beautiful things in life? If yes, it’s time for you all to introduce books to them and help them to develop their own library. For this, parents need to do little home work and get information on the books which are suitable to your child’s age. If you identify that book, try to gift them on the occasions like their birthday, children’s day, festivals, New Year so on so forth. You will find so many occasions if you are willing to do so. Remember, never allow kids to stick on to the e-books, as they might shift their focus to something else while.   Try to introduce some story books to kids; ask them to spend some time on book reading by taking small intervals while playing computer games, watching TV and busy with Mobile games. You may have to convince them to make a deal on this but, trust me it’s worth doing so. Slowly started habit of Book reading can definitely mould your child in to a calm personality, helps to improve listening skills and patience. Slowly, they themselves take off and demand for more books to fill their book rack. Enjoy! Happy Parenting!!!   M.S. Bhavana  

  తల్లితండ్రులు తమ పిల్లలకు ఈ ప్రపంచంలో జీవించేందుకు ఎన్నో జీవిత పాఠాలు బోధిస్తారు. ఈ పాఠాలు వారు తమ వ్యక్తిగత అనుభవాలతో పొందుతారు. మీరు కనుక మీ పిల్లలకు కొన్ని అటువంటి జీవిత పాఠాలు బోధించాలని తలిస్తే అది మీ పిల్లల చిన్నతనంలోనే చెప్పండి. పిల్లలు చాలా విషయాల్ని పెద్దల్ని అనుకరిస్తూ తెలుసుకొంటారు. అందుచేత తల్లితండ్రులు వాళ్లకి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండి వారికి కొన్ని అలవాట్లు నేర్పించాలి. అవేమిటో చూద్దాం... 1. ప్రతీరోజూ నిద్రలేచిన తరువాత, రాత్రి పడుకోబోయే ముందు పళ్లను శుభ్రంగా తోముకోవడం నేర్పించాలి. పిల్లలకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి వారికి ఆహారపు అలవాట్లను క్రమేపీ అభివృద్ధి చేయాలి. 2. పాలు తాగేటప్పుడూ, ఏదైనా తినేటప్పుడూ ఏవో ఆంక్షలు పెట్టి వారిని నివారించకూడదు. 3. అతిధుల ముందు ఎట్లా ప్రవర్తించాలో పిల్లలకు నేర్పాలి. 4. భోజనం చేసేటప్పుడు నేలమీద కాని, టేబుల్‌పైనగాని ఎట్లా జాగ్రత్తగా కూర్చోవాలో పిల్లలకు నేర్పాలి. 5. స్వీట్స్‌, ఐస్‌క్రీములూ పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. కాని అవి వారి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు. పిల్లలు తీపిపదార్థాల్ని ఎంత తక్కువ తింటే అంతమంచిది. తల్లులే ఇంట్లో జంతికలు లాంటివి తయారుచేస్తే వాళ్లకు ఇష్టంగానూ ఉంటుంది. ఆరోగ్యంగానూ ఉంటుంది. వారు పప్పును, ఆకుకూరలను ఎక్కువగా తినేటట్లు చేయాలి. 6 పిల్లలకు చిరుతిళ్లు ఎక్కువ ఇష్టం అని మీరు కొని తేవద్దు. వాళ్లు కూడా కొనుక్కోకుండా చూడాలి. తింటే వ్యాధులొస్తాయని, అవి తినడం వల్ల ఎదుర్కొనే ప్రమాదాలేమిటో నచ్చచెప్పాలి. 7. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పళ్లు ఆ సీజన్‌లో తినడం ఆరోగ్యదాయకం. పండ్లు ఎక్కువగా తినే అలవాటు చేయండి. 8 . పిల్లలు ఆహారాన్ని మెత్తగా నమిలితినాలి. పాలను కూడా నెమ్మదిగానే తాగాలి. 9. పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి చాలా అల్లరి చేస్తారు. పెద్దలకు చిరాకు కలిగినా, వారిని తిట్టి కొట్టకూడదు. కారణమేదో తెలిసికొని వారిని మెల్లగానే మందలించాలి. 10. పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెడ్తున్నామనుకొని కొందరు తరచు పిల్లలపై కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారు. దానివల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ.తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రతీ చిన్న విషయానికీ దండించకూడదు. అలాంటి పిల్లలు అమాయకులుగా తయారౌతారు. 11. ఒకే ఇంటిలో ఇద్దరు లేక ముగ్గురు పిల్లలున్నప్పుడు వారి మధ్య తగాదాలు రావడం సహజం. తల్లిదండ్రులు వాళ్లని బుజ్జగిస్తూ, వారితో విడివిడిగా కొంచెంసేపు గడుపుతూ ఉండాలి. వారి మధ్య స్నేహభావం పెరిగేలా చూడాలి. 12. పిల్లలు పెంపుడు జంతువులను తాకకుండా ఉండేటట్లు దూరంగా ఉంచండి. 13. ఆ స్విచ్‌ వేయి, ఈ స్విచ్‌ని కట్టేయి అని మీ పిల్లలకు పనులను పురమాయించకండి. కరెంట్‌ వస్తువుల దగ్గరకు వాళ్లను అసలు పోనీయకండి. 14. నాణాలను, చిన్నచిన్న వస్తువుల్నీ చిన్నపిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచకండి. వాళ్లు వాటిని మింగే ప్రమాదముంది. 15. పిల్లల్ని సరైన సమయానికి స్కూలుకు పంపి, స్కూలు అయిన వెంటనే ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటట్లు చూడాలి. రోడ్‌పై నడిచేటప్పుడు ఫుట్‌పాత్‌పైనే నడవాలనీ, అక్కడ పరుగులు పెట్టకూడదని పిల్లలకు చెప్పాలి. 16. యూనిఫామ్‌ను, బూట్లు, టై ధరించడాన్ని పిల్లలు ఎవరికివారే చేసుకొనేటట్లు చూడాలి. అందువల్ల తల్లిదండ్రులకి కొంత శ్రమ తగ్గుతుంది. వారికి కూడా తమ పనులు తాము చేసుకోగలమన్న ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది.

పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగాలంటే ...?   మీ పిల్లలు ఆత్మ విశ్వాసంతో పెరగాలంటే ప్రత్యేకంగా ఏం చేయక్కర్లేదు. మీరు గట్టిగా పట్టుకున్న వారి వేలిని వదిలేయండి చాలు. ఈ మాటలు అన్నది ఎవరో తెలుసా, 12 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా తల్లిదండ్రులు, పిల్లలపై అధ్యయనం చేసిన ఒక యూనివర్సిటీ బృంద సభ్యులు. ఇంతకీ వీరి అధ్యయనం ఏం చెబుతుందో తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  

ఎటువంటి బ్రేక్ ఫాస్ట్ తీసుకుంటే మన శరీరానికి లాభాలుంటాయి..?  

చిన్నపిల్లలకి బ్రేక్ ఫాస్ట్ గా ఇలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి...   Why is breakfast so important for kids? Constant glucose supply is very important for the proper functioning of Brain & if proper, nutritious breakfast is not given to kids – Brain functioning will not be proper says Dr. Srilatha. To know what can be included in kids breakfast, watch the video... https://www.youtube.com/watch?v=tVBgNDOA6n8  

థాయ్ పిల్లలు మనకు ఏం నేర్పిస్తున్నారో తెలుసా...?     పన్నెండు మంది పిల్లలు మరియు కోచ్ సురక్షితంగా బయట పడ్డారు అని వినగానే అందరం అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాం. వారిని రక్షించిన వారికి జేజేలు పలికాము. సోషల్ మీడియా లో మన హర్షాతిరేకాలని ప్రకటించాము.మన దేశం లో అయితే అసలు ఆ పిల్లలని మనం రక్షించలేక పోయేవాళ్ళం అని కూడా  పోస్ట్ లు పెట్టేసాము .  ప్రభుత్వం కి అంత సమర్ధత లేదు అని నిర్దారించి తీర్పు ఇచ్చాం కరెక్టే కాని , మనం పెంచే పిల్లలులో ఆ పిల్లలలో ఉన్నంత మానసిక స్థైర్యం , శారీరక సామర్ధ్యం ఉందా ? అని ఎవరికీ వాళ్ళం ఒక్కసారి ప్రశ్నించు కున్నామా ?     ప్రతికూల పరిస్తితులులో కూడా ఎక్కడా బెదరకుండా , రేపటికి ప్రాణాలతో ఉంటామో లేదో , అసలు ఇక్కడ నుంచి బయట పడతామో లేదో అన్న స్థితిలో కూడా నిబ్బరంగా వుండటం అంటే మాటలా ? ఇన్ని రోజులలో ఇన్ని వార్తలు చూసాము కదా , ఎక్కడైనా పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు అని కాని , భయ పడిపోయి వున్నారని కాని చదివామా ? ఎంత వాళ్ళ వయసు ? పట్టుమని పదిహేను ఏళ్ళు లేవు . ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకంత ధైర్యం ? ఏ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారని మృత్యువు అంచుల దాకా వెళ్లి , దానిని ఓడించి రాగలిగారు ?     