మార్గం చూపిన మొసలి

మించలవారికోట గ్రామానికి చివరలో ఒక చెరువు ఉండేది. చెరువు గట్టున గణేష్

Jun 6, 2017

నలుగురు మిత్రుల కథ

అనగా అనగా ఒక ఊళ్లో ఒక మిరపకాయ, ఐస్‌క్రీమ్‌, ఉల్లిగడ్డ, టమోటా చాలా స్నేహంగా ఉండేవి

May 30, 2017

హరికథ చేసిన మేలు

ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే గొర్రెల కాపరి ఉండేవాడు. ఒకసారి వాళ్ళఊరి గుడిలో హరికథ చెబుతున్నారు. ఆ సంగతి తెలుసుకొన్న

May 15, 2017

ముగ్గురు స్నేహితులు

రాము వెంకటేష్‌లు మంచి మిత్రులు. ఊళ్ళో అందరికీ వీళ్ళని చూస్

May 9, 2017

తృప్తిపరుడు

ఒక ఊరిలో రాము అనే పేదవాడు ఉండేవాడు. అడవిలో కట్టెలు కొట్టి, వాటిని అమ్ముకొని జీవనం సాగించేవాడు అతను

May 3, 2017

నక్క తిక్క కుదిరింది

అనగనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఒక నక్క. అది ఒక రోజున వేటగాడు

Apr 27, 2017

అడవిలో ఆసుపత్రి

అనగనగా ఒక అడవి ఉండేది. ఆ అడవిలోని జంతువులన్నింటికీ, పాపం ఏదో ఒక సమయంలో గాయాలు తగులుతూనే ఉన్నాయి. గాయాలు తగిలినప్పుడు వాటిని ఎలా మాన్పుకోవాలో ఆ జంతువులకి తెలీదు! రాను రాను

Apr 19, 2017

నక్క నేర్చిన పాటం

అనగనగా ఒక అడవిలో జిత్తులమారి నక్క ఒకటి ఉండేది. దానికి స్వయంగా వేటాడటం

Apr 12, 2017

రహస్యం

మాధవపురాన్ని పాలించే మాధవుడికి రహస్యాలు ఛేదించటం అంటే ఇష్టం. సాహస కార్యాలు ఆయన్ని అనేక దేశాలు తిప్పాయి. ఒకసారి ఆయన

Apr 10, 2017

బుడ్డ మిరపకాయ కథ

ఒక ఊరిలో ఒక అవ్వ నివసిస్తూ ఉండేది. ఒక నాడు ఆ అవ్వ కూరగాయలు తీసుకరావడానికని సంతకెళ్ళింది. సంతలో అవ్వ చాలా కూరగాయలు

Mar 30, 2017

నది ఒడ్డున ఓ సామాన్యుడు

సామాన్యుడు ఒకడు ఓ నది ఒడ్డున కూర్చొని ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడట. ఆ సమయంలో

Mar 27, 2017

త్రాగుబోతు

అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే చిన్న రైతు ఒకడు...

Mar 10, 2017

బలవంతుని గర్వభంగం

బలవంతుని గర్వభంగం

Mar 6, 2017

చిలుక-ఏనుగు (కథ)

చిలుక-ఏనుగు (కథ)

Mar 3, 2017

బాల కార్మికులు

బాల కార్మికులు

Mar 1, 2017

కొక్కిరమ్మ గుడ్లు

కొక్కిరమ్మ గుడ్లు

Feb 23, 2017

ఎవరిమాట వినాలి

ఎవరిమాట వినాలి

Feb 20, 2017

నేనే రాజవుత!

నేనే రాజవుత!

Feb 15, 2017

ఎర్ర గులాబీ

ఎర్ర గులాబీ

Feb 5, 2017

దున్నపోతుల కథ

చాలా కాలం క్రితం దున్నపోతులు కూడా అడవిలోనే నివసించేవి. అవి చాలా బద్ధకంగా ఉండేవి, ఇతర జంతువులు

Feb 1, 2017