కథలు

చెప్పుడు మాటలు వినకు...

కోగిర అడవిలో ఒక మర్రి చెట్టు ఉండేది. ఆ చ...

నీతి చంద్రిక...

గంగా నది ఒడ్డున పాటలీ పుత్రం అనే పట్టణం ...

మాయ రోలు...

అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక అన్న, ఒక తమ్ముడు ఉండే...
కవితలు

అమ్మ...

అమ్మ అనే ఆ పిలుపులో......

నాన్నే నా స్నేహితుడు...

నాన్నే నా స్నేహితుడు...

బ్రతకనిద్దాం !...

వారసత్వ పోరు మూఢనమ్మకం......
హాయిగా నవ్వుకోండి

భరించేవాడే భర్త...

భరించేవాడే భర్త...

వెతకబోయిన తీగ...

వెతకబోయిన తీగ...

మొద్దు నిద్ర...

మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం

పాముకి గుణపాఠం చెప్...

పాముకి గుణపాఠం చెప్పిన కోడిపెట్ట...

చేజిక్కిన బంతి...

రాము తన స్నేహితులతో బంతి ఆట ఆడుతున్నాడు....

నిజాయితీ...

రాజు, వాళ్లమ్మ ఒక రోజున దుకాణానికి వెళ్ల...
ఈపేజీ మీకోసం

తేనెటీగా తేనెటీగా...

తేనెటీగా! తేనెటీగా!  తేనె ఇస్తావా? ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమ...

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు...

ఆమె జీవితంలో ఒక రోజు...

తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...