శివరాత్రి నాడు రాత్రిపూట పూజ ఎందుకు..?

 

శివుడిని శివరాత్రి పూటే ఎందుకు పూజిస్తారు.. దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటీ.. తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.

 


More Maha Shivaratri