మన ప్రభుత్వం ఎంత చేతనైనదో వాక్యానించే ముందు , అసలు మనం ఎంత అద్బుతమైన పేరెంటింగ్ చేస్తున్నామో చూసుకుంటే రేపటి రోజున పరీక్ష బాగా రాయలేదని అమ్మా నాన్నలకి ఎదురుపడటానికి కూడా దైర్యం లేక పరీక్ష హాలు మీద నుంచి దూకి ప్రాణాలు వదిలేసే అమ్మాయి కోసం ఇంకో సారి వినాల్సిన అవసరం రాదు . చిన్న తరగతులు నుంచి పెద్ద తరగతులు వరకు ఎక్కడ పరీక్ష తప్పినా చావే పరిష్కారం . ఉద్యోగం నుంచి ప్రేమ దాకా ఎక్కడ ఓడిపోయినా చావే పరిష్కారం . ఇది కదా ఇప్పుడు మనం చూస్తోంది మన సమాజం లో ? ఇలా కదా మనం పెంచుతోంది ఈ తరాన్ని ? ఇదే కదా మన వాస్తవం?     ఒక్కసారి ఆలోచించండి . ఎక్కడ వుంది పొరపాటు ?  అందరికి తెలిసిన రహస్యం అది.   అయినా నిర్లక్ష్యం . మనం మారం . మానసిక నిపుణులు మొత్తుకుంటున్నారు . పిల్లల ఎదుగుదల అంటే చదువు, మార్కులు , పెద్ద ఉద్యోగం , జీతం మాత్రమె కాదు ...జీవితాన్ని జీవించటం నేర్చుకోవటం అని . ఆ జీవించటం తెలిస్తే చాలు . అందులోనే ఓటమిని ఎదుర్కోవటం , ప్రతికూల పరిస్తుతులలో కూడా నమ్మకం తో వుండటం , మృత్యువు ఎదురైనా చిరునవ్వుతో రాను పొమ్మని చెప్పగలిగే దైర్యం అన్నీ, అన్నీ వుంటాయి . ఇవి కదా మనం పిల్లలకి నేర్పించాల్సింది . ఇవి మాత్రమె కదా పసి వారిని ఆనందం గా , ఆహ్లాదం గా , దైర్యం గా రేపటిని ఎదుర్కునేలా చేసేది . తెలిసీ మనం ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నాము .? తెలిసీ మనం మన పసివారిని ఎందుకు నిర్వీర్యుల్ని , నిరాశా వాదులని చేస్తున్నాము ?     ఒక్కసారి మనం మన పిల్లలకి థాయ్ పిల్లల కథని చెబుదాము . ఆ సాహసాన్ని , ఆ దైర్యాన్ని చూసి నేర్చుకోమని చెబుదాము . అంత దైర్య వంతులుగా మన పిల్లలు కూడా మారేలా చేద్దాము .అంతే కాదు  మానసిక స్థైర్యం తో పాటు ఆ పిల్లల శారీరక ద్రుడత్వం ని కూడా ప్రపంచం కొనియాడుతోంది . అది గమనించుదాము. కేవలం పుస్తకాలే కాకుండా పిల్లల ప్రపంచం ఇంకా చాలా ఉంటుందని గ్రహిద్దాము . ఆటలు వాళ్ళని మానసికం గా , శారీరకం గా ఎంతో  దృడం గా వుంచుతాయని ఒప్పుకున్దాము. రేపటి రోజున మన పిల్లలు అలాంటి గుహలో ఇరుక్కోక పోవచ్చు ., కాని జీవితం అనే గుహ కూడా చాలా సార్లు సమస్యలతో బయటకి వచ్చే దారులని మూసేస్తుంది . ఊపిరి అందకుండా చేస్తుంది . రక్షించటానికి ఎవరు ముందుకి రాకపోవచ్చు ., తప్పించుకునే దారి కనిపించక పోవచ్చు .అయినా కూడా ఎక్కడా అదరక, బెదరక దైర్యంగా జీవిత పద్మవ్యూహాన్ని చేదించి విజేతలుగా నిలవాలంటే మనం మారక తప్పదు. ఆలోచించండి. - రమ

