కథలు

హనుమంతుడి రంగు...

రామాయణంలోని ప్రధాన పాత్రల్లో ఒకడు హనుమంత...

చిన్నమ్మ - పెద్దమ్మ...

శ్రీపతికి భక్తి ఎక్కువ ఆశకూడా ఎక్కువే. ఏ...

జ్ఞానం-పాండిత్యం...

అది ఒక పల్లెటూరు. ఆ ఊళ్లో అందరూ శాంతి సౌ...
కవితలు

వెన్నెలలా పలకరించావు...

వెలుగు ఎరుగని నిశీధి నేను వెన్నెలలా పలక...

వర్షం...

వర్షం...

ఫీజుల మాయజాలం...

ఫీజుల మాయజాలం...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

అంతరంగ ఆలోచన.....

అంతరంగ ఆలోచన..!!...

నెమలి అందం కథ...

ఒక అడవిలో ఒక నెమలి, పావురం, కోయిల స్నేహం...

అల్లరి...

రామయ్య,సావిత్రి ముద్దుల పుత్రుడు రాము చి...
ఈపేజీ మీకోసం

గుంటూరు శేషేంద శర్మ ...

గుంటూరు శేషేంద శర్మ పరిచయం...

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...