విష్ణుమూర్తి కి గల ఇతర పేర్లు, వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసా!

విష్ణుమూర్తిని ఎన్నో పేర్లతో పిలుస్తుంటారు. విష్ణుమూర్తికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి? ప్రతి పేరులో ఉన్న అర్థం ఏమిటి? విష్ణు పేరుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హిందూ మతంలో లీపు మాసానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అధికమాస అని పిలువబడే ఈ మాసాన్ని పూర్తిగా విష్ణువుమూర్తికి అంకితం చేశారని పురాణాల్లో ఉంది. ఇది విష్ణువు ఆరాధన. హిందూమతంలో అచ్యుత, జనార్దన, శ్రీహరి, నారాయణ, అనంత మొదలైన అనేక పేర్లతో విష్ణువును పిలుస్తారు. శ్రీహరి యొక్క ప్రతి పేరు దాని స్వంత నేపథ్యం, ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. విష్ణువు యొక్క అనేక పేర్లలో నారాయణుడు ఒకటి. నారద మహర్షుల పెదవుల నుండి ఈ పేరు మనం తరచుగా వింటూ ఉంటాము. విష్ణుమూర్తిని నారాయణ అని ఎందుకు అంటారు? ఈ పేరు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి..చూద్దాం.

1. శ్రీహరి యొక్క పురుషోత్తమ నామ అర్థం:

విష్ణువు పేరు పురుషోత్తమ అంటే 'పురుషులలో ఉత్తముడు'. విష్ణువు యొక్క ఈ పేరు అతని అనేక అవతారాలలో ఒకదానిని సూచిస్తుంది.

2. విష్ణువుని అచ్యుత అని ఎందుకు అంటారు..?

అచ్యుత అంటే ఎప్పటికీ నశించనివాడు లేదా శాశ్వతంగా అమరుడు. విష్ణువు భూమిపై శాశ్వతుడు కాబట్టి విష్ణువుకు ఈ పేరు పెట్టారు.

3. హరి అంటే ఏమిటి..?

విశ్వంలో పతనమైనప్పుడల్లా విష్ణువు వివిధ అవతారాలు ధరించి భూమిని రక్షిస్తాడని మత విశ్వాసం. అందుకే విష్ణువును విశ్వ రక్షకుడిగా పేర్కొంటారు. హరి అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అన్ని బాధలను దాచేవాడు.

4. విష్ణువును నారాయణ అని పిలవడానికి కారణం ఏమిటి..

ఇదివరకే మనం పురాణాలలో చెప్పుకున్నట్లుగా నారదుడు విష్ణువును నారాయణ.. నారాయణ అని పిలిచేవాడు. నీరా అనేది నీటికి పర్యాయపదం, సంస్కృతంలో అమీర్‌ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో నర అని కూడా పిలుస్తారు. నీరు మొదటి అధిష్ఠానం లేదా నివాసం. వైకుంఠ ధామంలో క్షీరసాగరంలో నివసించే శ్రీ హరితో ఈ నీటికి గాఢమైన అనుబంధం ఉంది. అందుకే శ్రీహరిని నారాయణ అని కూడా అంటారు.

5. శ్రీహరిని విష్ణువు అని ఎందుకు అంటారు..?

లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాత్రమైన విష్ణువు కన్నులు తామరపువ్వులవంటివి. కౌస్తుక పూసలతో అలంకరించబడి, చతుర్భుజాలలో వివిధ ఆయుధాలను ప్రయోగించి విశ్వమంతటా తన శక్తిని ప్రదర్శిస్తాడు. అందుకే నారాయణుడిని విష్ణువు అంటారు.


More Venkateswara Swamy