చిలుకతో స్నేహం

ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ఉండేవాడు...

Nov 2, 2021

డబ్బుల పర్సు గోల

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని వెళ్లారు.

Oct 29, 2021

పిచ్చుక కోపం

"ఎలుకా, ఎలుకా! నువ్వు నాకోసం రాణిగారి బట్టలను కొరికి పారెయ్యవా!" అని అడిగింది.

Oct 19, 2021

గురుభ్యోనమః

మనిషి జీవితంలో విద్య పోషించే పాత్ర చాలా పెద్దది. విద్య లేని వాడు వింత పశువు అన్నది పెద్దల మాట. విద్య లేకపోతే మనుషులేదో రాక్షసులు అవుతారని కాదు

Sep 4, 2021

అంతరంగ ఆలోచన..

అంతరంగ ఆలోచన..!!

Jul 26, 2021

దారిలో దయ్యం-నాకేం భయం

లోచర్లలో ఉండే చందు ఇప్పుడిప్పుడే ఆరో తరగతికి వచ్చాడు. వాళ్ల ఊరులో హైస్కూలు లేదు.

Jul 22, 2021

చెప్పులకు బుద్ధొచ్చింది!

రాముకు చెప్పులంటే చాలా ఇష్టం. ఎవరి చెప్పుల్ని చూసినా తనకూ అలాంటి చెప్పులుంటే బాగుండుననుకునేవాడు.

Jul 9, 2021

నిజాయితీ

రాజు, వాళ్లమ్మ ఒక రోజున దుకాణానికి వెళ్లారు

Jul 3, 2021

సహాయం

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కోతి ఉండేది. అది చాలా అల్లరి కోతి. అది ఒక రోజు మామిడి చెట్టు ఎక్కింది.

Jun 17, 2021

పట్నం ఎలుక

అనగా అనగా ఒక పట్నం ఎలుక ఉండేది. ఒక నాడు అది పల్లెలో ఉన్న తన నేస్తం దగ్గరికి వెళ్ళింది.

Jun 12, 2021

లచ్చయ్య మంచితనం

లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప ధనవంతుడు, పరమ పిసినారి. 'అతనికి ఉన్నంత డబ్బు పిచ్చి వేరే ఎవ్వరికీ ఉండదు' అని చెప్పుకునేవాళ్ళు...

Jun 10, 2021

ఒక వెంగళప్ప కథ

ఒక రోజున వెంగళప్ప వాళ్ల నాన్నతో కలిసి అంగడికి వెళ్లాడు...

Jun 1, 2021

రుచి లేని పండు

హరిపురంలో నివసించే పవన్, గణేష్ ఇద్దరూ మంచి మిత్రులు. హరిపురాన్ని ఆనుకునే దట్టమైన అడవి ఒకటి ఉండేది.

May 26, 2021

ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకో

అనగనగా ఒక ఊరు. ఆ ఊరి పేరు తొగర్రాయి...

May 19, 2021

నక్క తిక్క కుదిరింది

అనగనగనగనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో రకరకాల జంతువులు ఉండేవి.

May 18, 2021

ఇప్పుడు అర్ధం అవుతోంది

పూర్వకాలంలో ఇంటికి దూరంగా మరుగుదొడ్లు ఎందుకు ఉండేవో...

May 14, 2021

విరబూసిన పువ్వులం

విరబూసిన పువ్వులం చిరునవ్వుల బాలలం లోగిలో తిరిగాడు చిన్ని చందమామలం

Apr 19, 2021

మంచితనం

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది...

Apr 7, 2021

అందమైన రాజ్యం

అది ఒక అందమైన సామ్రాజ్యం. ఆ దేశపు రాజయిన 'శ్రీ శ్రీ శ్రీ వెంకటా చలపతి' గారు దేవుడికి మరో రూపం.

Apr 3, 2021

కుందేలు తెలివి

అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ నక్క ఉండేవి. నక్కకేమో, మరి ఎప్పుడెప్పుడు కుందేలును తిందామా, అని ఉండేది.

Apr 1, 2021