వానల్లు కురవాలి వానదేముడా

వర్షాలు బాగా పండాలంటూ

Sep 7, 2019

అమ్మ ప్రేమ

అమ్మ ఆ పిలుపు మధురం, ఆ ప్రేమ స్వచ్ఛం..

Sep 4, 2019

మీ శాంతిని భగ్నంచేస్తాం!

అనురాగం అంబరమైతే ఆనందం అర్ణవమైతే మేం తోకచుక్కగా వస్తాం

Aug 20, 2019

నా దేశం

నా దేశం

Aug 14, 2019

మేలు

మేలు

Aug 5, 2019

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

చాలా రోజుల తర్వాత వర్షంలో తడిశా

Aug 2, 2019

శ్రమికజాతి

తర తరాల దరిద్రాల బరువులతో కరువులతో క్రుంగి క్రుంగి

Jul 19, 2019

కాళోజి - బ్రతుకు

కాళోజి - బ్రతుకు

Jun 20, 2019

తిట్టు కవిత్వం

మనసులో ఉన్న భావాలను కాస్త సృజనాత్మకంగా వెలువరించే ప్రయత్నమే కవిత్వం.

Jun 17, 2019

ఆశ (కవిత)

ఆశ (కవిత)

Jun 14, 2019

ప్రపంచం నీ వెంటే

ప్రపంచమంతా నిన్ను ఒంటరిని

May 20, 2019

నేనే నీవయ్యా!

నేనే నీవయ్యా

May 15, 2019

నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి

నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి

May 8, 2019

సంతృప్తి.. చిరునవ్వు

బాధ బాధ బాధ దేనికొరకు నీ బాధ. డబ్బు లేదని బాధ దర్జాగా లేవని బాధ.

May 6, 2019

నిజాంను ఎదుర్కొన్న కవిత – పదే పదే అనేస్తా!

ఇదే మాట ఇదే మాట పదే పదే అనేస్తాను.

Apr 30, 2019

నాలో...నేనే

నాలో...నేనే

Apr 9, 2019

ఉగాది స్పెషల్ కవిత

సంస్కృతి, సంప్ర‌దాయం సంద‌డిచేసేలా.. పసుపు, కుంకుమ ప‌ల్ల‌వి పాడిన శుభ‌వేళ‌..

Apr 5, 2019

ఒక నవ్వుతో

సంద్రం దాచిన ముత్యపు చిత్రాన్ని లేగదూడ పెదానికంటిన

Apr 2, 2019

చీకటి

తిమిరాన్నంతా తన వద్దే దాచేసుకొని ప్రపంచానికి వెలుగులా చూపుకుంటున్న దీపం గురించి ఇపుడేం చెప్పనూ?

Mar 29, 2019

‘యువత’గురించి శ్రీశ్రీ కవిత

‘యువత’ గురించి శ్రీశ్రీ కవిత

Mar 12, 2019