పేపర్ క్విల్లింగ్ తో రకరకాల జ్యూవెల్లరీ తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి వాటి బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే  ఈ ట్యుటోరియల్ వీడియోను చూడండి.