గనగనగనగా..

ఇంతలో చీకటి పడింది. ’ఎట్లా’ అనుకుంటుండగానే ఒక గుహ కనిపించింది

Dec 2, 2013

కోడి పెట్ట కథ

కోడిపెట్ట ఆ ఇటుకలను తీసుకొనిపోయి ఒక ఇంటి

Nov 26, 2013

ఓనకే ఓబవ్వ

చిత్రదుర్గను శత్రువుల బారి నుండి కాపాడు-కోవటంలోనే

Nov 12, 2013

పల్లె కాకి

పట్నమంటే విపరీతమైన మోజుపుట్టింది

Nov 5, 2013

చందమామపై కొంగ

వక్కాకేసుకుందామని ఆకు తీసి, సున్నం కోసం చూస్తే సున్నం

Oct 29, 2013

అల్లరి దయ్యం

దయ్యం పెరిగి, పెద్దదై, చిలిపి దయ్యమైంది

Oct 22, 2013

అత్త-కోడలు

ఆ ఊరి దేవత `పెద్దమ్మ' తన ముక్కుమీద వేలేసుకొంది.

Oct 19, 2013

నోటిలో కొంగ

నేను ఒక్క చీమకు కూడా తెలీనివ్వనని ప్రమాణం చేసి

Oct 8, 2013

మోసపోయిన మంత్రగత్తె

చక్కగా పెంచి, పెద్ద చేసింది. అయితే అవి

Oct 3, 2013

సింహం-యువరాణి

రాజ్యాన్ని చాలా బాగా పరిపాలించేవాడు ఆయన

Sep 19, 2013

దుర్బుద్ధి

జంతువులను రోజూ పొలంలో పని చేయడానికి పంపిస్తుండేవాడు

Sep 10, 2013

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

తల్లి, తండ్రి తరువాత స్థానం గురువుదే అని స్పష్టం చేశారు.

Sep 5, 2013

బలవంతుని గర్వభంగం

ఒకనాడు ఒక బలవంతుడు సోము

Sep 2, 2013

అమ్మ చెప్పిన మాట

సూర్యోదయంతో పాటే ఆ అడవి కూడా మేల్కొంది

Aug 28, 2013

పిల్లి దేవుడు

లక్ష్మి ఇంటిని చక్కగా సర్ది

May 31, 2013

ఇంద్రధనసు పిట్టలు

ఒక పెద్ద పంజరంలో కనిపించాయి

May 29, 2013

వెర్రి వెంగళప్ప

అతను ఇంటికి చేరుకునే లోపు

May 25, 2013

నెమలి కల

వెతికి చూడగా వాడికి ఒక

May 22, 2013

మారిన మనసు

న్యాయనిర్ణేతలుకూడా అతన్ని

May 20, 2013

సమానత్వం

మిగిలిన నావాళ్ల శరీరాల్ని

May 17, 2013