దోసకాయ కాల్చిన పచ్చడి

 

ఈరోజు రెసిపీ దోసకాయ కాల్చిన పచ్చడి ఇది  గోదావరి జిల్లా స్పెషల్ రెసిపీ. ఇది ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూసి మనం నేర్చుకుందాం......