Rating:             Avg Rating:       743 Ratings (Avg 2.94)

రామచిలక తిట్టింది

రామచిలక తిట్టింది

రామచిలకలు ఉన్న షాపుకి ఒక వ్యక్తీ వచ్చి చిలకల్ని చూపించమన్నాడు.

ఆ షాపు యజమాని, ఒక చిలకని చూపిస్తూ " ఇది చూడండి. ఈ రామచిలక చూడ్డానికి

ఎంత బాగుందో అంత బాగా మాట్లాడుతుంది. దీని కుడికాలు పైకి ఎత్తితే నమస్కారమండీ

అని ఎడమకాలు ఎత్తితే రండి..మీకు స్వాగతం అని అంటుంది " అంటూ ఆ చిలక గురించి

వివరించాడు.

" మరి రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి ఎత్తితే ఏమంటుంది ? " అని సందేహంగా అడిగాడు

ఆ వ్యక్తీ.

" నోర్ముయ్యరా...! బుద్ధిలేని వెధవా ! రెండుకాళ్ళు పైకి ఎత్తితే కింద పడతాను " అని

గబుక్కున చెప్పింది అ చిలక.

" ఆ..." అని ఆశ్చర్యంగా నోరు తెరిచాడు ఆ వ్యక్తీ.