కథలు
మంచి ఎండాకాలం ఎండ పెళపెళలాడుతోంది......
రాఘవపురంలో నివసించే సూరయ్య కుటుంబాన్ని చ...
చైత్ర మాసానికి స్వాగతం పలుకుతోంది......
కవితలు
జనన మరణాల మధ్య సాగే ప్రయాణమే జీవితం. ఆ ...
ఈ క్షణమెంతో హాయి ...
నాలో...నేనే...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక చీమ, మిడత, పేడపురుగు...
పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట...
రామయ్య,సావిత్రి ముద్దుల పుత్రుడు రాము చి...
ఈపేజీ మీకోసం
జీవితంలో ఏ పోటీ అయినా పరుగు పందెంలా సాగా...
తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...
రచయిత, దర్శకుడు, హేతువాది......
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne