మీ కష్టాలకు కారణం ఇవే..!!

మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను విభిన్న వ్యక్తిత్వంతో చూస్తాం. కొందరు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటే మరికొందరు ఎప్పుడూ విచారంగా ఉంటారు. అలాంటి వారి గురించి చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో చెప్పాడు. మనిషి ఎప్పుడూ విచారంగా ఉండడానికి కారణమేంటో తెలుసా..?

 మోసపూరిత వ్యక్తులతో స్నేహం:

ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రకారం, మోసపూరిత వ్యక్తితో స్నేహం చేయడానికి ఎవరూ ఇష్టపడరు. ఎందుకంటే మోసపూరిత వ్యక్తులు తమ స్నేహితులను ఏదో ఒక ఆలోచనతో బాధపెడతారు. జిత్తులమారి తనకు మంచివా, చెడ్డవా అన్నది పట్టించుకోడు. అతను మొదట తన మంచిని దృష్టిలో ఉంచుకుంటాడు. ఈ కారణంగా ఏ వ్యక్తి కూడా మోసగాళ్లతో స్నేహం చేయడానికి ఇష్టపడడు. దీనివల్ల వారు నిత్యం కష్టాల్లోనే ఉంటారు.

ఒంటరిగా:

ఆచార్య చాణక్యుడు ఒంటరివాడు ఎప్పుడూ విచారంగా ఉంటాడని చెప్పాడు.  ఒంటరిగా ఉండాలనుకునే వ్యక్తులు తమ స్నేహితులందరినీ దూరం చేసుకుంటారు. అయితే, వారికి చాలా మంది శత్రువులు ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉండాలనుకునే వ్యక్తులు తమ బాధలను ఎవరితోనూ పంచుకోరు. తమను తాము అనుభవించడం ద్వారా వారు ఎల్లప్పుడూ దుఃఖపు గుంటలో ఉంటారు.

ఇతరులను బాధపెట్టే వ్యక్తి:

ఇతరులకు హాని కలిగించే లేదా బాధించే వ్యక్తికి దూరంగా ఉండాలని కోరుకోవడం సాధారణం. మనం చేయలేని వాటితో మనం ఉన్నవారిని బాధపెట్టకూడదు లేదా హాని చేయకూడదు. కానీ, కొందరు అలాంటి తప్పులు చేస్తుంటారు. ఇది వారికి మరింత దుఃఖాన్ని, అసూయను సృష్టిస్తుంది.

సమస్యలను గోప్యంగా ఉంచే వ్యక్తి:

 కొంతమంది తాము ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. వారు దాని నుండి అన్ని బాధలను అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వారి మనసు ఎప్పుడూ దుఃఖంతో బరువెక్కుతుందని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పాడు.

చాణక్య నీతిలో చాణక్యుడు చెప్పిన ప్రకారం, సత్యవంతులు, జ్ఞానులతో స్నేహం చేసే వ్యక్తి ఏ కారణం చేతనూ దుఃఖపడడు. తనకి ఏదైనా దుఃఖం కలిగితే దాన్ని స్నేహితులతో పంచుకుని తగ్గించుకుంటాడు.