కథలు

బంగారు నాణాల కథ.....

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక ముసలమ్మ ఉండేది. ఆ ముస...

పుల్లప్ప మాట...

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక బిచ్చగాడు ఉండేవాడు. అ...

ఆరియన్-డాల్ఫిన్ కథ...

ఏసుక్రీస్తు పుట్టటానికి ఆరువందల సంవత్సరా...
కవితలు

తేల్చుకో....ఓటరన్న...

తేల్చుకో....ఓటరన్న...

బహుజనోద్దారకుఢు...

వెనకబడిన వర్గాలకు వెన్నుముకాయన......

కన్నీళ్లు దాగవు...

కన్నీళ్లు దాగవు...
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

డబ్బుల పర్సు గోల...

బడిలో పిల్లలంతా కలిసి మ్యూజియం చూద్దామని...

మేక తెలివి...

ఒక మేకల కాపరికి చాలా మేకలున్నాయి. అతను ర...

 పారిపోకు...

శివ బాగా చదివేవాడు కాదు. కానీ వాడికి చదవ...
ఈపేజీ మీకోసం

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...

ఆమె జీవితంలో ఒక రోజు...

తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...