రైటింగ్ తో మెడిటేషన్ చేయవచ్చు, మీకు తెలుసా?

 

మెడిటేషన్ అనే పదం మనం రోజు వింటూ ఉంటాం. ఒత్తిడికి గురయినపుడు అందరు ఇచ్చే సలహా ఒక గంట మెడిటేషన్ చేయవచ్చు కదా అని. అయితే, రైటింగ్ ద్వారా మెడిటేషన్ చేయవచ్చు అనే విషయం మీకు తెలుసా. మనం చిన్నప్పుడు చాలా సార్లు విని ఉంటాం. పది సార్లు చదవడం కన్నా, ఒకసారి రాయడం మేలు అని. దీన్ని బట్టి రైటింగ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటది అని అర్ధం చేసుకోవచ్చు. మరి, రైటింగ్ తో మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి..https://www.youtube.com/watch?v=zQeZuvETJPM&t=186s