తెలివైన డాక్టర్

తెలివైన డాక్టర్

 

 

ఒక doctorకి ఉద్యోగం దొరక్క ఒక క్లినిక్ మొదలుపెడతాడు. జనాల్ని attract చెయ్యడానికి బయట ఈ విధంగా బోర్డ్ పెడతాడు.


'*ట్రీట్ మెంట్ fees: 300, బాగవ్వగపోతే 1000 వాపస్.* ఒక patient ఈ బోర్డు చూసి తనకు 1000 రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం వచ్చిందని సంబరపడుతూ ఆ క్లినిక్ లోకి వెళతాడు.

పేషంట్: _నా నాలుక రుచి కోల్పోయింది_. 
doctor : _Nurse, box no 22 లో medicine తీసుకొచ్చి మూడు చుక్కలు పేషంట్ నోట్లో వెయ్_
పేషంట్: _చీ ఇది పెట్రోల్ కదా_

doctor: _కంగ్రాట్స్. నీ నాలుకకు రుచి తెలుస్తుంది. 300 ఫీ ఇచ్చి వెళ్ళూ_

patient కి కోపం వస్తుంది. 300 ఇచ్చి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాడు.

కొన్నిరోజులకి తను పోగొట్టుకున్న డబ్బులు తిరిగి సంపాదించుకుందామని మళ్ళీ వెళతాడు.

ఈ సారి patient: _నాకు ఏదీ గుర్తుండటంలేదు_

doctor: _Nurse, box no 22 లో medicine తీసుకొచ్చి మూడు చుక్కలు పేషంట్ నోట్లో వెయ్యి_

patient : _అది నాలుకకి రుచి తెప్పించే medicine కదా?_

doctor: _కంగ్రాట్స్. నీ మతిమరుపు పోయింది. 300 ఇచ్చి కదులు_.

patientకి మరింత పట్టుదల పెరిగి కొన్ని రోజుల తరువాత మళ్ళీ వస్తాడు.

పేషంట్ : _నా కళ్ళు కనపడటం లేదు_

doctor : _hmm, నా దగ్గర దీనికి medicine లేదు. ఈ 1000 రూపాయలు తీసుకో_..

పేషంట్ : _కానీ ఇది 100 రూపాయల నోట్ కదా_..

doctor: _వావ్. కంగ్రాట్స్. నీ చూపు తిరిగొచ్చింది. 300 ఇచ్చి కదులు_.

🌺🌺.😍😍😍😍🤔🤔🤔🤔😋😋😋😜😜😜😝😝😝🤣🤣🤣🤗🤗🤗.🌺🌺