  పిల్లలు ఎత్తు పెరగడం కోసం.. పేరెంట్స్ ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి...  

ఏకాగ్రత మెరుగుపరచడం ఎలా?  

సమ్మర్ ని స్పెషల్ గా మారుద్దాం   1) ఈ శెలవులు పిల్లలకి మంచి జ్ఞాపకంగా మిగిలి పోవటానికి, ఆ జ్ఞాపకాలు వచ్చే సంవత్సరమంత వాళ్ళని ఆనందంగా ఉంచేలా చేయటానికి ఏమేం చేయెచ్చో మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. ఈ రోజు పిల్లలతో తప్పకుండా చేయించి తీరాల్సిన మరో చిన్న పని గురించి చెప్పుకుందాం. కథలు పుస్తకాలూ చదివించి ఉంటారు కదా . అ కధలలోని ముఖ్యమైన విషయం లేదా పిల్లల్ని ఆకర్షించిన అంశం గురించి ఒక పుస్తకంలో రాయమనాలి. పెద్దగా అక్కర్లేదు ఒకటి రెండు లైన్లు అయినా చాలు. అలాగే అవే పాత్రలతో మరో కధ అల్లి రాయమనాలి. మొదట్లో పిల్లలు నాకు రాదంటూ తప్పించుకుంటారు. కాని మనమే కొన్ని సుచనలూ చేస్తూ, సహాయం చేస్తే వాళ్ళు రాయచ్చు. కనీసం కొత్త అలోచన చేస్తారు. 2) పిల్లలు చదివితే సరే కాని, లేకపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళు చదివి వినిపించి తీరాల్సిన పుస్తకాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవే జీవిత చరిత్రలు. పెద్ద పెద్ద గ్రంధాలు అక్కర్లేదు. పిల్లల కోసం వారికి అర్ధమయ్యేరీతిలో ఇప్పుడు చాలా పుస్తకాలు వస్తున్నాయి. మహాత్ముల జీవిత చరిత్రలు చదివాక అందులో వాళ్ళని ఆకర్షించిన విషయాలను ఓ పుస్తకంలో రాయమనలి.  మొత్తం చదివాక ఏ అంశం వాళ్ళని ప్రభావితం చేసిందో చూడాలి. దీనివల్ల పిల్లల గ్రాహణశక్తిని అంచనా వేయచ్చు. వాళ్ళు వ్యక్తిత్వంలోని మార్పలును ఇట్టే పసిగట్టచ్చు. మరో విషయం ఏంటంటే ఓ విషయం గురించి చదవటం, దానిని అర్ధం చేసుకోవటం, తిరిగి రాసి పెట్టుకోవటం ఇవన్ని కూడా అ విషయం పిల్లలు మనసుల్లో ముద్రించుకునేలా చేస్తాయి. గాంధీ గారి సత్యం పలకటం అన్న విషయం కావచ్చు, శివాజీ ధైర్యసాహసాలు కావచ్చు. రాజారామోహన్ సంఘసేవ కావచ్చు. చిన్నతనంలోనే పిల్లల మనస్సులో ముద్రించుకుంటే ఆ విషయాలని ప్రత్యేకంగా మనం మళ్ళి నేర్పించక్కర్లలేదు. అవి వారి వ్యక్తిత్వంలో భాగంగా మారి పోతాయి. అందుకు చరిత్రలో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. 3) పిల్లలు చిన్న చిన్న బొమ్మలు వేయిటం, వస్తువులు తయారు చేయటం వంటివి చేస్తారు, అవి గొప్పగా ఉన్నాయా లేవా అని కాదు. అవి పిల్లల్లోని సృజనాత్మకతకి అద్దం పడతాయి. అలా వాళ్ళు వేసిన బొమ్మలు, తయారుచేసిన బొమ్మలు, వస్తువులు లాంటివి అన్నింటిని కలిపి ఓ చిన్న ఎగ్జిబిషన్ లా ఏర్పాటు చేసి .