కథలు
అనగనగా ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆ రాజుకి ఫకీర్‌...
నక్క పాట...
కొత్తపల్లిలో రాజు అనే పిల్లవాడు ఉండేవాడు...
కవితలు
బాధ బాధ బాధ దేనికొరకు నీ బాధ. డబ్బు లే...
కాలం మారిపోయింది నాకు నీ మీదున్న ప్రేమ ...
ఒక్క దీపం.. చీకటిని చీల్చి కాస్త వెలుగు...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
బటానిత్తు బటానిత్తు బాగున్నావా......
అనగనగా ఒక రాజ్యంలో ఒక జమీందారు ఉండేవాడు....
ఒక ఊళ్ళో కోడిపుంజు ఒకటి ఉండేది. అది చాలా...
ఈపేజీ మీకోసం
బతుకమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మా మా ఇంటికి రా...
మునిగిన జలమును నీవు కరిగి  పవిత్రముగ జేస...
ఒక చిన్న కథ. ఓ వ్యాపారవేత్త పనిమీద బయల్ద...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne