బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మిస్ చేసుకోకండి..

 

 

టైమ్ లేదనో బద్దకించో బ్రేక్ ఫాస్ట్‌ని మిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్రేక్ ఫాస్ట్‌ని మిస్ చేసుకోకూడదట. నిపుణులు అలా ఎందుకు చెబుతున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.  https://www.youtube.com/watch?v=VxL3LfFOUWM