జింక చాతుర్యం

అనగా అనగా ఒక అడవిలో జింక ఒకటి ఉండేది...

Oct 6, 2018

పిండి కొద్దీ‌ రొట్టె

విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఆనాడు రాజు గారి పుట్టిన రోజు....

Oct 1, 2018

పండు-మామిడి చెట్టు

పండుకి ఆరేళ్ళు. ఈమధ్యే కొత్తగా బడికి వెళ్ళటం మొదలు పెట్టాడు.

Sep 22, 2018

చిత్తైన పులి

అనగనగా ఒక అడవి, అడవి ప్రక్కనే ఒక ఊరు ఉండేవి.

Jul 13, 2018

స్వాగతం

పరమానందయ్య గారి శిష్యులు పదిమంది ఓసారి ఒక నదిని దాటారట.

Jul 11, 2018

అద్దంలో ఎవరమ్మా

అద్దంలో ఎవరమ్మా

Jul 10, 2018

చెల్లీ రావే

చెల్లీ రావే! సిరిమల్లీ రావే! అడవితల్లి ఒడిలో

Jun 30, 2018

కృతఘ్నత

ఒకసారి, మంచిమనిషి ఒకడు ఒక అడవిదారిన పోతున్నాడు. మధ్యలో దాహంవేసి వెతుక్కుంటే అతనికో పాడుపడ్డ బావి కనిపించింది.

Jun 20, 2018

బూష్టుపొడి తెచ్చిన తంటా

ఒక అడవిలో ఒక కుందేలు ఉండేది. ఒకసారి అది పాలు కలుపుకోబోతుంటే బూస్టు పొడి అయిపోయిందని గుర్తుకొచ్చింది.

Jun 19, 2018

రంగుల సీతాకోక చిలుక

అనగనగా ఓ చిట్టి సీతాకోక చిలుక ఉండేది.

May 15, 2018

నక్క-పంది

అనగనగా ఒక అడవిలో ఇద్దరు మిత్రులు ఉండేవి. ఒకటేమో పంది, రెండవదేమో నక్క.

May 3, 2018

అల్లం రొట్టె అబ్బాయి..!

అనగా అనగా ఇంగ్లండులో ఒక అవ్వ, తాత, వాళ్లకో చిన్ని మనవడు ఉండేవాళ్ళు.

Jan 16, 2018

భలే మేకు

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రంగయ్య ఉండేవాడు. ఒకసారి ఆ రంగయ్యకు ఓ పెద్దాయన ఓ కేలెండర్ ఇచ్చారు.

Jan 9, 2018

అడవి తల్లి

ఒక ఊళ్లో శివయ్య అనే యువకుడు ఉండేవాడు. వాళ్లది చాలా పేద కుటుంబం.

Jan 8, 2018

ఎవరు గొప్ప

అనగా అనగా ఒక ఊళ్ళో ఐదుగురు మాంత్రికులు ఉండేవాళ్ళు. ఒక రోజున ఆ ఐదుగురు మాంత్రికులూ వేరే ఊరికి బయలు దేరారు.

Dec 30, 2017

క్రిస్మస్ భూతాలు..

అనగనగా ఒక వేటగాడు ఉండేవాడు. అతనికి ఒకసారి ధృవపు ఎలుగుబంటి పిల్ల ఒకటి దొరికింది.

Dec 22, 2017

కుందేలు తెలివి

అనగా అనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఓ కుందేలు, ఓ నక్క ఉండేవి. నక్కకేమో, మరి ఎప్పుడెప్పుడు కుందేలును తిందామా, అని ఉండేది.

Dec 5, 2017

తెలివైన పిల్లలు

మాలిపురంలో ప్రవీణ్, మహేష్ అనే ఇద్దరు స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉండేవాళ్ళు.

Nov 28, 2017

సింహం-నక్క-ఎలుగుబంటి...!

గండకీ నదీ తీరంలో దట్టమైన ఒక అడవి ఉండేది. ఆ అడవిలో ఒక నక్క- ఎలుగుబంటు చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవి.

Nov 24, 2017

ఉపాయం

ఒక ఊరిలో కుమార్ అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు. కుమార్ ఆరవ తరగతి చదువుతున్నాడు- అతను ఒక మోస్తరు విద్యార్థి.

Nov 22, 2017