సీమంతం ఇలా చేస్తే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా పుడతారు..  

పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు భార్యా భర్తల ఆరోగ్యంకోసం ఇవి తినాలి..

కాలుష్యంతో కడుపులోని బిడ్డకి హాని..  

మొదటి నుంచి అమ్మాయిలు ఆహారం విషయంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు..  

కడుపుతో ఉండగా ప్రయాణాలు చేయవచ్చా..?  

తొమ్మిది నెలలు ఏమి తినవచ్చు..? ఏమి తినకూడదు..?

స్కానింగ్ ఎప్పుడు చేస్తారు..?  

కడుపుతో ఉండగా ఎంత బరువు పెరగవచ్చు..?  

తొమ్మిది నెలలు నడక తప్పనిసరి..  

రోజూ ఇలా చేయండి..

ఈ ఒక్కటి ఆచరిస్తే సుఖ ప్రసవం..  

కడుపుతో ఉన్నప్పుడు తప్పక చేయాల్సినది.. పూర్ణ ముద్ర  

గర్భంలోని బిడ్డకి యోగా చేసే మేలు.. చిన్మయ ముద్ర...  

యోగ వల్ల కలిగే లాభాలు....  

ప్రాణాయామం కడుపులోని బిడ్డకి ఎంతో మంచిది..   ప్రాణాయామం వల్ల పొట్టలో అవయవాలన్నీ చురుగ్గా పనిచేస్తాయి. ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. గర్భం ధరించిన సమయంలో ప్రాణాయామం చేయడం వలన కడుపులోని బిడ్డకి ఎంతో మంచిదంట... అది ఎలాగో తెలుసుకోవాలనుందా...? అయితే ఈ వీడియో చూడండి మీకే తెలుస్తుంది...  https://www.youtube.com/watch?v=Fzp6rl9T9rc

మీ ఆలోచనలు కడుపులోని బిడ్డపైన చూపించే ప్రభావం...  

తగ్గినంత రక్తం లేకపోతే కడుపులోని బిడ్డకి ఇబ్బంది..  

లేత నెలల్లో కడుపులో మంటలుగా వుంటుంది.. అప్పుడు ఇలా చేయండి...