కథలు
చాలా కాలం క్రితం ఒక రాజుగారు ఉండే-వారు. ...
చెలి మూతి విరుపు...
అనగనగా ఓ అడవిలో తోడేలు ఒకటి ఉండేది. అమాయ...
కవితలు
చెలిమి చేసిన చెలి దూరమాయే...
కొమ్మన కోయిలలు వరసన పాడితే...
కాళోజి - బ్రతుకు...
హాయిగా నవ్వుకోండి
భరించేవాడే భర్త...
అబ్బి గాడు... సుబ్బి గాడు.......
పిల్లల కోసం
ఒక అడవిలో చాలా జంతువులు ఉండేవి. అవి ఒక ర...
కుందేలు పిల్లకు నిస్పృహ కలిగింది. అది ని...
నా పేరు రాము నేను మీ అంత వయసులో ఉన్నప్పు...
ఈపేజీ మీకోసం
పొద్దున్న లేస్తూనే విపరీతమైన తలనొప్పి. వ...
నిజం చెప్పనా...
అక్కరకు రాని చుట్టము, అప్పిచ్చువాడు వైద్...
TeluguOne For Your Business
About TeluguOne