కేశవనామాల వెనక శాస్త్రీయ కారణం!


హిందూ పురాణాలలో విష్ణుమూర్తికి ఉన్న ప్రాశస్త్యం అంతా ఇంతా కాదు. విష్ణుమూర్తికి ఇరవై నాలుగు పేర్లు ఉన్నాయి. వాటినే కేశవనామాలు అని అంటారు. అయితే విష్ణు సహస్ర నామాల్లా, లలితా సహస్రనామాల్లా ఈ కేశవనామాలు పెద్దగా లేకుండా కేవలం ఇరవై నాలుగు మాత్రమే ఎందుకు ఉన్నాయి?? కాలచక్రంలో రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు కదా!! ఈ కాలచక్రానికి, అన్నింటిలోనూ ఒక భాగంగా ఉండే గణితానికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా??.

కొన్నిసార్లు కొన్ని విషయాలను పోల్చి చూసినప్పుడు అంతా ఒట్టిదే అలాంటి నిఘోడ రహస్యాలు ఏమి ఉండవులే అనిపిస్తుంది. కానీ అవి పూర్తిగా బయటకు తెలిసిన తరువాత ఆశ్చర్యపోతారు. అలాంటిదే కేశవనామాల వెనుక రహస్యం కూడా.

విష్ణుమూర్తిని చతుర్భుజుడు అంటారు. చతుర్భుజుడు అంటే నాలుగు చేతులు కలిగిన వాడు అని అర్థం.నాలుగు చేతులలో శంఖు, చక్ర, గదా, పద్మాలు పట్టుకుని ఉంటాడు విష్ణువు. ఎక్కడైనా సరే అలాగే దర్శనం ఇస్తాడు కూడా. 

అయితే బాగా గమనిస్తే ఈ నాలుగు ఆయుధాల యొక్క అమరికలో వచ్చే మార్పుల వల్లనే విష్ణువుకు ఇరవై నాలుగు వేరు వేరు రూపాలు ఏర్పడతాయని ఆ రూపాలకు కలిగిన పేర్లనే కేశవనామాలు అంటున్నారు.

కేశవ నామాలలో మొదటి నామం కేశవ.

ఈ కేశవ రూపంలో స్వామి కుడివైపు ఉన్న రెండు చేతులతో పద్మము, శంఖము పట్టుకుని ఉంటాడు.  ఎడమ వైపు ఉన్న రెండు చేతులతో గద,చక్రం పట్టుకుని ఉంటాడు.

 అలాగే విష్ణువు యొక్క మరొక నామము మాధవ. ఈ మాధవ రూపంలో కుడి వైపు రెండు చేతులతో గద,చక్రం పట్టుకుని ఉంటాడు. ఎడమవైపు ఉన్న రెండు చేతులతో

పద్మము,శంఖము పట్టుకుని ఉంటాడు.

మధుసూధన రూపంలో కుడివైపు చేతులతో చక్రం, శంఖము మరియు ఎడమవైపు చేతులతో

గద,పద్మము పట్టుకుని ఉంటాడు.

ఈవిధంగా విష్ణువు  ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అంగీ  పౌర్ణమికి, అమావాస్య కు తన ఆయుధాలను చేతులు మార్చుకుంటూ ఉంటాడు ఇలా మారుతున్న రూపాలకు అనుగుణంగానే కేశవనామాలు ఏర్పడ్డాయి. సంవత్సర కాలంలో పన్నెండు నెలలు ఉంటే, నెలలో రెండు సార్లు ఆయుధాలను మార్చుకుంటాడు. కాబట్టి ఇరవైనాలుగు సార్లు జరిగిన మార్పులకు ఇరవై నాలుగు నామాలు ఏర్పడ్డాయి. 

ఈ మార్పులు లేదా అమరికలను మనం గణిత శాస్త్ర పరంగా ప్రస్తారాలు అంటాం.

అనగా 4 వస్తువులను 4  విధాలుగా అమర్చవచ్చు.

 4! = 4×3×2×1=24

శంఖాన్ని  'శ' తోను,

చక్రాన్ని 'చ' తోను,

గదను 'గ' తోను,

పద్మాన్ని ' ప'తోను సూచిస్తే,

ఆ 24 అమరికలు  క్రింది విధంగా వుంటాయి.

1) శచగప 2) శచపగ

3) శపచగ 4) శపగచ

5)శగచప 6)శగపచ

7)చపగశ 8)చపశగ

9)చగపశ 10)చగశప

11)చశగప 12)చశపగ

13)గపశచ 14)గపచశ

15)గచశప 16)గచపశ

17)గశపచ 18)గశచప

19)పచగశ 20)పతశగ

21)పశగచ 22)పశచగ

23)పగశచ 24)పగచశ.


పైవన్నీ ఒక క్రమంలో ఉన్న విషయన్ని అందరూ గమనించవచ్చు. ఈ 24 నామాలు పెద్దలందరికీ తెలిసినా‌ వీటి వెనుక ఉన్న ఈ కారణం చాలా కొద్దిమందికే తెలిసి ఉంటుంది. 


కేశవ నామాలు:-    

కేశవ,నారాయణ

మాధవ,గోవింద

విష్ణు,మధుసూధన

త్రివిక్రమ,వామన

శ్రీధర,హృషీకేశ

పద్మనాభ,దామోదర

సంకర్షణ,వాసుదేవ

అనిరుధ్ధ,ప్రద్యుమ్న,

పురుషోత్తమ,అధోక్షజ

నారసింహ,అచ్యుత

జనార్ధన,ఉపేంద్ర

హరి శ్రీకృష్ణ.


ఇదీ కేశవనామాల వెనకున్న శాస్త్రీయ కారణం.

                             ◆ వెంకటేష్ పువ్వాడ.


More Vyasalu