గొప్ప ప్రేమ కథ

 

రాజ్యాలు గెలవడానికి యుద్దాలు చేసిన రాజుల్ని చూసుంటాం, కానీ ప్రేమని గెలిపించడానికి కిరీటాన్ని త్యాగం చేసిన గొప్ప రాజు గురించి తెలియాలంటే ఈ ప్రేమకథ చూడండి..మనస్సును తాకే మధురమైన పురాతన ప్రేమకథ మీ కోసం.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=BUOZspjEMvQ

 


More Purana Patralu - Mythological Stories