కథలు
అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక అవ్వ, మనుమడు ఉండేవాళ్...
అనగనగా ఒక మడుగులో చాలా కప్పలు, చేపలు ఉండ...
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్య పీఠాన్ని అధిరోహ...
కవితలు
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా.................
నీ కనుపాపలోని ప్రతి స్వప్నం నా గురించే ...
కనిపించనంత దూరంగ ఉన్నా, నీ జ్ఞాపకం మిగి...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
నాగసముద్రంలో రామయ్య, రాధమ్మ అనే దంపతులు ...
లింగేశ్వరంలో ఉండే కోటేశ్వరావు గొప్ప ధనవం...
శుభాకాంక్షలు... శుభాకాంక్షలు... గణతంత్రద...
ఈపేజీ మీకోసం
బతుకమ్మ బతుకమ్మ బతుకమ్మా మా ఇంటికి రా...
మునిగిన జలమును నీవు కరిగి  పవిత్రముగ జేస...
ఒక చిన్న కథ. ఓ వ్యాపారవేత్త పనిమీద బయల్ద...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne