కథలు
ఒక ఊళ్ళో ఒక చాకలాయన ఉండేవాడు. ఆయన పేరు స...
ఒక ఊరికి వరదలు వచ్చాయి. అందరూ హడావిడిగా ...
అనగనగా ఒక పెద్ద రాజ్యం. ఆ రాజ్యానికి ఒక ...
కవితలు
తీరం చేరని అల నేను నేలని తాకని చినుకు న...
జనన మరణాల మధ్య సాగే ప్రయాణమే జీవితం. ఆ ...
కలతలకే పెద్ద తల కల్పనకే కల ఈ చెప్పుడు ...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
ఒక అడవి అంచున చెన్నప్ప అనే బోయవాడు ఒకడు ...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కోడి ఉండేది. అడవి అవ...
అనగా అనగా ఒక అడవిలో జింక ఒకటి ఉండేది......
ఈపేజీ మీకోసం
బతుకమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మా మా ఇంటికి రా...
మునిగిన జలమును నీవు కరిగి  పవిత్రముగ జేస...
ఒక చిన్న కథ. ఓ వ్యాపారవేత్త పనిమీద బయల్ద...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne