సాహసం

అది ఒక తాండా. తాండాలో అందరూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉన్నారు.

Oct 10, 2019

ఆరోజు వస్తుంది

చీకటి పడిపోయింది. కాస్త భయంగానే ఉంది కౌసల్యకి ఆ చీకట్లో. వీధి దీపాలు వెలగట్లేదు. దానికి తోడు అమావాస్య. అసలు చిన్నప్పటినించీ భయస్తురాలే...

Oct 4, 2019

మిత్రద్రోహం

అనగా అనగా ఒక ఊళ్లో ఒక కోతి, పిల్లి, ఎలుక ఉండేవి. సాధారణంగా పిల్లికి ఎలుకకు పడదు కదా!

Sep 19, 2019

పిసినారి పుల్లయ్య

ఒక ఊళ్లో ఓ పిసినారి పుల్లయ్య ఉండేవాడు.....

Sep 16, 2019

చీమ - అగ్గిపుల్ల

అనగా అనగా ఒక చీమ ఉండేది. వాళ్ల అమ్మను అది రోజూ అడుగుతూ ఉండేది- "అమ్మా, పిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు ఎంత దూరం?"అని.

Aug 30, 2019

తోలు తిన్న కుక్కలు

బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న రోజుల్లో బోధిసత్వుడు ఒకసారి ఒక కుక్కగా జన్మించాడు.

Aug 16, 2019

మతి మరుపు

మతి మరుపు

Jul 31, 2019

తపన

తాళ్లరేవులో గోపాలుడనే యువకుడు ఒకడు, పశువులు కాస్తూ ఉండేవాడు. చిన్నతనంనుండీ అదే పనిలో ఉండటం వల్లనో

Jul 24, 2019

చెలి మూతి విరుపు

చెలి మూతి విరుపు

Jul 15, 2019

తగిన శాస్తి

అనగనగా ఓ అడవిలో తోడేలు ఒకటి ఉండేది. అమాయకంగా ఉండే జంతువులను నమ్మించి మోసం చేస్తుండేది అది.

Jul 12, 2019

రేపు ఎవరికెరుక

పాండవులు ఐదుగురూ అనామకులు-గా ఒక చిన్న పట్టణంలో ఉంటున్న సమయం అది.

Jul 10, 2019

ఓక్ చెట్ల కథ

అనగనగా అమెరికాలో ఎప్పుడూ‌ పచ్చగా ఉండే అడవి ఒకటి ఉండేది. ఆ అడవిలో చాలా ఓక్ చెట్లు ఉండేవి.

Jun 22, 2019

అక్కా చెల్లెళ్ళు

అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతనికి పెళ్లి అయింది; ఇద్దరు కూతుర్లు కూడా పుట్టారు; కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత రాణీగారు చనిపోయారు.

Jun 19, 2019

అనుకున్నదొకటి

అనగనగా ఒక కుక్క ఉండేది. అది చాలా తుంటరిది.

Jun 6, 2019

గుణమే అందం

అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతనికి ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్యకు ఒక వెంట్రుక, రెండవ భార్యకు రెండు వెంట్రుకలు ఉండేవి.....

Jun 4, 2019

ఒంటి కన్ను రాక్షసుడి కథ

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకొక అందమైన చెల్లెలు ఉండేది.

May 24, 2019

అమ్మతనం

“అబ్బా!” తెల్లని డోరియా చీరపై గులాబీలు క్రాస్..

May 11, 2019

చిట్టిగాడి ఆకాశయానం

చిట్టికి ఆకాశం అంటే ఇష్టం. అది ఎంత చక్కగా నీలం రంగులో ఉంటుందో అని ముచ్చట. ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులంటే ఆశ్చర్యం.

May 11, 2019

చేపలు - కప్పలు

అనగనగా ఒక మడుగులో చాలా కప్పలు, చేపలు ఉండేవి...

May 4, 2019

మంచికి మంచి

గిరి వాళ్ళ నాన్న వీరయ్య కష్టజీవి. వాళ్ళు పడే కష్టం తెలుసు గనకనే..

Apr 26, 2019