తల్లికి కరోనా పాజిటివ్, బిడ్దకు నెగటివ్... ఐతే ఈ వీడియో చూడండి