పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిలు కోరుకునేవి ఇవే..!

 

ప్రతీ ఒక్కరి జీవితంలో పెళ్లి అనేది ఒక మధురమైన ఘట్టం. వయసుకొచ్చినప్పటి నుంచే పెళ్లి గురించి రకరకాల కలలు కంటూ ఉంటారు అమ్మాయిలు. తనకు కాబోయేవాడు అందంగా ఉండాలని.. మంచివాడై ఉండాలని.. తనను, తన కుటుంబాన్ని బాగా చూసుకునేవాడు కావాలని అనుకుంటారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో పెళ్లి విషయంలో అమ్మాయిల ఆలోచన సరళి పూర్తిగా మారిపోయింది. అదేంటో ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి. https://www.youtube.com/watch?v=VhI_6urqrSk