మీ ఇంట్లో క్రిములను ఇలా గుర్తించండి.

 

మీరు ప్రతిరోజు ఇంటిని పదేపదే ఎంత బాగా క్లీన్ చేస్తున్నా.. కానీ మనకు తెలియకుండానే లక్షల కొద్ది క్రిములు మన ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయన్న విషయం తెలుసా..? మరి వీటిని నియంత్రించలేమా..? అందుకు ఒక మార్గం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. https://www.youtube.com/watch?v=hU9njECeHkg