మన హెయిర్ కి షాంపూ ఎలా చేసుకోవాలి?

మన హెయిర్ కి షాంపూ ఎలా చేసుకోవాలి? అంతకన్నా ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే... మనది హెల్తీ హెయిరా, సెన్సోడైజ్ హెయిరా, నార్మల్ హెయిరా... అని. ఎందుకంటే, మన స్కిన్ ఎలాగో హెయిర్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. హెయిర్ బ్రేక్ అవకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, షాంపూ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి...  https://www.youtube.com/watch?v=p27DftCZlSM