Facebook Twitter
అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు

 

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు

 

 

 

అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు ఓలమ్మా
కోడల్లేని అత్త గుణవంతురాలు
ఆహుం ఆహుం

కోడలా కోడలా కొడుకుపెళ్ళామా ఓలమ్మా
పచ్చి పాలమీద మీగడేదమ్మా
వేడి పాలల్లోన వెన్నయేదమ్మ
ఆహుం ఆహుం

అత్తా నీచేత ఆరళ్ళెగానీ ఓలమ్మా
పచ్చిపాలమీగ మీగ డుంటుందా
వేడిపాలల్లోన వెన్న ఉంటుందా
ఆహుం ఆహుం

చిలక తిన్నపండు నేనెట్టా తిందు ఓలమ్మా
చిలకతో మాటొస్తె  నేనెట్టా పడుదు
ఆహుం ఆహుం

మెచ్చి మేనరికంబు యిచ్చేటికంటె ఓలమ్మా
మెడకోసి నూతిలో వేసితే మేలు
లేకుంటె గంగలో కలిపితే మేలు
ఆహుం ఆహుం

మా తాతపెళ్ళికి నే నెంతదాన్ని ఓలమ్మ
తలదువ్వి బొట్టెడితె తవ్వంతదాన్ని
అన్ని సొమ్ములు పెడితె అడ్డంతదాన్ని
ఆహుం ఆహుం

నట్టింట కూర్చొని నగల కేడిస్తే ఓలమ్మ
ఊరుకో మనవరాల ఊరేగొస్తా నన్నాడే
ఆహుం ఆహుం

కోడలా కోడలా కొడుకు పెళ్ళామా  ఓలమ్మ
కొడుకు ఊళ్ళోలేడు మల్లె లెక్కడివీ
ఆహుం ఆహుం

ముద్దుచేసిన కుక్క మూతి కఱచేను
చనువుచేసిన ఆలి చంకనెక్కేను
ఆహుం ఆహుం

మొండి కెత్తినదాన్ని మొగుడేమి చేసు ఓలమ్మ
లజ్జ మాలినదాన్ని రాజేమి చేసు
సిగ్గుమాలినదాన్ని శివుడేమి చేసు
ఆహుం ఆహుం

(తెలుగు జానపద గీతాలలో అత్యంత ప్రచారం పొందిన పాట)