పిల్లలు సరిగ్గా తినటం లేదా ? ఇదిగో చిట్కాలు

 

మీ పిల్లలు సరిగ్గా తినడం లేదా. అయితే అలాంటి తల్లులకు డాక్టర్ జానకి శ్రీనాథ్ కొన్ని చిట్కాలు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసి ఆ చిట్కాలు మీరు కూడా పాటించండి...  https://www.youtube.com/watch?v=5d7oJ_nr5fU