కథలు
అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. అతనికి పెళ్లి అ...
ఒక ఊరికి చివర్లో రైతు ఉండేవాడు. ఆయన ఇల్ల...
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చెరువు ఉండేది. ఆ చెర...
కవితలు
మనసులో ఉన్న భావాలను కాస్త సృజనాత్మకంగా వ...
ఆశ (కవిత)...
కలతలకే పెద్ద తల కల్పనకే కల ఈ చెప్పుడు ...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
నందపురంలో ఉండే గోపి, చందు, గౌరిలకు వాళ్ళ...
అనగనగా ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయనకి ఒక పె...
ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహం...
ఈపేజీ మీకోసం
నిజం చెప్పనా...
అక్కరకు రాని చుట్టము, అప్పిచ్చువాడు వైద్...
తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne