Sankat Mochan Hanuman Aashtak English

 

 

The Sankat Mochan Hanuman Aashtak is an eight verse prayer in praise of the Hindu God of courage, strength, confidence and devotion Hanuman. skksusmitha aiswarya

 

 

The Sankat Mochan Hanuman Aashtak is an eight verse prayer in praise of the Hindu God of courage, strength, confidence and devotion Hanuman. Hanuman is also considered to be an Avatar of Shiva who manifested in order to help Ram, an Avatar of Vishnu overcome the evil forces who had grouped under the King of Lanka Ravan. This prayer describes the victory of good over evil. The victory of Ram over Ravan with the help of Hanuman. The Sankat Mochan Hanuman Aashtak is recited by devotees of Hanuman all over India in order to overcome obstacles, dangers, and trouble from enemies. The recitation of the Sankat Mochan Hanuman Aashtak helps one from the ill effects of planets, particularly Saturn and Mars. This prayer is recited in Hanuman temples more often on Saturdays and Tuesdays the weekly day of Saturn and Mars.

 

The Sankat Mochan Hanuman Aashtak is an eight verse prayer in praise of the Hindu God of courage, strength, confidence and devotion Hanuman. skksusmitha aiswarya

 

 Baal Samay Rabi Bhakshi Liyo Tab Tinhu Lok Bhayo Andhiyaaro l
Taahi So Tras Bhayo Jag Ko Yeh Sankat Kaahu Sau Jaat Ne Taaro l
Devan Aani Kari Binti Tab Chadi Diyo Rab Kasht Nivaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll1ll

Baal Ki Traas Kapis Basey Giri Jaat Mahaprabhu Panth Niharo l
Chaunki Maha Muni Shaap Diyo Tab Chahiy Kaun Bichar Bicharo l
Kay Dwij Roop Livaya Mahaprabhu So Tum Das Ke Sok Nivaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll2ll

Angad Ke Sang Len Gaye Siya Khoj Kapis Yeh Bain Ucharo l
Jivat Na Bachiho Hum So Ju Bina Sudhi Laye Iha Pag Dhaaro l
Her Thakey Tat Sindhu Sabey Tab Lay Siya-Sudh Pran Ubaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll3ll

Raavan Traas Dai Siya Ko Sab Raakshashi So Kahi Sok Nivaaro l
Taahi Samay Hanuman Mahaprabhu Jaaya Maha Rajnichar Maaro l
Chahat Siya Asok So Aagi Su Dai Prabhu Mudrika Sok Nivaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll4ll

 

The Sankat Mochan Hanuman Aashtak is an eight verse prayer in praise of the Hindu God of courage, strength, confidence and devotion Hanuman. skksusmitha aiswarya

 

 


Baan Lagyo Ur Laxman Ke Tab Pran Tajey Sut Ravan Maaro l
Ley Grah Baidya Sushen Samet Tabey Giri Dron Su Bir Upaaro l
Aani Sajeevan Haath Dai Tab Laxman Ke Tum Pran Ubaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll5ll

Ravan Judh Ajaan Kiyo Tab Naag Ki Faans Sabey Sir Daaro l
ShriRagunath Samet Sabey Dal Moh Bhayo Yeh Sankat Bhaaro l
Aani Khages Tabey Hanuman Ju Bandhan Kaati Sutraas Nivaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll6ll

Bandhu Samet Jabey Ahiravan Ley Ragunath Pataal Sidhaaro l
Debihi Puji BhaliBidhi So Bali Deoo Sabey Mili Mantra Bichaaro l
Jaaya Sahaya Bhayo Tab Hi Ahiravan Sainya Samet Sanhaaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll7ll

Kaaj Kiye Bad Devan Ke Tum Bir Mahaprabhu Dekhi Bichaaro l
Kaun So Sankat Mor Garib Ko Jo Tumso Nahi Jaat Hai Taaro l
Baig Haro Hanuman Mahaprabhu Jo Kuch Sankat Hoey Hamaro l
Ko Nahi Jaanat Hai JagMein Kapi Sankatmochan Naam Tihaaro ll8ll

Doha
Laal Deh Laali Lase Aru Dhari Laal Langoor l
Bajra Deh Daanav Dalan Jay Jay Jay Kapi Soor l


More Hanuman