మూడు సలహాలు

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక అడవి ఉండేది. ఆ అడవికి వెళ్ళాడొక వేటగాడు. వాడు ఆ అడవి మధ్యలో వల వేశాడు. ఆ వలలోకి ఏ జంతువులో, పక్షులో వచ్చి పడతాయని ఎదురు చూస్తూ చెట్టు క్రింద కూర్చున్నాడు.

Nov 25, 2019

వదిలెయ్యండి!

వదిలెయ్యండి!

Nov 20, 2019

గుడ్లగూబల సమస్య

అనగనగా ఒక అడవిలో గొప్ప గుడ్లగూబ ఒకటి ఉండేది...

Nov 13, 2019

ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకో

అనగనగా ఒక ఊరు. ఆ ఊరి పేరు తొగర్రాయి...

Nov 12, 2019

అన్న-తమ్ముడు

రామాపురం జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శ్రీధర్‌, మురళి అనే అన్నదమ్ములు ఇద్దరు చదివేవాళ్ళు..

Nov 11, 2019

మంచితనం

అడవిలో ఎలుగుబంటి ఒకటి ఉండేది...

Nov 8, 2019

తల్లి కోడి

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కోడి ఉండేది. అడవి అవతల ఉన్న ఊళ్లోకి వెళ్ళి

Oct 28, 2019

బటానిత్తు బటానిత్తు

బటానిత్తు బటానిత్తు బాగున్నావా...

Oct 23, 2019

పెద్దల మాట

పెద్దల మాట

Oct 17, 2019

అందం

అనగనగా ఒక అడవిలో చాలా జంతువులు నివిసించేవి...

Oct 9, 2019

తాత బాధ

నా పేరు రాము నేను మీ అంత వయసులో ఉన్నప్పుడు,

Oct 5, 2019

చేప-లేడి

నల్లమల అడవుల్లో చిట్టి లేడిపిల్ల ఒకటి ఉండేది....

Sep 25, 2019

చిన్న సాయం

కంకణాలపల్లిని ఆనుకొని చాలా కొండలు ఉండేవి. రాము అనే పిల్లవాడు ఒకడు రోజూ...

Sep 21, 2019

ఒక మనిషి మంచితనం

చాలాకాలం క్రితం రామాపురం అనే గ్రామంలో అందరూ బ్రాహ్మణులే ఉండేవారు. వాళ్లంతా చాలా పవిత్రంగా

Sep 17, 2019

స్నేహం విలువ

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కాకి, పావురం ఉండేవి. పావురమేమో నీలంగా ఆకాశం రంగులో మెరుస్తూ ఉండేది.

Sep 14, 2019

పిల్లాడు-పిచ్చుక

నది ఒడ్డున చెట్టు మీద రెండు పిచ్చుకలు ఉండేవి. అవి మంచి స్నేహితులు...

Sep 10, 2019

అందమైన రాజ్యం

అది ఒక అందమైన సామ్రాజ్యం. ఆ దేశపు రాజయిన 'శ్రీ శ్రీ శ్రీ వెంకటా చలపతి' గారు దేవుడికి మరో రూపం.

Sep 3, 2019

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

నన్ను కాపాడిన పిల్లి

Aug 27, 2019

కోతి సమయస్ఫూర్తి

అనగనగా ఒక అడవిలో సింహం ఒకటి ఉండేది.

Aug 26, 2019

ఒక వెంగళప్ప కథ

ఒక రోజున వెంగళప్ప వాళ్ల నాన్నతో కలిసి అంగడికి వెళ్లాడు...

Aug 13, 2019