Facebook Twitter
నాన్నతోడుంటే

నాన్నతోడుంటే

 

నాన్న పక్కనుంటే చాలు
కొండంత ధైర్యం గుండెనిండి
ఏదైనా అలవోకగా సాధించే
అడుగేసి అందుకోవచ్చు

నాన్నంటే ప్రేరణకు చిరునామా
నాన్నకు నవ్వులు పంచడమే తెలుసు
పరిస్థితేదైనా మనసులో దాచుకుని 
చిరునవ్వుతో ఎదిరించే నైపుణ్యం నాన్న సొంతం
కష్టాలెన్నున్నా గడపవతలే వదిలేసి
ఆలుపిల్లలకు ఆనందం పంచేవాడు

బిడ్డల భవిష్యత్తుకు అందమైన రూపమిచ్చేవాడు
బిడ్డలు గమ్యం చేరేందుకు తానో నిచ్చెనౌతాడు
శిఖరం చేర్చే దారవుతాడు మనసులోనే 
విజయానందం పొందేవాడు
త్యాగానికి తరువువంటివాడు 
జీవితం నేర్పే గురవు నాన్న
తన తనువులోని అణువణువు బిడ్డలకోసమే
త్యాగంచేసే మనసు
అందుకే
ఆయన స్థానమెపుడు గుండెల్లోనే
ఈ తనువున్నంతవరకు ఆదర్శం నాన్న

 

సి. శేఖర్(సియస్సార్)