అవకాశం వదలకండి

ఒక ఊరికి వరదలు వచ్చాయి. అందరూ హడావిడిగా ఇళ్ళు వదిలేసి వెళ్ళాల్సిన...

Jun 16, 2021

వేషం మార్చిన యువరాజు

ప్రవీణుడు ఒక రాజ కుమారుడు. వయసు ఆరేళ్ళే. అయినా అల్లారు ముద్దుగా పెరగటం వల్లనో ఏమో,

Jun 15, 2021

బొగ్గుల మనిషి

రాత్రి వాన కురిసింది.

Jun 10, 2021

ఒంటికాలి కాకి

అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయి

Jun 10, 2021

జమీందారి బంగ్లా

గుర్రపు బగ్గీ చెట్టు కింద

Jun 10, 2021

జెయింట్ వీల్

ఊర్లోకి ఎగ్జిబిషన్ వచ్చింది

Jun 10, 2021

సహదేవుడి వేణువు

అంతఃపుర స్త్రీలందరూ

Jun 10, 2021

గంగమ్మ పూలు

ఎదురుగా కనిపిస్తోంది ఏనుగు

Jun 10, 2021

బైరాగుల బండి

బొగ్గింజన్ తో నడిచే

Jun 10, 2021

రాగింగ్

ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నా మొదటి రోజది.... నాన్నగారు నాతో వచ్చినా కూడా నేను బిక్కు బిక్కు మంటూనే

May 28, 2021

ఐశ్వర్యం

మనం ఐశ్వర్యం అంటే అనేక రకాలుగా ఊహించుకుంటాం.

May 27, 2021

పిట్ట తెలివి

మామిళ్ళపల్లిలో పెద్ద మర్రి చెట్టు ఒకటి ఉండేది. ఆ చెట్టు తొర్రలో ఒక పిట్ట, దాని పిల్ల నివసిస్తూ ఉండేవి.

Apr 28, 2021

తెలివైన కోరిక

చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ఒకసారి ఆయన వేటకి వెళ్ళి, తిరిగి వస్తూ వస్తూ, మధ్యలో రథం దిగి ఒంటరిగా అడవిలోకి వెళ్ళారు.

Apr 28, 2021

నక్కయుక్తి

ఒక ఊరికి చివర్లో రైతు ఉండేవాడు. ఆయన ఇల్లును ఆనుకుని దట్టమైన అడవి ఉండేది. రైతు దగ్గర ఒక కోడిపుంజు ఉండేది.

Apr 26, 2021

మాయ రోలు

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక అన్న, ఒక తమ్ముడు ఉండేవాళ్ళు.

Apr 22, 2021

మామ చేసిన మాయ

ఏడో తరగతి చదివే అఖిల్ చాలా తుంటరి పిల్లవాడు. చదువుల్లో మనసు అస్సలు నిలిచేది కాదు..

Apr 17, 2021

‘మా’ మామిడి చెట్టు

చైత్ర మాసానికి స్వాగతం పలుకుతోంది...

Apr 10, 2021

చెప్పుడు మాటలు వినకు..

కోగిర అడవిలో ఒక మర్రి చెట్టు ఉండేది. ఆ చెట్టు కొమ్మల్లో‌ గూడు కట్టుకొని కాకి ఒకటి నివసిస్తూ ఉండేది.

Apr 9, 2021

జామకాయ వ్రతం

రంగాపురంలో యాదయ్య అనే బిచ్చగాడు ఒకడు ఉండేవాడు.

Apr 5, 2021

ఎండాకాలంలో పిల్లకాకి (కథ)

మంచి ఎండాకాలం ఎండ పెళపెళలాడుతోంది...

Apr 2, 2021