హాలులో ప్రదర్శనకు పెట్టి, అపార్టుమెంటు వాళ్ళని, ఫ్రెండ్స్ ని పిలిస్తే అందరిలో తన ప్రతిభకి లభించే గుర్తింపు, పిల్లల్ని ఉత్సాహ పరుస్తుంది. అ ఉత్సాహం మరిన్ని విషయాలలో తను మనసుపెట్టి కష్టపడేలా చేస్తుంది. పిల్లల్లో కుదురు, ఏకాగ్రత, చేసే పని పట్ల ఇష్టం లాంటివి చెబితే వచ్చేవి కాదు. వాళ్ళ ప్రవర్తనలో ఓ భాగంగా అవి మారిపోవాలి. అందకు పైన చెప్పుకున్న విషయాల వంటివి సహాయపడతాయి. 4 పిల్లల్లో ఉహాశక్తికి పదును పెట్టే యాక్టివిటీస్ వారిని చురుకుగా ఉంచుతాయి. ఓ విషయాన్ని వినగానే గ్రహించి, తిరిగి దానికి ఓ రుపం ఇవ్వగలిగితే అది వారిలోని భాషానైపుణ్యాన్ని, భావవ్యక్తీకరణ నైపుణ్యానికి పదునుపెట్టినట్టే. ఉదాహరణకి ఆవు, పులి కథని పిల్లలకి చెప్పి అందులో ఆవు, పులి ,దూడ పాత్రలతో పిల్లలని ఓ చిన్న నాటికలా వేయమంటే .. వాళ్ళంతట వాళ్ళే సంభాషణలని ఉహించుకుని చెబుతారు. ఇది పిల్లలకి సరదాగా ఉంటుంది. నిజానికి అది వారిలోని ఉహాశక్తి పదునుపెట్టటమే. ఇలాగే వీర శివాజీ పాత్ర, సుభాష్ చంద్రబోస్ పాత్ర వంటివి కూడా చేయించవచ్చు. వారి గురించి చెప్పి చరిత్రలోని ఓ సంఘటనని పిల్లలకి వివరించి, ఆ సమయంలో ఆ వ్యక్తుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో చెప్పమనాలి. ఏకపాత్రాభినయం అంటారు కదా. అదే ఇలా చేయటం వాల్ల పిల్లల్లోబిడియం కూడా పోతుంది. 5) ఇవన్నీ కూడా పిల్లలని ఉత్సాహంగా ఉంచేవే. ఆడుతూ, పాడుతూ పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దే చిన్న ప్రయత్నాలు. ఇంకా ఇటువంటివి ఎన్నో ఉండవచ్చు. ఆలోచిస్తే పిల్లల్ని కదిలిస్తే బోల్డన్ని అంశాలు కనిపిస్తాయి. కావాల్సిందల్లా అమ్మకి కాస్త తీరిక, ఓపిక అంతే ఏమంటారు. -రమ

పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు భార్యా భర్తల ఆరోగ్యంకోసం ఇవి తినాలి..

కాలుష్యంతో కడుపులోని బిడ్డకి హాని..  

మొదటి నుంచి అమ్మాయిలు ఆహారం విషయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు..  

కడుపుతో ఉండగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చా..?  

తొమ్మిది నెలలు ఏమి తినవచ్చు..? ఏమి తినకూడదు..?

కడుపుతో ఉండగా ఎంత బరువు పెరగవచ్చు..?  

తొమ్మిది నెలలు నడక తప్పనిసరి..