కథలు
ఒక ఊళ్ళో ఒక చాకలాయన ఉండేవాడు. ఆయన పేరు స...
బ్రహ్మదత్తుడు కాశీ రాజ్య పీఠాన్ని అధిరోహ...
రామాపురంలో సోమయ్య అనే రైతు ఉండేవాడు. అతన...
కవితలు
ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది కాని చా...
సంక్రాంతి స్పెషల్ కవిత...
జీవితం...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
వెతకబోయిన తీగ...
మొద్దు నిద్ర...
పిల్లల కోసం
అనగా అనగా దేవి అనే చేపపిల్ల ఒకటి ఉండేది....
అనగనగా ఓ హంస. ఆ హంస ఒకసారి ఓ చక్కని చెరు...
అనగనగా ఒక అడవిలో రెండు కాకులు ఉండేవి....
ఈపేజీ మీకోసం
తెల్లారితే చెయ్యాల్సిన పనులు కలల్లోనూ వె...
బతుకమ్మ మీద ఇప్పుడు చాలా పాటలే వినిపిస్త...
తెలుగులో తొలి శతకం ఏమిటో తెలుసా...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne